DIGITÁLIS OLVASÓSZOBA

 Intézeti kiadványok

 

 Repertóriumok

 

 Kisebbségi választások Közép- és Délkelet-Európában

 Kisebbségi kulturális tanácsi választások Észtországban 

 Nemzeti kisebbségi tanácsi választások Horvátországban

 Nemzeti kisebbségi képviselői választások Horvátországban 

 Kisebbségi önkormányzati választások Magyarországon

 Nemzeti tanácsi választások Szerbiában 

 Önkormányzati nemzeti közösségek választásai Szlovéniában 

 

 Magyarországi német szervezetek helyi szintű aktivitása (1924-1945)

 

 Nemzetiségi adatbázisok

Magyarország településeinek népszámlálási-etnikai adatbázisa

Nemzetiségi Önkormányzatok Magyarországon (dokumentáció)

Közép-európai kisebbségi jogtár

Sebők László: Vajdaság településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2011

Sebők László: Muravidék (Szlovénia) településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2002

Sebők László: Kárpátalja településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870–2001

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)

 

 REGIO Könyvek

 

 Teleki László Alapítvány kötetei 1997-2005

 

 Magyarságkutató Csoport évkönyvei 1987-1991

 

 A Magyarságkutatás könyvtára

 

 Körtánc füzetek /1998/

 

  Radisics Elemér (szerk.) A Dunatáj I-III.

Gergely R. Könyvkereskedése, 1946.

 

Magyarország kulturális sokszínűségéről.

Multikulturalizmus értelmezések Magyarországon 1990 után  

 

 Kronológia

 

Boér Kriszta: Kárpát-medencei sajtószemle (1999-- 2018)

Eiler Ferenc: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945-2000

Dobos Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény történeti kronológiája

Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938 (a Prágai Magyar Hírlap alapján)

Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 

Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989.

Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Vehes Mikola –  Molnár D. István –  Molnár József –   Osztapec, Jurij – Oficinszkij Román – Tokar Marian – Fedinec Csilla – Csernicskó István: Хроніка Закарпаття 1867–2010 / Hronika Zakarpattja 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2017

 

 Anyanyelve magyar (a Kossuth Rádió 10 részes műsora_2010)

 

 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény (tervezetek, előkészítő dokumentumok)

 Romák a magyar történetírásban

 

 Magyar-Zsidó Oklevéltár

 

 Magyar-Zsidó Szemle (1884-1948)

 

 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyvei (1895-1948)

 

 Vidéki Rabbikar Körlevele, 1954-1955

 

 Örmények a Kárpát-medencében

 

 Hungaria Judaica

 

 Migráció

Szakirodalom

Illés Sándor, Tóth Pál Péter (szerk.) Migráció. I-II. Népességtudományi Kutatóintézet, Bp. 1998.

Oltalomkeresők (hírlevél) 1997-2005

 

 Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Amerikai-Magyar Szervezeti Adatbázis (2008-)

Magyarságkutató Intézet/Teleki László Alapítvány Könyvtárának kéziratkatalógusa 1986-2006

Migráns szervezetek adatbázisa (2012)

HHRF (Hungarian Human Rights Foundation) Archívum

Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi osztály iratai (MNL OL K 28) ügyiratszintű jegyzéke

A Határon túli magyar digitalizált periodikák elérhetősége(katalógus), összeállította Timár Norbert --Bárdi Nándor