Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály

Az Intézet alapítása óta a magyarországi antropológiai és kultúratudományi kutatások egyik legfontosabb mûhelye, amely sajátos módszertani és elméleti karakterét akkor nyerte el, amikor a kisebbségszociológiai- és migráció tárgyú kutatások egyik hazai központjává vált. Az osztály tagjainak kutatásai az interetnikus viszonyok, a transznacionális és társadalmi mobilitás kérdései, a nemzetépítés és nacionalizmus 21. századi formái körül szervezõdnek. A társadalmi integráció folyamatait intézményes (például az oktatás, a munkaerõpiac, civil és hitéleti intézmények) keretek és interperszonális viszonyokban egyaránt vizsgáljuk. Ugyanakkor elemezzük azokat a társadalmi konfliktusokat, anomáliakat, amelyek etnikus keretben jelennek meg, különös hangsúlyt fektetve a társadalom strukturális és szimbolikus folyamatainak az etnikai viszonyokkal való összefüggésére.

 

Fõbb kutatási területek

  • a kisebbségi oktatás sajátosságai hazai és nemzetközi kontextusokban;
  • a migráns és transznacionális közösségek szervezõdése;
  • a nemzetpolitikák, az örökségesítés, az állampolgárság, a rasszizmus és xenofóbia jellegzetességei;
  • a magyarországi roma, a kisebbségi magyar, a magyar diaszpóra és a magyarországi migráns közösségek intézményesülése;
  • etnikai és nemzeti identitás a társadalmi diskurzusokban és gyakorlatokban.

  

Az osztály munkatársai

Feischmidt Margit
szociálantropológus, tudományos tanácsadó

osztályvezetõ
E-mail: feischmidt.margit@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Csata Zsombor
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: csata.zsombor@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Durst Judit
szociológus, szociálantropológus, tudományos munkatárs
E-mail: durst.judit@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Horváth György
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: horvath.gyorgy@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Ilyés Zoltán
geográfus, egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Kállai Ernő
jogász, tudományos munkatárs
E-mail: kallai.erno@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Kovács Eszter
politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő, tudományos munkatárs
E-mail: kovacs.eszter@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Kovács Nóra
kulturális antropológus, tudományos munkatárs
E-mail: kovacs.nora@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Maszlag Fanni
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: maszlag.fanni@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Morauszki András
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: morauszki.andras@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Neumann Eszter
szociológus, tudományos főmunkatárs
E-mail: neumann.eszter@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Nyírő Zsanna Jozefa
szociológus, tudományos segédmunkatárs
E-mail: nyiro.zsanna@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Pulay Gergely
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: pulay.gergely@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Sütő Zsuzsanna
szociológus, tudományos segédmunkatárs
E-mail: suto.zsuzsanna@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Szombati Kristóf
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: szombati.kristoftamas@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Zakariás Ildikó
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: zakarias.ildiko@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Zsigmond Csilla
szociológus, tudományos munkatárs
E-mail: zsigmond.csilla@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)