Nagy Pál

Nagy Pál
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK KI)
  • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
  • E-mail: nagy.pal@tk.hu
  • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5477
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.33)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

A Kárpát-medence cigány népességének története (18-20. század). Demográfiai struktúra, együttélési modellek, migráció, csoportfejlődés és népességátrendeződések, gazdaság és ipari üzemformák, a társadalmi lesüllyedés és felemelkedés módozatainak hatásai az identitásra.

Cigány emberek a kora újkori szemi-egodokumentumokban.

Lokális cigány közösségek története.

Kiemelt publikációk

Roma in semi-ego documents in 18th century Hungary. Frühneuzeit-Info 30/2019. 91-105.

„Emberi hajlékot a putrik helyett”. Roma élet képekben az 1950-es években. (Fotóalbum). Nyíregyháza, 2018. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltárának Kiadványai II. Közlemények 50.

Vázlat a magyarországi cigányság történetének értelmezéséhez. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Alapismeretek a cigány, roma közösségekről. Magyar Cserkészszövetség, Budapest, 2018. 11-40.

Cigány csoportok Magyarország történetében. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Alapismeretek a cigány, roma közösségekről. Magyar Cserkészszövetség, Budapest, 2018. 41-68.

„Nem szabad őket lenézni”. A cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. (Forrásválogatás). Nyíregyháza, 2015. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Kiadványai II. Közlemények 45.

Ki beszél itt cigány történelemről? In: Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Szerk. Cserti Csapó Tibor. Pécs, PTE, BTK, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2015.

Források a magyarországi cigányság történetéből (1758-1999). Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány. Gödöllő, 2011. 484 old.

„Ugyanolyanok, mint mindenki más ember.” Válogatás a Szabolcs-Szatmár megyei cigányság történetének forrásaiból (1951-1961). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár – Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Nyíregyháza – Gödöllő, 2010. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 40. 443 old.

 „Fáraó népe”. A magyarországi cigányok korai története (14-17. század). PTE BTK. Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. Pécs, 2004. 166 old.

A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Kiadja a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kiadója. Kaposvár, 1998. 499 old.

„A C betű a hátunk megett van”. Cigány-magyar együttélés és az „érpataki modell”. In Szuhay Péter (szerk.): Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2013. Cigány Néprajzi Tanulmányok 16. 389-423. old.

Aktuális kézirat

Parasztok, cigányok, proletárok. Az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez (19-20. század). Aetas, 2020. 1. szám.

Beás cigányok a Kárpát-medencében (Historikus metszetek a 18-19. századból). Pécsi Tudományegyetem, BTK, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. Pécs, 2020. 186 old.