Egyháztörténet

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)

Szerző

Ávedik Lukács

Szerkesztő

Tanulmány címe

Erzsébetváros örmény kath. lelkészei

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle XII/5.

Kiadás éve

1891

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

374-376.
Letöltés

Szerző

Bárány Lukács

Szerkesztő

Tanulmány címe

Verzereskul Oxendius (Auxentius) aladi felszentelt örmény kath. Püspök I-II.

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle III-V/2.

Kiadás éve

1888

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

101-106., 137-142.
Letöltés

Szerző

Bárány Lukács

Szerkesztő

Tanulmány címe

Dr. Esztegár Vártán József

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/5.

Kiadás éve

1891

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

97-100.
Letöltés

Szerző

Esztegár Gergely

Szerkesztő

Tanulmány címe

Csákány Adeodát 1819-1894

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/9.

Kiadás éve

1895

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

25-28.
Letöltés

Szerző

Kapatán Márton

Szerkesztő

Tanulmány címe

A hazai örmények uniója a róm. kath. Egyházzal

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle V/6.

Kiadás éve

1892

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

146-151.
Letöltés

Szerző

Kovács Bálint

Szerkesztő

Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, Őze Sándor

Tanulmány címe

A ferencesek és örmények kapcsolatai Erdélyben

Alcím

Cím

Nyolcszáz esztendős a ferences rend: tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális szerepéről

Sorozatcím

Kiadás éve

2013

Kiadó

Magyar Napló

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

268-291.
Letöltés

Szerző

Kovács Bálint

Szerkesztő

Kovács Bálint, Őze Sándor

Tanulmány címe

Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 18. század első évtizedeiben

Alcím

Cím

Sorozatcím

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében 1

Kiadás éve

2006

Kiadó

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Kiadás helye

Piliscsaba

Oldalszám

47-68.
Letöltés

Szerző

Kovács Bálint

Szerkesztő

Újváry Zsuzsanna

Tanulmány címe

Domonkosok, theatinusok, jezsuiták. Adatok a római katolikus szerzetesrendek és az örmény missziók kapcsolatrendszerének a történetéhez

Alcím

Cím

Összekötnek az évezredek

Sorozatcím

Kiadás éve

2011

Kiadó

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

80-99.

Szerző

Kovács Bálint

Szerkesztő

Tanulmány címe

Über Rom nach Siebenbürgen. Der armenische Missionar Minas Barun und die Siebenbürger armenische Kirche in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts

Alcím

Cím

Sorozatcím

Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde I/29.

Kiadás éve

20006

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

44-50.
Letöltés

Szerző

Merza Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az örmény betelepülés története Magyarországon és a szamosújvári örmény katholikus püspöki, illetve vikáriusi szék

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1913

Kiadó

Első Váci Sajtó

Kiadás helye

Vác

Oldalszám

Letöltés

Szerző

Merza Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az örmény püspökség

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1902

Kiadó

Kiadás helye

Kolozsvár

Oldalszám

Szerző

Merza Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az örmény rítus magyar missziója

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1901

Kiadó

Gombos

Kiadás helye

Kolozsvár

Oldalszám

Szerző

Merza Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

Emlékirat a hazai örmény katholikus egyházfőnöksége helyreállítása érdekében

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1911

Kiadó

Kiadás helye

Kolozsvár

Oldalszám

Szerző

Merza Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

A hazai örmények létszáma és örm. kath. Jellege

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/10.

Kiadás éve

1897

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

103-120.
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Kovács Bálint, Őze Sándor

Tanulmány címe

„Errores et abusus inter Armenos Transilvaniae vigentes” 1719-ből és a khalkedónizmus kérdése

Alcím

Cím

Sorozatcím

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II.

Kiadás éve

2007

Kiadó

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Kiadás helye

Piliscsaba

Oldalszám

156-169.
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az erdélyi örmény egyházhoz kapcsolódó olaszországi forrásokról

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2008

Kiadó

Lymbus

Kiadás helye

Oldalszám

411-428.
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az erdélyi örmény egyházi unió vitás kérdései (1685-1715)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Történelmi Szemle I/51.

Kiadás éve

2009

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

91-126.
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2012

Kiadó

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

252
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Kovács Bálint, Pál Emese

Tanulmány címe

Az erdélyi örmények vallási uniója

Alcím

Örmény kultúra a Kárpát-medencében

Cím

Távol az Araráttól

Sorozatcím

Kiadás éve

2013

Kiadó

Budapesti Történeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Leipziger Universitatsverlag

Kiadás helye

Budapest – Lipcse

Oldalszám

17-28.
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

Emlékirat az erdélyi örmények egyházáról (Az 1693. évi Fidelis relatio)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Történelmi Szemle, II/50.

Kiadás éve

2008

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

251-285.

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

Oxendio Virziresco erdélyi örmény unitus püspök kései tevékenysége (1700-1715)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Gesta: fiatal miskolci történészek folyóirata, 9

Kiadás éve

2009

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

27-42.
Letöltés

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

The Armenians in Transylvania and the Holy Congregation for the Propagation of Faith: Oxendio Virziresco, Missionary Bishop of the Armenians

Alcím

Cím

Sorozatcím

Association Internationale des Études Arméniennes Newsletter, 43/december

Kiadás éve

2007

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

12.j

Szerző

Nagy Kornél

Szerkesztő

Tanulmány címe

The Document Fidelis relatio (1693) and the Armenians in Transylvania. (A Memorial about the Armenians’ Church in Transylvania.)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Haigazian Armenological Review, 31

Kiadás éve

2010

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

379-394.

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Ákontz-Kövér István érsek

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/4.

Kiadás éve

1890

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

42742
Letöltés

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Kapatán Márton kanonok

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle XI/4.

Kiadás éve

1890

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

321-323.
Letöltés

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

A szamosújvári örmény kath. templom története

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle VIII/7.

Kiadás éve

1893

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

201-202.
Letöltés

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az örmény egyház Magyarországon

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/8.

Kiadás éve

1894

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

1-10.
Letöltés

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Kopár Simon

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle IV/8.

Kiadás éve

1894

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

105-108.
Letöltés

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

A szamosújvári piaczi nagytemplom

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle I/15.

Kiadás éve

1901

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

16-28.
Letöltés

Szerző

Szongott Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

A gyergyó-szent-miklósi örmény kath. templom

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle VIII/18.

Kiadás éve

1904

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

226-233.

Szerző

Szerkesztő

Tanulmány címe

Emléksorok Istenben boldogult Karácsonyi János dr. c. püspök, a nagyváradi L.Sz. káptalan nagyprépostja, a M. Tud. Akadémia tagja stb. tiszteletére

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1929

Kiadó

Kiadás helye

Gyula

Oldalszám