Kováts András

Kováts András
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek
 • Nemzetközi migráció
 • Bevándorlás- és menekültpolitika
 • Társadalmi integráció
Kiemelt publikációk

Mit tudunk a kivándorlásról? (What do we Know about Emigration?)  Gondolat, Budapest, 2018. (with Béla Soltész)

A válaszhiányok kezelésétől a résztvevő megfigyelésig: Módszertani problémák a migrációkutatásban (From missing answers to participatory observation: Methodological problems in migration research) ICCR, Budapest, 2014. (with Zoltán Várhalmi) 

Bevándorlás és integráció – Magyarországi adatok, európai indikátorok (Immigration and integration Hungarian data, European indicators) MTA TK KI, Budapest, 2013. (editor and co-author) 

Magyarrá válni – bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái (Becoming Hungarian – naturalisation and integration strategies of immigrants) MTAKI, Budapest 2011. (editor and co-author) 

The Reception of Refugees and the Reactions of the Local Population in Hungary. (with Alessandro Mazzola)  In Rea, Andrea et al (ed): The Refugee Reception Crisis : Polarized Opinions and Mobilizations. Bruxelles, Belgium : Editions de l’Universite de Bruxelles. 2019. pp. 95-110. 

Patterns of Success amongst Hungarians living in the UK (with Attila Papp Z.) In: Review of Sociology 26(4) 2016. pp. 95-104. 

Sexual and gender-based violence in the European asylum and reception sector: a perpetuum mobile? (with Keygnaert et al.) in European Journal Of Public Health 25: (1) 2015. pp. 90-96. 

Migrációs helyzetkép Magyarországon (Migration Situation in Hungary) In: Tarrósy et al (szerk.): Migrációs tendenciák napjainkban. (Current Migration Tendencies) Pécs: Publikon Kiadó, 2014. pp. 329-345.

Migráns szervezetek tevékenysége és kapcsolatrendszere Budapesten (Activities and networks of immigrant organisations in Budapest) In: Örkény Antal – Székelyi Mária (eds.): Az idegen Magyarország – bevándorlók társadalmi integrációja. (Stranger Hungary – immigrants’ social integration) ELTE Eötvös Kiadó – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete. Budapest, 2010. 

Projektek
 • Magyarok az Egyesült Királyságban survey és kvalitatív terepmunka

Lezárt kutatások:

 • Magyarok külföldön survey
 • LOCALMULTIDEM
 • Bevándorlók Magyarországon
 • Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái
 • Migráns Szervezetek Magyarországon
 • Immigrant Citizens Survey
 • Refugee Integration in Hungary