Máté Tamás

Máté Tamás
Download CV Junior Research Fellow (TK KI)
Research Interests

The economic, social and cultural history of Kingdom of Hungary in the 18–19th centuries, with special regard to the Hungarian Jewish history

Selected Publications

Book chapters:

  • A hadiszállítás útjai és útvesztői. In: Kapiller Imre emlékkönyv. Szerk. Horváth Zita – Mikós Dániel – Mikó Zsuzsanna – Németh László Sándor. Zalaegerszeg, 2019, 79–86. (Halmos Károllyal társszerzőségben.)
  • Egy Batthyány uradalmi központ zsidó népességének foglalkozásszerkezete, avagy valóban kereskedők voltak a zsidók? In: Nagyváthy és a magyar uradalmak. Szerk. Szirácsik Éva. Budapest, 2017, 77–87.
  • Zsidó zsellérből katolikus nemes, avagy a Lackenbacherek három nemzedéke. In: Mozgás és átalakulás. A migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései. Szerk. Halmos Károly – Kovács Janka – Lászlófi Viola. (Rendi társadalom–polgári társadalom 30.) Budapest, 2018, 136–156.

Book reviews:

  • Zsidó zsellérből zsidó polgár? Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan–MNL VeML, 2014.) In: Aetas 30, no. 3 (2016): 183–186.
  • Egy erdélyi város zsidó (hit)közösségei. Gidó Attila: Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016.). In: Urbs XII (2018): 391–394.