Ankét_dokumentumok, jogszabályok

Cím Dátum Link Link2

Cím

Az ENSZ Alapokmánya

Dátum

1945

Link

http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/186

Link2

Cím

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Dátum

1948

Link

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng.pdf

Link2

Cím

ET Európai Kulturális Egyezmény

Dátum

1954

Link

http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/541219.htm

Link2

Cím

1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről

Dátum

1964

Link

http://www.unesco.hu/site/documents/1964_es_unesco_egyezmeny.pdf

Link2

Cím

UNESCO Declaration on the Principles of International Cultural Co-operation

Dátum

1966

Link

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Link2

Cím

1969. évi 8. törvényerejű rendelet A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

Dátum

1969

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=96900008.TVR

Link2

Cím

Helsinki Záróokmány

Dátum

1975

Link

http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf

Link2

Cím

1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről

Dátum

1976

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600008.TVR&celpara=#xcelparam

Link2

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf

Cím

1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről

Dátum

1976

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97600009.TVR&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

UNESCO Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to countering Racialism, Apartheid and Incitement to War

Dátum

1978

Link

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Link2

Cím

UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice

Dátum

1978

Link

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Link2

Cím

UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief

Dátum

1981

Link

http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm

Link2

Cím

1982. évi 10. törvényerejű rendelet A nőkkel szembeni megkülönbözetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

Dátum

1982

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200010.TVR

Link2

Cím

UN Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which they Live

Dátum

1985

Link

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r144.htm

Link2

Cím

1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről

Dátum

1989

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900015.TVR

Link2

Cím

EBEÉ. A Bécsi Találkozó Záródokumentuma

Dátum

1989

Link

http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf

Link2

Cím

UNESCO Ajánlások a Hagyományos Kultúra és a Folklór Védelmére

Dátum

1989

Link

http://www.nepmuveszetmestere.hu/files/letoltesek/16.pdf

Link2

Cím

EBEÉ. Párizsi Charta egy új Európáért

Dátum

1990

Link

http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf

Link2

Cím

1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

Dátum

1991

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV

Link2

Cím

ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozata

Dátum

1992

Link

http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/dec-h.htm

Link2

Cím

1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

Dátum

1993

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300031.TV

Link2

Cím

ET Parlamenti Közgyűlés 1201 (1993) AJÁNLÁS az Emberi Jogok Európai Egyezménye a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban

Dátum

1993

Link

http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/rec1201h.htm

Link2

Cím

UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women

Dátum

1993

Link

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm

Link2

Cím

Vienna Declaration and Programme of Action. Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993

Dátum

1993

Link

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx

Link2

Cím

A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS OKMÁNYA A KISEBBSÉGI JOGOK VÉDELMÉRŐL

Dátum

1994

Link

http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf10884.pdf

Link2

Cím

Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Dátum

1996

Link

http://www.mnyknt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=30

Link2

Cím

1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről

Dátum

1999

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900040.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről

Dátum

1999

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900034.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

2000. évi I. törvény Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról

Dátum

2000

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

CoE Declaration on Cultural Diversity

Dátum

2000

Link

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=389843

Link2

Cím

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

Dátum

2001

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100064.TV

Link2

Cím

UNESCO Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről

Dátum

2001

Link

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_hu.pdf

Link2

Cím

2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

Dátum

2002

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

UNESCO Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Dátum

2005

Link

http://www.unesco.hu/site/documents/a_sokszinuseg_egyezmeny.pdf

Link2

Cím

2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről

Dátum

2006

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600038.TV

Link2

Cím

2008. évi VI. törvény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről

Dátum

2008

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800006.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről

Dátum

2008

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800098.TV

Link2

Cím

2008. évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről

Dátum

2008

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800043.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

2009. évi XV. törvény a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

Dátum

2009

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900015.TV

Link2

Cím

2010-es kisebbségi kulturális jelentés

Dátum

2010

Link

http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/165788766.pdf

Link2

Cím

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

Dátum

2011

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

Magyarország Alaptörvénye

Dátum

2011. április 25.

Link

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam

Link2

Cím

Ljubljanai útmutató a sokszínű társadalmak integrálásához és magyarázó megjegyzések. (Hága, EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa, 2012)

Dátum

2012

Link

http://www.osce.org/hu/hcnm/110502?download=true

Link2

Cím

AZ EBEÉ EMBERI DIMENZIÓVAL FOGLALKOZÓ KOPPENHÁGAI TALÁLKOZÓJÁNAK DOKUMENTUMA (KOPPENHÁGAI DOKUMENTUM) (1990, SZEMELVÉNYEK)

Dátum

Link

http://adatbank.ro/html/alcim_pdf10880.pdf

Link2

Cím

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

Dátum

Link

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_hu.pdf

Link2

Cím

CoE Recommendation 1383 (1998). Linguistic diversification

Dátum

Link

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta98/EREC1383.htm

Link2