Tamás Máté

Tamás Máté
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek

A zsidó népesség gazdaság-, kultúr- és társadalomtörténete a 18–19. századi Magyarországon

Kiemelt publikációk

Tanulmányok:

  • A hadiszállítás útjai és útvesztői. In: Kapiller Imre emlékkönyv. Szerk. Horváth Zita – Mikós Dániel – Mikó Zsuzsanna – Németh László Sándor. Zalaegerszeg, 2019, 79–86. (Halmos Károllyal társszerzőségben.)
  • Egy Batthyány uradalmi központ zsidó népességének foglalkozásszerkezete, avagy valóban kereskedők voltak a zsidók? In: Nagyváthy és a magyar uradalmak. Szerk. Szirácsik Éva. Budapest, 2017, 77–87.
  • Zsidó zsellérből katolikus nemes, avagy a Lackenbacherek három nemzedéke. In: Mozgás és átalakulás. A migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései. Szerk. Halmos Károly – Kovács Janka – Lászlófi Viola. (Rendi társadalom–polgári társadalom 30.) Budapest, 2018, 136–156.

Recenziók:

  • Zsidó zsellérből zsidó polgár? Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan–MNL VeML, 2014.) In: Aetas 30, no. 3 (2016): 183–186.
  • Egy erdélyi város zsidó (hit)közösségei. Gidó Attila: Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016.). In: Urbs XII (2018): 391–394.