Tóth Ágnes: Freies Leben (1954-1956) Repertórium

Tóth Ágnes

Freies Leben (1954–1956)

 Repertórium

 

A bevezető itt érhető el

Évfolyam Szám Dátum Rovat Oldal Szerző Cím Tartalom Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Nationalitätenabteilung des Ministeriums für Volksbildung, Leitung der Nationalitätenabteilung im Unterrichtsministeriums

Cím

Tartalom

A minisztériumok nemzetiségi osztályai üdvözlik a Freies Leben megjelenését és olvasóit, és sok sikert kívánnak.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Cím

Dem Leser zum Gruss!

Tartalom

A szerkesztőség üdvözli az olvasókat. Az újság célja a német nép politikai és kulturális jogainak gyakorlása. Tudósítani fog a hazai fejleményekről, a nemzetközi politikai eseményekről, gazdasági, kulturális kérdésekről, nők és fiatalok problémáiról, sportról, az olvasók mindennapjairól. Egyelőre csak havonta jelenik meg, de később gyakoribb megjelenést terveznek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Cím

Was geschiet in Guatemala?

Tartalom

Két évvel ezelőtt földreform volt Guatemalában, 60000 kisparaszt jutott földhöz. Az amerikai Fruit Companytól fél millió hold földet vettek el. A Fruit Company – a kávé- és banánbevételek mellett – mindaddig az egész vasutat, az ország exportját és importját is kézben tartotta. Válaszul, hogy elvették tőle a földeket, amerikai támogatással hondurasi és nicaraguai erőket szervezett be, akik megtámadták Guatemalát. A harcok még mindig tartanak, az USA áll vesztésre.

Kép

Guatemalai kisparasztok várják, hogy földet kapjanak

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

1-2.

Szerző

Cím

Landwirtschaft und Regierungsprogramm

Tartalom

A mezőgazdaság nem tud lépést tartani a növekvő élelmiszerigénnyel, mert a nehézipar túlzott támogatása miatt háttérbe szorult. Ezért az új kormányprogram célul tűzi ki a mezőgazdaság támogatását, ezzel a szocializmus építésének új fázisa kezdődik. Cél a kis- és középparasztok, a termelőszövetkezetek támogatása, a parasztok munkájának megkönnyítése, terheik csökkentése.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Cím

Was erwartet ein ungarischer Kleinbauer vom Jahre 1954?

Tartalom

A Külügyminisztérium által kiadott Magyar Bulletin című lapban Stefan Orbán-Nagy hétholdas paraszt mesél arról, hogy mit vár az 1954-es évtől. Szeretne jó termést, foglalkozni a gyümölcsfáival és a szőlőjével, szeretné kiházasítani a gyerekét. Vett egy új kocsit két lóval. Örül az új kormányprogram támogatásának.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Péter Kovács

Cím

Einige Fragen des Nationalitäten-Unterrichts in der Ungarischen Volksrepublik

Tartalom

Kovács Péter az Oktatásügyi Minisztérium osztályvezetőjeként a nemzetiségi oktatás helyzetéről számol be (Sektionsleiter im Ministerium für Unterricht). Az Osztrák-Magyar Monarchia és a fasiszta Horthy-rendszer után a szovjet felszabadítással megszűnt a nemzetiségek elnyomása. 1949-ben az alkotmány, majd 1950-ben a párt döntése nyomán megteremtődtek a feltételek a nemzetiségi oktatáshoz: a pedagógusok képzésében NDK-ból érkező professzorok is részt vettek; kiadtak új tankönyveket, és emellett az NDK-ból is rendeltek tankönyveket. A nemzetiségi általános iskolák az országban elszórtan vannak. Az Oktatásügyi Minisztérium a jövőben a Freies Lebentől is segítséget vár a nemzetiségi oktatással kapcsolatban.

Kép

Próbaillusztráció egy új német tankönyvhöz

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Deutsche Kulturnachrichten

Oldal

2.

Szerző

Cím

Tartalom

A Dunántúli Napló jelentette, hogy Nagynyárádon sikerrel adták elő a nagynyárádi német esküvői táncot, amit Nádasi Emma tanárnő tanított be. Veszprémben a pulai kulturális csoport előadta a pulai esküvői táncot, amit az idősek visszaemlékezései alapján táncoltak el. A Tolnai Napló jelentette, hogy Nagymányokon és Hőgyészen sikerrel lépett fel a szigetszentmártoni német kulturális csoport. Nagy sikere volt a német táncoknak, fúvószenének és népviseletnek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Die Friedensbewegung

Oldal

Szerző

Cím

Zwei weltberühmte Männer über den Frieden

Tartalom

Thomas Mann német író és Martin Andersen Nexö dán költő gondolatai a békéről

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Cím

Königsadler sucht das Weite

Tartalom

Egy állatkerti sas szállítás közben megszökött a ketrecből.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

3.

Szerző

Cím

Deutsches Kulturleben in der Piliser Bergwelt. "Die gestohlene Gans" und andere Kulturelle Darbietungen der Deutschen Kulturgruppe in Csolnok

Tartalom

A 4000 lelket számláló pilisi bányászfaluban Csolnokon, a német kultúrházban Josef Meixner vezetésével zajlik a kulturális tevékenység. A 400 férőhelyes kultúrházban van, hogy 700-an vesznek részt egy rendezvényen. Heti kétszer próbálnak, 15 próba után pedig előadják a megtanult színdarabot, táncot, éneket. A "Die gestohlene Gans" című színdarabot több mint 25 német faluban adták elő Pest, Komárom és Fejér megyében, felléptek Pilisvörösváron és a fővárosban is. A tánccsoport vezetője Maria Knecht, a kulturház könyvtárosa, büszke a csoportra, akik eredeti népviseletben adnak elő sváb és magyar táncokat és az eredeti csolnoki polkát. A könyvtárnak ugyan van német részlege, de még kevés a német ifjúsági könyve, mesekönyve. A német kórust Josef Seregi vezeti.

Kép

A német kulturális csoport Csolnokon

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

3.

Szerző

Cím

Das Volk von Szulok singt und tanzt

Tartalom

A szuloki DISZ-szervezet kereteiben működő 35 fős német kórus nagyon sikeres. Hangszerekkel kísérik őket. Néptáncokat is előadnak, például a suszterpolkát. Annak ellenére, hogy nincs kultúrházuk, részt vesznek a próbákon idősek, fiatalok és a község vezetői is.

Kép

Négy nő német népviseletben

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

3.

Szerző

Cím

"Ja" und "Nein". Die Volksbefragung in der DDR

Tartalom

Az NDK-ban tartott népszavazáson két kérdésről szavaztak. A német népet kettévágó párizsi és bonni szerződések megsemmisítésére igennel, a megszállók további 50 évig maradására nemmel válaszoltak az állampolgárok. A részvétel közel 100%-os volt.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

Szerző

Cím

Ungarische Filmfestwoche

Tartalom

Június 16-án kezdődött Berlinben a Magyar Ünnepi Filmhét. A berlini filmszínházakban több magyar filmet is vetítenek, az első a Rákóczi hadnagya volt. A filmhéten részt vett a Magyar Filmvállalat igazgatóhelyettese, Tormási János, a keresett színésznő Bulla Elma és Palotai Boris írónő.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

3.

Szerző

Cím

Häuser in Fabriken hergestellt

Tartalom

Kész elemekből néhány nap alatt összeépítenek gyár- és gépcsarnokokat

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

Lajos Kónya

Cím

Bergmannslied

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

Mór Jókai

Cím

Der Bettelspatz

Tartalom

novella

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

Cím

Was bekommen die Bergleute von der Volksdemokratie

Tartalom

A felszabadítás után megszűnt a bányászok kapitalista kizsákmányolása. A bányák államosítása után megkezdődött a bányászok munkakörülményeinek és életkörülményeinek javítása. Mit kapnak a bányászok a népi demokráciától? A következőket: 2-4 hét fizetett szabadság, munkavédelem, nyugdíj, betegbiztosítás, prémium, munkaruházat, vitaminokban gazdag étel, bérek szabályozása, ingyenes orvosi ellátás, szükség esetén kórházi és szanatóriumi kezelés, gépesítés, kulturális és sportlehetőségek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

Manfred Bachmann

Cím

Begmannsleben im Spiegel der Holzschnitzerei

Tartalom

Az NDK-ban, a szász érchegységben 100 fafaragó ápolja a népművészeti hagyományokat. A fafaragó művészetben is megjelenik a büszke, optimista bányász figurája, hiszen ismét több ezren élnek bányászatból e vidéken. A fafaragást a kormány is támogatja.

Kép

Geschnitzte Holzfigur - bányász fafigura

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

5.

Szerző

János Balog

Cím

Szakadát, ein Mustergemeinde des Tolnaer Komitats

Tartalom

Szakadát, az 1000 lakosú tolnai község kiváló mezőgazdasági teljesítményével megnyerte a Megyei Pártbizottság kongresszusi zászlóját és a Megyei Tanács selyemzászlóját. A vezetők nyilatkoztak a jó eredményekről: az első negyedévben a falu túlteljesítette a beadási tervet. Sok növényt tudtak eladni a szabadpiacon, és az állatállomány is nőtt. A faluban van könyvtár, színjátszókör és tánccsoport. A lakosok fele német nyelvű, kulturális téren nemes versengés bontakozott ki a németek és a magyarok közt.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

5.

Szerző

Miklós Böröcz

Cím

Die Gastspiele der Csolnoker Deutschen Kulturgruppe im Komitate Békés. Das Geheimnis des Erfgolgs der Csolnoker

Tartalom

A csolnoki német kulturális csoport júniusban Békés megye több településén, így Gyulán, Tarhoson, Mezőberényben és Eleken is sikeresen lépett fel. A néhány hónapja tevékenykedő együttes már országos viszonylatban is különösen magas művészi színvonalat ért el. A kétórás műsorban német és magyar népdalok, táncok szerepeltek. A békési kulturális csoportoknak volt alkalmuk tanulni a csolnokiaktól. A gyulai, mezőberényi és eleki német dolgozók nem kapnak elég támogatást kulturális tekintetben. A csolnoki siker titka a munkában lelt örömükben, hazaszeretetükben és a komolyan vett tanulásban rejlik. A csoport saját autóbusszal utazott a vendégszereplésekre.

Kép

A csolnoki kulturális csoport

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

5.

Szerző

Cím

Gute Winke: Salz

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

5.

Szerző

Cím

Sommerliche Ratschläge

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

5.

Szerző

Johann Gottlieb Fichte

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

5.

Szerző

Cím

Vitamin B12 und Geflügelzucht

Tartalom

B12-vitamin használata a szárnyasok tenyésztésénél

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Kreuzworträtsel

Oldal

5.

Szerző

Cím

Tartalom

rejtvény

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

5.

Szerző

Cím

Kaninchenpest in Westdeutschland

Tartalom

A múlt hónapban a nyúlpestis 3 millió német márka kárt okozott Nyugatnémetországban. A hesseni belügyminiszter betiltotta a nyúlkiállításokat.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Sport

Oldal

6.

Szerző

Cím

Ungarns heroischer Kampf um die Fussballweltmeisterschaft

Tartalom

Tudósítás a magyar válogatott szerepléséről a svájci futball-világbajnokságon

Kép

Puskás, eine Minute vor seiner Verletzung im Kampfe der ungarischen Nationalelf gegen Westdeutschland

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6.

Szerző

Lili B. Radó

Cím

Mutter erzählt vom Rotkäppchen

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6.

Szerző

Erich Linke

Cím

Blumenuhren

Tartalom

Hogyan lehet megtudni a virágok révén, hogy milyen napszak van

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Weltschau

Oldal

6.

Szerző

Cím

Affenmenschen im Urwalde

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Weltschau

Oldal

6.

Szerző

Cím

Das Kind im Löwenkäfig

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Weltschau

Oldal

6.

Szerző

Cím

Ratten bedrohen Südsee-Insel

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Oldal

6.

Szerző

Cím

Die diesjährige Obstversorgung

Tartalom

A központi vásárcsarnok gazdasági osztályának vezetője, Tormási elvtárs megnyugtatja a közvéleményt: lesz elegendő gyümölcs a piacon, senki ne beszéljen arról, hogy a rossz termés miatt gyümölcshiány várható.

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6.

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

1

Szám

1

Dátum

1954.07.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6.

Szerző

Cím

Tartalom

S.J. Bonyhád: A lap részletesen foglalkozik mezőgazdasági kérdésekkel. A lap tartani akarja a kapcsolatot az olvasókkal, ezért minden levelet megválaszolnak. B.L. Villány: a MÁV Kártérítési Hivatalának címe. K.L. Pilisvörösvár: a lap érdeklődik a vidéki német kulturális események iránt

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Cím

Indochina nach dem Waffenstillstand

Tartalom

Vietnámot a fegyverszüneti vonal mentén kettéosztották: Észak-Vietnámot a Vietminh kapja, Dél-Vietnám a Francia Unióban marad.

Kép

térkép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Cím

Der "schmutzige Krieg" ist aus

Tartalom

A nyolc évig tartó indokínai háború július 21-én, a genfi fegyverszüneti megállapodás aláírásával végetért. A Szovjetunió a megoldatlan nemzetközi kérdések megtárgyalására egy július 24-i üzenetben konferenciára hívta Angliát, Franciaországot és az Egyesült Államokat. Az amerikai külügyminiszter, Dulles úgy véli, hogy amit eddig nem sikerült elérni, azt ezután sem fog sikerülni. Nem érdemes tárgyalni a leszerelésről, az atomfegyverekről, az európai biztonságról. A háború 3000 milliárd frankba került, és 90000 áldozata volt.

Kép

Molotow és Mendés-Francce

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Cím

Gegen den Strom

Tartalom

A múlt hónapban Magyarország, az NDK, Nyugatnémetország, Csehszlovákia és Ausztria területén viharok és áradás okozott hatalmas károkat. Magyarországon a katasztrófa nem követelt emberéletet: az egész ország egy családként küzdött meg a veszéllyel, hárította el a károkat és segített az áldozatoknak. Ausztriában szovjet és amerikai katonák vállvetve próbáltak megmenteni egy amerikai repülőteret Muckendorfnál, egy másik településen egy szovjet katona meghalt, több megsérült. Az NDK-s és nyugatnémet katonák is együttműködtek. Az események tanulsága, hogy a békében élő népek szolidaritása bármekkora katasztrófával szemben védelmet nyújt.

Kép

Szovjet és amerikai katonák dolgoznak együtt Ausztriában az árvízzel sújtott területen

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

1.

Szerző

Cím

Ernte und Pflichtbewusstsein

Tartalom

A parasztok szorgalmas munkája és a kormány támogatása meghozta gyümölcsét: jó termés volt. A jövő évtől a kormányprogram még nagyobb összeggel (12-13 milliárd forinttal) támogatja a mezőgazdaságot. A falvakban dolgozók több műtrágyát, rézszulfátot és gépet kapnak, vásárolhatnak majd. A növényvédelemre 100 millióval többet fog költeni a kormány. A parasztok a kormány támogatását a beadási kötelezettségeik teljesítésével hálálják meg. Ezzel hozzájárulnak az államháztartáshoz, hiszen az ország több termékből (pl. a megnövekedett cipő- és gumicsizma igény miatt nyers bőrből) behozatalra szorul, amihez devizára van szükség. Az állampolgári kötelezettségtudatot az ellenséges elemek és spekulánsok áskálódásai sem tudják megtörni.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Cím

Musik in Solymár

Tartalom

A Pest megyei Solymáron múlt év novemberében alakult a német kulturális csoport, vezetője Josef Csöndes. Zenés és énekes műsorokkal készülnek a fellépésekre. Hogy milyen hatással van a solymári fiatalságra a zene, jól mutatja az az eset, amikor Georg Popucza a Népművelési Minisztériumból egy harmonikát hozott a kultúrházba. Miután Lorenz Strack elkezdett rajta táncdalokat játszani, a fiatalság otthagyta a mozielőadást, hogy táncolhasson. Ezen az estén 7-8 dolgozó jelentkezett a kulturális csoportba.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Josef Borka

Cím

Die Ergebnisse des Kulturwettbewerbes in der Provinz

Tartalom

A közelmúltban a különböző nemzetiségek vidéki kulturális csoportjai kulturális versenyen vettek részt. A német nemzetiséget több csoport (Véménd, Csolnok, Szulok, Villány, Szigetszentmiklós stb.) képviselte. Az előadásokat a rádió is sugározta. A nyár feladata, hogy újabb népdalokat és néptáncokat gyűjtsenek a pedagógusok. Békés megyében már alakítottak egy csoportot a gyűjtésekhez. A csoportoknak egyelőre túl kevés tagjuk van ahhoz, hogy színdarabot adhassanak elő. Nemzetiségi együtteseket kéne alapítani, tanítani, támogatni a tehetségeket. A bábjátékok 1949-1951 között szépen fejlődtek, de azt követően teljesen eltűntek. Foglalkozni kellene a fúvószenekarokkal is. A felkészülésnél szem előtt kell tartani a felszabadulás alkalmából megrendezésre kerülő kulturális versenyt. A Békés megyei Eleken bábjátékcsoport alakult.

Kép

A véméndi kulturális csoport, amely nemrég Győr, Sopron és Veszprém megyében vendégszerepelt

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Cím

Tartalom

Az Oktatásügyi Minisztérium nyáron továbbképzést szervez a nemzetiségi iskolák pedagógusainak. A Békés megyei Eleken új német kulturális csoport alakult. Elkezdték a népdalok gyűjtését.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

A. F.

Cím

Bei der Wetterhexe von heute

Tartalom

A meteorológiai előrejelzésekről

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

2.

Szerző

Frigyes Karinthy

Cím

Mahlzeit und Zaturek

Tartalom

novella

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

3.

Szerző

Attila József

Cím

Mama

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Weltschau

Oldal

3.

Szerző

Cím

Die Zukunft der sowjetischen Atomforschung

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Weltschau

Oldal

3.

Szerző

Cím

Fugzeugunfall von Ernest Hemingway in Afrika

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Weltschau

Oldal

3.

Szerző

Cím

Film: Das junge Wien

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Weltschau

Oldal

3.

Szerző

Cím

DDR exportiert die grösste Langschnittblechschere der Welt

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

3.

Szerző

Cím

Die deutschsprachige Abgeordnete Ungarns. Frau Teperts Weg in der Volksdemokratie

Tartalom

Villány közelében a szőlősgazdák jó szüretet várnak, már mindenki szorgalmasan dolgozik a faluban. Ezt a 39 éves özvegy Tepert Józsefné is megerősíti. Saját kis gazdasága van, a helyi TSZCS elöljárója a magyar képviselőház egyetlen német nyelvű tagja. A munkában segít neki 18 éves, gyógyszerésznek készülő lánya és 12 éves fia. A hat elemit végzett képviselőnő lelkiismeretesen foglalkozik a választók ügyeivel (pl. új orvosi rendelés, összekötő utak építése, nyugdíjkérelmek).

Kép

özv. Tepert Józsefné

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

3.

Szerző

Endre Sz.

Cím

Die Erfolge des staatlichen Wirtschaftsbetriebes in Juhé

Tartalom

Június 4-én a juhéi állami gazdasági üzem munkája elismeréséért megkapta a megyei pártbizottság zászlóját. Ezen kívül nyertek tízezer forintot is. A 80-85%-ban német dolgozókat foglalkoztató üzemben nagy ünnepséget rendeztek. Az igazgató, Szabó Ferenc szerint a pártszervezet tagjai jó példát mutattak, amit aztán a párton kívüliek is átvettek, így sikerült ilyen szép eredményt elérni. A marhatenyésztés területén is sikerült teljesíteni a terveket (pl. a bonyhádi tenyészbika eladása, tejtermelés, marhahús). A dolgozóknak van bőven élelmük, és kulturális igényeiket is kielégíti az üzem (pl. az üzemben van rádió, tenisz, sakk). Az aratás időpontját már kitűzték.

Kép

A juhéi állami gazdaság díjnyertes tehene, Terka, aki évi 6030 kg tejet ad

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

4.

Szerző

Cím

Was Elma Bulla in der DDR sah

Tartalom

Bulla Elma színésznő a magyar filmdelegáció tagjaként beutazta az NDK-t. Az újjáépített NDK nagy benyomást tett rá.

Kép

Bulla Elma

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

4.

Szerző

Cím

Das Dichtertreffen auf der Wartburg

Tartalom

Júliusban az NDK-ban, Wartburgban 120 kelet- és nyugatnémet író és költő találkozott. Az eseményen részt vett Thomas Mann is. A résztvevők nyilatkozatot adtak ki hazájuk békés egyesítésének szándékáról.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

G. Rabowsky

Cím

Eine ausländische Stimme über die ungarische Viehzucht. Reduzierung der Schweinezucht auf den Staatsgüter

Tartalom

Az NDK-s diplomás agronómus, G. Rabowsky a Berlinben megjelenő Tierzucht című lapban tudósított a magyar állattenyésztésről. Ezt a cikket közli a Freies Leben. Rabowsky kifejti, milyen intézkedésekkel lehetne javítani a magyar állattenyésztést.

Kép

Nonius-csődör Mezőhegyesen

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

Cím

Auszeichnungen für Bergleute

Tartalom

Az NDK-ban 29 bányászt tüntettek ki az Érdemes bányász címmel. A következő évben 1100 új bányászlakás fog épülni.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

4.

Szerző

Cím

Die Geschichte der neuen transdanubischen Landstrasse

Tartalom

A Budapest – Pécs út története

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

5.

Szerző

Leon Andor

Cím

7 Kumpel bauen 7 Häuser. Ein Bergmannsbericht aus Pilisszentiván

Tartalom

Pilisszentivánon hét bányász épít saját házat. Maximum 40000 forint hitelt kapnak az államtól, amit aztán havi részletekben kell törleszteniük. Enélkül képtelenek lennének építkezni.

Kép

Heinrich Brandhuber, sztachanovista bányász Pilisszentivánon

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

5.

Szerző

Cím

Ein Bergmann schildert das Geheimnis seiner Erfolge. Was der 23-jährige Nationalpreisträger Bleisch erzählt

Tartalom

Johanngeorgenstadtban, az NDK – Csehszlovákia közötti határ melletti településen sok bányász él. Az előző ötéves tervben kiválóan teljesítettek. A Munka hősei brigád élén a 23 éves Hans Bleisch áll. A brigád már múlt év szeptember 16-án 100%-ra teljesítette a tervet. Bleisch szerint a siker titka abban rejlik, hogy egymástól eltanulták a különböző készségeket, és így önállóan tudnak dolgozni, nem kell a másikra hagyatkozni. Sok támogatást kaptak a szovjet műszakvezetőtől és a párttól is. A Szabad Német Fiatalság központi tanácsa nemzeti díjra terjesztette fel a brigádot.

Kép

Hans Bleisch

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Oldal

5.

Szerző

Cím

Tartalom

Rövid hírek: A Dunántúli Naplóban a pécsi szénbányászati tröszt munkaügyi referense, István Jakab hosszú cikkben panaszkodik a bányászok rossz élelmezéséről. Az újmeszesi konyha vezetője panaszkodik, mivel nem kapta meg a megrendelt hozzávalókat. Tatabányán 240 bányászcsalád költözött be a típustervek alapján felépült házakba.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Friedensbewegung

Oldal

5.

Szerző

Cím

Tartalom

Az Országos Béketanács fotóversenyt hirdetett "Béke, munka, jólét" mottóval. Beküldési határidő: 1954. okt. 1., eredményhirdetés: nov. 1. Az első három helyezett 1000, 500 és 400 Ft jutalmat kap.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

5.

Szerző

Cím

Tartalom

Jótanácsok kártevők (pl. csiga, bélféreg) ellen

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

5.

Szerző

Gotthold Ephraim Lessing

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Deutsche Kulturnachrichten

Oldal

5.

Szerző

Cím

Tartalom

A szuloki német kulturális csoport már teljes erőbedobással készül az augusztus 20-i siófoki fellépésre. A Gyula környékén, egy idős parasztasszonytól Erzsébet Brassó által hallott és lejegyzett régi, sváb népdal szövege

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Sport

Oldal

6.

Szerző

Cím

Bevorstehende Kraftproben Im Fussballsport

Tartalom

Ugyan a magyar válogatott a futball-világbajnokság végjátékában vereséget szenvedett a nyugatnémetektől, a szakértők mégis azt állítják, a magyar válogatott a világ legjobb csapata. A közeljövőben öt nagy meccsük lesz a fiúknak: Románia, Szovjetunió, Svájc, Csehszlovákia és Ausztria ellen játszanak majd.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Sport

Oldal

Szerző

Cím

Hochschulweltmeisterschaften in Budapest

Tartalom

Augusztus 1-jén nyitották meg a XII. Főiskolai Világbajnokságot Budapesten. 30 országból közel 2000 hallgató méri össze sporttudását 14 sportágban. Magyarországot 420 sportoló képviseli.

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

6.

Szerző

Cím

Des Kleinkindes allerste Wünsche

Tartalom

Gyermeknevelési tanácsok

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

6.

Szerző

Cím

Kleiderpflege bei Regenwetter

Tartalom

Esős idő esetére szóló ruhaápolási tanácsok

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Kreuzworträtsel

Oldal

6.

Szerző

Cím

Tartalom

rejtvény

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6.

Szerző

Cím

Über das Wachsen

Tartalom

A mosakodásról

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6.

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

1

Szám

2

Dátum

1954.08.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6.

Szerző

Cím

Tartalom

P. B. Nagynyárád: a szerkesztőség köszöni a lap megjelenése alkalmából kapott jókívánságokat. Antwort auf zahlreiche Zuschriften: a szerkesztőség köszöni a jókívánságokat, amelyeket a júliusi szám megjelenése óta kapott. Karl J. : a szerkesztőség köszöni a felajánlott ifjúsági és mesekönyveket, amelyeket az olvasó a csolnoki kulturális csoportról írt cikkre reagálva küldött a csolnoki könyvtár számára

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

West und Ost

Tartalom

A világ egyre "kisebb" lesz: a technikai fejlődésnek köszönhetően a távolságok csökkennek, emberek, népek és a világpolitika szereplői is közelebb kerülnek egymáshoz. Elmúlt a titkos diplomácia kora, az embereket nem lehet az orruknál fogva vezetni. A brit Munkáspárt vezetője, Attlee két kísérőjével Moszkvába látogatott. Saját maga is megtapasztalhatta, milyen, amikor az emberek igazi szabadságban és demokráciában élhetnek. A baráti hangulatú találkozón a szovjetek részéről Malenkow vett részt. A britek Moszkvából Pekingbe repültek, ahol Csu En-lai fogadta őket.

Kép

Attlee és Csu En-lai

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Die Lehre des Misserfolgs in Brüssel. Aisenkonferenz ohne Asien

Tartalom

Az agresszió és az erőszak sorozatos kudarcokat szenved. Az indokínai háború lezárását követően Brüsszelben megpróbálták létrehozni az Európai Védelmi Közösséget, de az elbukott. Szeptemberben Manilán, a Fülöp-szigeteken egy nemzetközi konferencián akarják létrehozni a dél-ázsiai védelmi vonalat. A konferencián Indonézia, Ceylon és Burma egyáltalán nem fog részt venni. Eddig csak Pakisztán és Sziám jelezte részvételi szándékát. E békeellenes kísérlet vége valószínűleg szintén a bukás lesz.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Der Aufruf der Volksfront

Tartalom

A Hazafias Népfront új tanácsi törvényt terjeszt a parlament elé. Kér minden munkást, hogy javaslataikkal, kérelmeikkel járuljanak hozzá az új törvény létrehozásához.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Die Auszeichnung "Musterbauer"

Tartalom

A Minisztertanács augusztus 20-án adományoz első ízben "mintagazda" címet és kitüntetést a kiváló mezőgazdasági dolgozók számára, akik a növény-, szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztésben és állattenyésztésben élenjáró teljesítményt nyújtottak.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Die landwirtschaftliche Fachschulen

Tartalom

Szeptember elsején 11 mezőgazdasági szakiskolát nyitottak meg vidéken, így Hajdúdorogon, Hajdúszoboszlón, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán, Móron, Lengyelen és Jászberényben (utóbbiba csak lányokat vesznek fel). Kehidán állattenyésztést, Gyulán zöldségtermesztést, Kecskeméten gyümölcstermesztést, Balatonarácson szőlőtermesztést tanulhatnak az új iskolákban. Az oktatás 2x11 hónapig tart, a jó tanulók havi 30-50 Ft zsebpénzt is kapnak.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Der vierte Bergmannstag. 90 Millionen Forint Treueprämien

Tartalom

Szeptember 5-én kerül megrendezésre a 4. Bányásznap. A programok a szabadságért elesett szovjet katonák sírjának megkoszorúzásával és a hős bányászmártírokra történő megemlékezéssel kezdődnek. A nap különböző rendezvényekkel, kulturális- és sportprogramokkal folytatódik. Perecesbányán a helyi kulturális csoport egy operettet ad elő, Komlón több mint 200 kulturális aktivista lép fel. Vasutasok és más munkások is köszöntik a bányászokat. A programokat kiállítások, rádió és filmek egészítik ki. Az ünnepnapon 90 millió forint hűségprémiumot osztanak szét a bányászok közt.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Vorsorge für den Winter

Tartalom

"Készüljünk fel a télre" címmel a Szabad Föld hasábjain jelent meg Gerő Ernő cikke, melyben a magyar gazdaság jelenlegi állapotát elemezte. A féléves tervet sikerült túlteljesíteni. A mezőgazdaság legfontosabb feladata az 1953-1954-es tapasztalatokból okulva a télre való megfelelő felkészülés. Biztosítani kell a szarvasmarha-állomány megfelelő telelését, a kapásnövényekről és az állomány élelmezéséről való jobb gondoskodást. Szükséges a gépállomány karbantartásának elvégzése és bővítése is. A könnyűiparra is komoly feladatok várnak: meg kell emelni a ruha- és a cipőáruk előállítását is.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Ungarisches Porzellan

Tartalom

1839-ben, egy kis bakonyi faluban Fischer Mór megalapította a Herendi Porcelángyárat. A gyár jelenleg húsz országba szállítja termékeit. Budapesten kiállítást rendeztek, melyen bemutatták az elmúlt 115 év művészi fejlődését.

Kép

porcelánfestés

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

2

Szerző

L. F.

Cím

Lehrlinge bei uns - und in Österreich

Tartalom

Ausztria: évről évre rosszabbodik az ipari utánpótlásnevelés helyzete. Az elmúlt évben 120 ezer végzett népiskolai tanulóból 60 ezer tudott gyakornoki helyet találni, idén a 140 ezerből 40 ezer. 100 ezer fiatal jelent nagy gondot a szülőknek, akik nem tudnak gyerekeik jövőjükről gondoskodni. Magyarországon ezzel szemben az állam gondoskodik a fiatalokról. Minden egyes tanuló el tud helyezkedni két évre szóló gyakorlati helyen. Az állam biztosítja az ebédet, cipőt, ruhát, félévente emelkedő zsebpénzt, nyáron egy hónap szabadságot (eltölthető szülőknél, nyaralóban vagy táborban). A levizsgázás után a végzett iparoslegények és -lányok azonnal el tudnak helyezkedni.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Peter Rosegger

Cím

Der Kerzenstreik

Tartalom

novella

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Sándor Petőfi

Cím

Gescheiterter Vorsatz

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

3

Szerző

A. K.

Cím

Wo der "Ezerjó" wächst. Situationsbericht aus der Weingegend von Mór

Tartalom

Móron több mint 1400 holdon termelik a híres ezerjó szőlőfajtát. A német nyelvű lakók elődei néhány száz évvel ezelőtt érkeztek ide, és sajátos szőlőtermesztési technikát honosítottak meg. Nem csak megkapálják a szőlőt, hanem 30-35 cm mélyen fel is ássák azt. A móriakat nehéz meggyőzni arról, hogy modern módszereket használjanak. Egy kutatóintézet kísérleteket is végzett Móron. Az idei szüretet október közepén kezdik meg, és közepes minőségű termésre számítanak. Minden törekvés ellenére a levél- és szőlőperonoszpóra nagy károkat okozott. Az új kormányprogram a móriakat is motiválja, hiszen a kormány gondoskodik a meggyengült szőlőtőkék cseréjéről. A parasztok munkáját egy agronómus is segíti. A 80%-ban német nyelvű tagokból álló Kossuth Tsz létrehozott egy kis anyatelepet. Móron az egyéni gazdák többsége teljesíti állami kötelezettségeit (pl. Josef Brettschneider, Johann Pisch, Stefan Friedmann, Franz Chornik), de vannak, akik suttogó propagandát terjesztenek. Móron virágzik a kulturális élet, létrejött a német tánccsoport. Tagok: Franz Koller, Stefan Grüll, Franz Kahlhock, Martin Gessler, Julia Kreitschek, Anna Kreitschek, Therese Pisch, Maria Wilhelm, Elisabeth Wilhelm.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Cím

Vor der landwirtschaftlichen Ausstelung

Tartalom

Már mindenki készül a fővárosban megrendezésre kerülő mezőgazdasági kiállításra, mely szeptember 11-én kezdődik. Már 60 állami gazdaság, 469 termelőszövetkezet, 23 gépkölcsönző állomás és több mint 600 egyéni gazda jelentkezett. Csak Győr megye 88 bikát, 33 agyarat és 35 kocát küld. A kiállításon szovjet és más népi demokráciák intézetei is részt vesznek. A kiállítás alatt megrendezésre kerül a Gépesítési Kongresszus és a Szarvasmarhatenyésztő Kongresszus. A kiállításon az erdőgazdaság képviselői a mezőgazdasági területeken való erdőirtás fontosságát is be fogják mutatni. Külön pavilonban mutatják be a magyar erdőgazdaság történetét és a faiskolák sikereit. Bemutatnak legalább 2800 tenyészállatot (600 bikát, 300 lovat és több, mint 800 kisállatot). Délelőtt 10-től este 8-ig mezőgazdasági szakfilmeket vetítenek, és lovasbemutatók is lesznek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

Rovat

Oldal

3

Szerző

Cím

Siebzig Prozent Frauen in einer Pg. Aus dem Leben einer Produktionsgenossenschaft

Tartalom

A pilisvörösvári Petőfi Tsz azért ismert országszerte, mert tagjainak 70%-a nő. A vezető, Stefan Mannherz elmondása szerint a termelőszövetkezetnek 540 hold földje van, ebből 300 hold Karácsonyi grófhoz tartozott, 240 holdat a tagok hoztak be. 1953-ban a német nyelvű kisparasztok csoportosan beléptek, és hozták magukkal lovaikat, marháikat és földjeiket. A 71 tag 50%-a német nyelvű. 24 lova, 9 csikója, 120 disznója és 42 szarvasmarhája van. A férfiak idén 350, a nők 120 munkaegységet dolgoztak. Komoly hiányosság, hogy a tagok munkán kívül nem jönnek össze. Panasz volt a pelbári gépkölcsönzőre is, mert a leszerződött 150 hold helyett csak 35 holdat aratott le. A maradék termést a Néphadsereg honvédei segítették betakarítani. Mannherz apjával együtt 10 holdat vitt be a tsz-be. Elvégezte a mezőgazdasági iskolát, és legnagyobb álma, hogy a termelőszövetkezetnek egy teherautót szerezzen.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

Rovat

Die Provinz meldet

Oldal

3

Szerző

Cím

Tartalom

Pécs város tanácsa iparosengedélyt adott ki Pécsbányatelep, Pécsszabolcs és Meszestelep számára, így számos kis műhely (órás, szabó, elektroműszerész, női szabó, fodrász, asztalos, rádiószerelő, tapétázó, kovács, szobafestő stb.) nyílt. A Szederkényi Növényvédelmi Állomás 8 új, modern, motorizált permetezőgéppel veszi fel a harcot a kártevők ellen. A gépek darabonként naponta húsz ember munkáját tudják elvégezni. Augusztus elejéig 20000 fát, 120 hold lucernát és lóherét permeteztek le, most a krumplibogár elleni küzdelemben vetik be. Fejér megyében új mozgalom kezdődött, "minden házi gazdaságba egy anyajuhot" mottóval. Az Állattenyésztési Intézet már több száz anyajuhot szállított olyan gazdaságokba, ahol eddig csak baromfi volt.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

Rovat

Oldal

4

Szerző

Leon Andor

Cím

Deutsche Lehrer und deutsche in Pilisvörösvár

Tartalom

300 német nyelvű diák tanult Pilisvörösváron - ez nagy szám, azt is számba véve, hogy a településen a magyaron kívül más nemzetiségek is élnek. Samuel Szalka, az egyik némettanár épp gabonazsákokat számol a gyerekekkel. Kétféle németoktatás van: az alsó osztályokban a tanulók az irodalmi németet tanulják, megpróbálnak elszakadni a sváb dialektustól. Az írás, olvasás és kiejtés megtanulása után a felsőbb osztályokban a nyelvtannal foglalkoznak, kisebb fordításokat is végeznek. A gyerekek a németet kiegészítő foglalkozáson tanulják, reggel 7 és 8, vagy délután 1 és 2 óra közt. Sok a panasz a könyvekre, hogy túl nehéz nyelvezetben íródtak. A településen három tanár és két tanárnő tanít németet. Az idősebb korosztály is érdeklődne német kurzus iránt. Samuel Szalka magyar parasztcsaládból származik, a németet önszorgalomból tanulta. Vágya, hogy heti egyszer felutazhasson Pestre az egyetemen német előadást hallgatni. Egy hónapra egy tanárcsoporttal az NDK-ba utazik.

Kép

Ferienunterhaltung mit dem Schuldirektor

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Schiffsverkehr bis zum Hortobágy. Tiszalök - das ungarische Wunderwerk

Tartalom

A tiszalöki duzzasztógát leírása

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Die Friedensbewegung

Oldal

4

Szerző

Cím

Tartalom

A Béke Világtanács tagja nejével Budapestre látogat. Szeptember 1. a béke napja, minden németet emlékeztet a két világháborúra, és figyelmeztet arra, hogy megakadályozzanak egy harmadikat. Szeptember 26-án Egerben a török elleni küzdelemre emlékeznek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Tschou En-lai an die deutsche Jugend

Tartalom

Csu En-lai 3 napos NDK-beli látogatásán üzenet a német ifjúságnak

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Der Onkel

Cím

Hansl geht zue Schule

Tartalom

Biztató üzenet az iskolát kezdő gyerekeknek

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Kommt es zu einer neuen deutschen Ortographie?

Tartalom

20 tagú bizottság terjesztett elő javaslatot a német helyesírás megreformálására. A tagok a két német területről, Svájcból és Ausztriából érkeztek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

5

Szerző

hbj

Cím

Die beste Brigade des Széchenyi Schachtes. Kurzer Besuch in einem Bergwerk bei Pécs

Tartalom

A Széchenyi-akna a "fekete gyémántok" birodalma Pécsen. A Pánczél brigád vezetője diplomás sztachanovista. A szovjet típusú feltörőkalapács segíti a munkát, használatát egy szovjet bányász tanította meg. A brigád olyan, mint egy nagy család, ahol kinevelik a fiatalokat. Franz Bittner a bányásztechnikumot végzi, Szabó Illésből pedig vájár lesz.

Kép

Ein Bergwerk im XIV. Jahrhundert

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

"Einst in die Schublade, jetzt in die Sparkasse"

Tartalom

Franz Petzina 50 éves, ősi német bevándorlócsalád leszármazottja. A felszabadulás után Solymáron megalapította a Kisiparosok Termelőszövetkezetét, ahová már Nagykovácsiból, Ürömből és Borosjenőből is csatlakoztak. 3500 Ft-tal kezdtek, most 1 milliójuk van, állami segítséget is kaptak. A tagok szinte kivétel nélkül német dolgozók. Megtakarításaikat bankban gyűjtik.

Kép

Das Einlagebuch ist in guten Händen

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Säugezeit der Haustiere

Tartalom

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

A magyar vendéglátóipar szeptember 5. és 15. közt részt vesz a Lipcsei Vásáron. Az 1000 fős Antifa étteremben magyar szakácsok és cukrászok dolgoznak majd, egy magyar zenekar is fellép a rendezvényeken. Disznóólak építésével foglalkozik egy Berlinben megjelent brosúra, szerkesztője Ing Trepte. Az NDK-ban sok településen jelenik meg faluújság, a példányok száma már meghaladta a félmilliót.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

A szarvasmarha védelme a legyektől A moly elleni küzdelem

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Weltschau

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

A bajorországi árvíz tömeges halpusztuláshoz vezetett. Öt ökröt csapott meg a villám az NDK-ban. Észak-Görögországból a rossz életkörülmények miatt egyre többen kérnek kivándorlási engedélyt. Veszélybe került a bécsi óriáskerék. A washingtoni Fehér Házban új pozíció jött létre: az elnöki asszisztens helyettes asszisztensének asszisztense. Kínában épül a Kelet leghosszabb hídja a Jangtsekiang folyón, Wuhannál.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

5

Szerző

Cím

"Du musst" oder "du darfst"

Tartalom

Gyermeknevelési, főzési tanácsok

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

5

Szerző

Immanuel Kant

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Oldal

6

Szerző

Cím

Oberleutnant Maria Lebstück - Ein deutschsprachiges Mädchen im Freiheitskampf 1848

Tartalom

Az 1848-as szabadságharcban részt vett Mária főhadnagy élete

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

Die ungarischen Sporterfolge im Sommer

Tartalom

A magyar labdarugó-válogatott kikapott a németektől a világbajnokságon, de szakértők szerint mégis a világ legjobb csapata. Atlétáink, kajak-kenusaink győzelmet arattak.

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Wie schwer ist die Erde?

Tartalom

Milyen nehéz a Föld?

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Die schläfrigsten Tiere

Tartalom

A legtöbbet alvó állatok

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Der Blickpunkt

Tartalom

vicc

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Kreuzworträtsel

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

rejtvény

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

1

Szám

3

Dátum

1954. 09.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

L. G. Budapest. A beküldött versét nem tudják megjelentetni, küldje valamely NDK-ban megjelenő irodalmi lapnak. R. W. Pilisszentiván. Beküldött cikkét hossza és beállítottsága miatt nem tudják megjelentetni. M. W. Pestszentlőrinc. Túl akaratos a beküldött írása, nem jelentetik meg. K. T. Tolna. Forduljon a Mezőgazdasági Múzeumhoz. Ernst Zeltner. Brennbergbánya. Köszönik a beküldött címeket, várják a továbbiakat.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Im Zeichen des Pfluges

Tartalom

Véget ért a két hétig tartó mezőgazdasági kiállítás Budapesten, mely több ezer érdeklődőt vonzott. A kiállítás bebizonyította, hogy jó úton halad a mezőgazdaságunk. Az igazi értékelést a statisztikákból lehet majd kiolvasni.

Kép

Leitende Männer unseres Staates auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Erhöhte Ruhegehälter

Tartalom

Az elnöki tanács rendelete szerint október 1-jétől jelentősen, legtöbb esetben 50%-kal nőnek a nyugdíjak. A nyugdíjkorhatár nőknél 55, férfiaknál 60 év. Az árvák és özvegyek juttatása 25%-kal nőtt. A dolgozók 2%-kal nagyobb befizetéssel járulnak hozzá a nyugdíjhoz.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Neue Räte, neue Machtbefugnisse. Wie das neue Rätegesetz entstand

Tartalom

A magyar parlament az elmúlt napokban elfogadta a decentralizáció jegyében született új tanácstörvényt. A városi és falusi tanácsok döntéshozatali jogköre szélesedett. A törvény előkészítésében az egész társadalom részt vett.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Landeskongress der Volksfront 23. und 24. Oktober

Tartalom

Októberben a tömegszervezetek, üzemek, termelőszövetkezetek megválasztották a Hazafias Népfront bizottságait. A Hazafias Népfront országos kongresszusa október 23-24-én lesz.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Neuerschlossenes Sibirien

Tartalom

Folytatódik Szibéria és Kazahsztán benépesítése. 1956-ra a művelhető földterület nagysága 30 millió hektár lesz.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Elek Környei

Cím

Der Beethoven-Tag in Martonvásár

Tartalom

A múlt hónapban ünnepélyes keretek közt adták át Martonvásáron az MTA költségén restaurált Beethoven-szobrot. Az 1927-ben felállított szobor a háborúban rongálódott meg. A zeneszerző 1806 nyarát a Brunszvik család vendégeként töltötte Martonvásáron, itt komponálta az Appassionata szonátát.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Sándor Ják

Cím

Hörer und Liebhaber der deutschen Sprache. Besuch an der Hochschule für Fremdsprachen

Tartalom

Az Idegennyelvi Főiskola egyik hallgatója Takács János, aki Bácskából származik. Az érettségi után döntött úgy, hogy tolmács és fordító lesz. Otthon sváb dialektusban beszélnek, nehézséget jelentett számára a dialektus elhagyása. 800 Ft ösztöndíjat kap, amiből még félretenni is tud. A soproni Stefan Hiller német és magyar nyelvet, irodalmat és történelmet tanul. A történelemórákon a német nyelvű országok történelme mellett megtanulják a hagyományokat és a munkásmozgalom történetét is. Stefán Zákonyi másodéves, apja a Zichy grófok birtokán dolgozott, majd a felszabadulás után kapott 15 hold földet, belépett a termelőszövetkezetbe, így megteheti, hogy taníttassa fiát. A veszprémi Therese Mádl bányászcsaládból származik, jár könyvtárba, múzeumba, moziba, sportol. Az intézmény padjaiban délután munkások ülnek, ők négy évig tanulnak. Az eredmények: az első végzett évfolyam már elhelyezkedett kiadóknál, kereskedelmi vállalatoknál, üzemeknél. A nyelvvizsgát szerző munkások nyelvpótlékot kapnak.

Kép

Therese Mádl, István Zákány

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

2

Szerző

László Csányi

Cím

Deutsche Volkstrachten in Szekszárd

Tartalom

A Tolna Megyei Tanács Népművelési Osztálya kiállítást nyitott a szekszárdi múzeumban, melyen a tolnai nemzetiségek népviseletét mutatják be. Különösen érdekes a medinai népviselet. Itt a németek a XVI-XIX. században telepedtek le. Tevelről és Mözsről is küldtek kiállítási darabokat. A mözsi viseletnek hesseni vonásai vannak. A közel 1000 kiállítási darab szimbolizálja a nemzetiségek békés egymás mellett élését.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Das Jagdjahr 1954

Tartalom

A Mezőgazdasági Minisztérium rendeletben határozta meg a vadászati időt, különböző vadakra vonatkozó vadászási tilalmat, melynek megsértése 2000 Ft bírságot is maga után vonhat.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Ferenc Móra

Cím

Der Hochmütige Kereki

Tartalom

novella

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Cím

Die Septemberschau der Landwirtschaft. Rudngang durch die Budapester landwirtschaftliche Ausstellung

Tartalom

A budapesti mezőgazdasági kiállítást szeptemberben rendezték meg, már az első napon 200.000 látogatót vonzott. A kiállítást 53 kataszteri hold területen 3 hónap alatt sikerült felépíteni. A pavilonok közti útszakasz 8 km volt, a kiállítást különös nézelődés nélkül végigjárni 2 órába telt. A kiállításon külön részlege volt többek között a szőlőgazdálkodásnak, az erdőgazdálkodásnak. Rengeteg növényt, mezőgazdasági terméket és állatot lehetett megtekinteni.

Kép

Leghorn-Hahn, Fohlen, Zuchttier, Kalb, Schwein, Vieh

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Jenő Heltai

Cím

Herbst

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Menschen, Tiere und Maschinen

Tartalom

A mezőgazdasági kiállítás élményei: emberek, állatok és gépek. Egyéni gazdák, tsz-tagok jöttek az ország minden tájáról. Az NDK pavilonjában megcsodálhatták a német mezőgazdasági gépeket.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Gegen das Vogelmorden

Tartalom

A minisztertanács rendelettel védi a madarakat és élőhelyüket. 500 Ft bírságot kaphat, aki kárt tesz bennük.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Dr. M. Szeredi

Cím

Wie mäste ich mein Schwein? Die fünf hauptsächlichen Fehler der Fütterung

Tartalom

Disznóhízlalási tanácsok

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Die grosse landwirtschaftliche Ausstellung in Moskau

Tartalom

Egy Moszkvából nemrég hazatért magyar delegáció legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a Szovjetunió számos államának részvételével zajlott mezőgazdasági kiállításról. Az állatpavilonokban 720 marhát, 350 juhot, 300 disznót, 10000 szárnyast lehetett megnézni.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Tartalom

Múlt hónap első vasárnapján került sor a bányászok ünnepére. Tatabányán, Mecsekszabolcson, Dorogon, Komlón, Perecesen, Kisterényben, Farkaslyukon, Várpalotán és Ajkán is volt ünnepség. Az állam hűségjutalmat adott a bányászoknak, különböző újságcikkek is köszöntötték őket.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

5

Szerző

Cím

Zehn Tage Leipziger Messe

Tartalom

A múlt hónapban 10 napig tartott a lipcsei nemzetközi vásár, ahol a Szovjetunió és a népi demokráciák mellett 30 kapitalista ország is részt vett. Magyarország új dízel motorvonattal képviselte magát a technikai kiállításon, emellett számos más terméket is bemutatott.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

5

Szerző

Cím

Freudiges Écho: Ungarische Musik und ungarisches Kalbpörkölt

Tartalom

A lipcsei vásáron a magyar szakácsok az Antifa étteremben összesen 59 féle magyar specialitást szervíroztak. A hegedűvirtuóz csodagyerek, Toki-Horváth, akit nemrég a "Népzene mestere" címmel tüntettek ki, lenyűgözte a közönséget.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Deutsche kulturelle Nachrichten

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Gute Hilfe für unsere Chorleiter: a "Junge Welt" írja, hogy most jelent meg Berlinben egy brosúra "Hogyan tanítsunk be egy dalt?" címmel. Ez jó segítség lesz laikus kórusvezetők részére. Deutsche Ausstellung: október 7-én nyit a budapesti Nemzeti Szalonban egy német grafikai és plakátkiállítás. A villányi kultúrházban bürokráciát kifigurázó kiállítás nyílt. A német nyelvű Palkonya községben könyvtár nyílt, ahol magyar és német nyelvű irodalom is található. 16 fős kulturális csoport alakult, és kialakítottak kultúrházat is. Bács megyében, Gara községben könyvesbolt nyílt, ahol a délszláv és német nyelvű dolgozók is tudnak anyanyelvükön könyvekhez jutni. Az Osztrák – Magyar Társaság Innsbruckban kiállítást szervezett magyar szobrászok (Kovács Margit, Gádor István, Gorka Géza, Gorka Lívia) műveiből.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Weltschau

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Három új világ csodája épül Olaszországban Eltűnhet a Robinson Crusoe sziget az óceánon Új barlangot fedeztek fel 4 mázsás tonhalat fogtak ki Hamburgnál 2 meteort fedeztek fel A Moszkva – Kijev vonalon tévékészülékeket szereltek fel a vonatokon Az elmúlt 25 év legnagyobb szüreti kárja érte múlt héten Nagy-Britanniát Egy dél-tiroli paraszt puszta kézzel harcolt egy tyúkjait megtámadó farkassal Napi 85 ezerrel nő a Föld lakossága A düsseldorfi Nemzetközi Vadászkiállításon Magyarország is részt vesz

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Die Friedensbewegung

Oldal

5

Szerző

De Castries

Cím

De Castries über den Frieden

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

5

Szerző

Johann Wolfgang Göethe

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Tyúkpestis, trágya

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

Sowjetunion-Ungarn 1:1 (1:0)

Tartalom

A moszkvai szovjet – magyar meccs eredménye döntetlen

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

Niederlage des westdeutschen Weltmeisters

Tartalom

Brüsszel: Belgium-Nyugatnémetország 2:0

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

Zu den neuesten ungarischen Sporterfolgen

Tartalom

Magyar sikerek a könnyűatlétikában, úszásban, vízilabdában, futballban

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

Lecsó recept, penész elleni védelem

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Wie viel Staub enthält ein Kubikzentimeter Luft?

Tartalom

Mennyi port tartalmaz egy köbcentiméter levegő?

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Scherzfragen

Tartalom

tréfás kérdések

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

6

Szerző

Lili B. Radó

Cím

In der Schule

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Oldal

6

Szerző

Cím

Des Anglers Leid…des Anglers Freud

Tartalom

A horgászat kedvelt sport, de sok nehézség keseríti a horgászokat

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6

Szerző

Cím

Bücher für die deutschen Bibliotheken

Tartalom

A Kulturális Kapcsolatok Intézete több mint 100 új német nyelvű könyvet adományozott a Freies Leben szerkesztőségének. A szerkesztőség a könyveket a német kulturális csoportok közt fogja szétosztani.

Kép

Évfolyam

1

Szám

4

Dátum

1954. 10.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

M. B. Vaskút: Orvosi igazolással teljesíthető kérése. Levélben válaszoltak. M. F. Wührhof: a Freies Leben külföldön is megrendelhető a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalaton keresztül A kisebb, helyi jelentőségű híreket nem tudja megjelentetni a lap, mert csak havonta jelenik meg. A gazdasági hírek nagyobb valószínűséggel jelennek meg.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Die Stimme der Vernunft

Tartalom

A szovjet külügyminiszter, Molotov október 23-án jegyzéket nyújtott át a francia, a brit és az amerikai nagykövetnek Moszkvában. A két fő kérdés: az össznémet választások, és az európai biztonság. A Szovjetunió tart Nyugat-Németországnak a nyugati tömbbe való betagozódásától, újrafelfegyverzésétől és a német militarizmus fenyegetésétől.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Einigkeit und Kraft

Tartalom

Az elmúlt hetekben lezajlott a Hazafias Népfront jelöltjeinek kiválasztása az új tanácstörvény értelmében. A jelölteket a legszélesebb néptömegekből választották ki. A tanácsi választások november 28-án lesznek. Az új alkotmánynak köszönhetően már megoldódott a német nemzetiségi kérdés. A pilisvörösvári gyűlésen Ács Lajos, a párt egyik vezéralakja hangsúlyozta a német nyelvű polgárok egyenjogúságát, valamint felhívta a figyelmet nyelvük, kultúrájuk megőrzésére, melyet nem csak szabad, de kell is folytatniuk. A gyűlésen a Freies Leben is képviseltette magát.

Kép

Der Schriftsteller Pál Szabó hält die Schlussrede des Kongresses der Patriotischen Volksfront

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Auszahlung verspäteter Gewinnste. Ratgeberdienst der Landessparkasse

Tartalom

Az Országos Takarékpénztárnál tanácsadói szolgálat alakult, ahol érdeklődni lehet, hogy kihúzták-e a nyereménysorsoláson az adott kötvényt. Erre azért van szükség, mert sokan ( pl. Pilisvörösváron) nem vették észre, hogy nyertek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Péter Kovács

Cím

Zur Einführung der deutschen Sprache in den Grundschulen. Antwort auf einige Fragen

Tartalom

Az Oktatásügyi Minisztérium munkatársa a nemzetiségi oktatás helyzetéről tájékoztat. A nemzetiségi anyanyelvi oktatást az Alkotmány 49. §-a szabályozza. A német nyelvet nem idegen nyelvként vagy fakultatívan tanulható nyelvként vezetik be az általános iskolában, hanem a tanítás nyelveként. Ezt sokan félreértették. 15 szülő kérelmére elindulhat a német nyelvű oktatás egy iskolában, ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv kivételével mindent németül tanulnak a diákok. Eddig ilyen kérelemre még nem került sor az országban. 76 általános iskolában viszont tanulják a németet mint tantárgyat. A kérelem benyújtásának részleteiről is tájékoztat a cikk.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Ein gutes Beispiel

Tartalom

A Tolna megyei Murga községben őrzik a német hagyományokat, népdalokat, néptáncokat, szokásokat. A német tánccsoportot Szentgyörgyi Józsefné alapította. A tanárnő személyesen gyűjti a régi táncokat.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Ergebnisse der ungarisch-deutschen Freundschaft

Tartalom

Négy évvel ezelőtt írta alá az NDK és Magyarország a gazdasági, technológiai és kulturális együttműködést. Az egyezmény aláírását követően megkezdődtek a csereutazások a két ország között. Írók, költők, művészek, nyomdászok, grafikusok, drámaírók, zenészek látogattak külföldre.Több magyar író, költő műve jelent meg németül (Petőfi, Mikszáth mellett Veres Péter, Palotai Boris). A cserekapcsolatok kiterjednek a képzőművészet, film, tudomány, technika és gazdaság területeire is. Az ipari-gazdasági együttműködésre jó példa, hogy az NDK-ba magyar autóbuszokat exportáltak.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Ferenc Ilosvay

Cím

Die Waldschwaben der Bükk

Tartalom

A Bükkben található kis sváb faluban, Bükkszentkereszten élők nagy része az erdőben dolgozik. A meredek lejtőkön lovaskocsival viszik le a kitermelt fát. A falu lakói egymás között németül beszélnek. Wilhelm Stahler mesél a szakma szépségeiről és nehézségeiről.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

3

Szerző

L. A.

Cím

Unsere heurige Weinlese. Schwächere Weinlese, erhoffte Aufbesserung - was die Regierung von den deutschsprachigen Winzern erwartet

Tartalom

A sok probléma ellenére 25%-kal több szőlőt szüreteltek idén, mint tavaly, de ez a mennyiség még mindig nem túl biztató. A 6 hektoliterrel élenjáró badacsonyi, soproni és móri borvidékhez képest Baranya és Tolna megyében csak 2 hektoliter volt az átlag. A fő oka ennek az, hogy itt a szőlőskertek egyharmadát nem művelték meg, és a gazdák ragaszkodnak a régi módszereikhez. Az állami szőlőgazdaságokban (pl. Villányban is) kimagasló volt a termés, de a Somlóban a rossz fajtaválasztás miatt visszaesést tapasztaltak. A kormány sokat vár a német nyelvű szőlősgazdáktól, hiszen ők tapasztaltak és nagy szaktudással rendelkeznek. A soproni Haladás Tsz-ben csak svábok vannak, vezetőjük kormánykitüntetést is kapott.

Kép

Eine sichtlich zufriedene Winzerin

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Károly Schmidt

Cím

Lese mit Tanz und Gesang in Villány

Tartalom

A Harsányi hegyekben, Villányban is megkezdődött a szüret. A szőlőt kétszer megverte a jég, a peronoszpóra is nagy károkat okozott. A hagyományok szerint megrendezték a szüreti felvonulást is, amelyet táncmulatság zárt a kultúrházban.

Kép

Ein fleissiges Paar

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

3-4

Szerző

Cím

Mittelmässige Lese in Badacsony. Späte Blüte, Plötzlicher Nebel

Tartalom

Badacsonyban 600 kataszteri holdon termesztenek szőlőt. Itt található az Állami Szőlőkutató Intézet. A tavasz nem volt túl jó, a nyár rövid volt és az ősz hirtelen jött, ez nem tett jót a szőlőnek. 19-20 fokos mustra számítanak. Az Intézet vezető kutatója, József Ágoston szerint hiába a szorgos kezek munkája, ha az időjárás nem segít. Az időjárási viszontagságok mellett a kártevők is komoly gondot jelentettek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Mehr Getreide, höheres Einkommen

Tartalom

A Minisztertanács döntése alapján támogatást kapnak azok a gazdák, akik kenyérgabonát termesztenek. Idén ősszel 3,5 millió holdat kell bevetni. A gazdák jövőre minden mázsa leadott gabona után 10 kg korpát kapnak. A leadási kötelezettséget teljesítők az állam által megszabott áron adhatják el a gabonát, és állami áron 20 kg korpát vehetnek. Ezzel támogatják az állatállomány növelését. 1955-ben az árpa, zab és kukorica leadási kötelezettséget búzában is lehet teljesíteni, így a gazda a takarmányt az állatok etetésére tudja majd fordítani.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Dr. M. Szeredi

Cím

Die zweckmässige Überwinterung unseres Viehbestandes

Tartalom

Az állatállomány téli ellátásával kapcsolatos tanácsok

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Volkskunstausstellung in Villány

Tartalom

A villányi kultúrházban népművészeti kiállítás nyílt, mely az itt élő svábok és délszlávok kultúráját, népviseletét mutatja be.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Deutsche graphische Plakat- und Reproduktionsausstellung

Tartalom

Az NDK alapításának évfordulóján a budapesti Nemzeti Szalonban festészeti kiállítás nyílt. A rézkarcok, plakáttervek, illusztrációk és könyvborítók az NDK fejlett művészetéről tanúskodnak.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Johannes R. Becher

Cím

Er rührte an den Schlaf der Welt

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Aus der Provinz für die Provinz

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Szakadáton bevezették az elektromos áramot a házakba. Az életszínvonal emelkedését a rádiók és kerékpárok számának növekedése is mutatja. Az Aranykalász Tsz-ben 9 dolgozót tüntettek ki. A leadásban élen járó faluban az utak betonozása is megkezdődik. Bodonhelyen Josef Szőlősi olyan kukoricát tenyésztett ki, amelyen 5 kukoricacső van. Célja a növényenkénti 7 cső elérése. Szombathelyen a Győzelem TSZ jövőre vízi szárnyasok tenyésztésébe fog a Gyöngyös patakon, a termelőszövetkezethez közeli tóban. A Hajdúsági Gyógyszergyárban sikerrel folyik a penicillin gyártása. Ecsegfalva adott otthont a Békés megyei pásztornapnak, ahol a pásztor hagyományokat elevenítették fel. Kiskunfélegyházán felújítják Petőfi szülőházát.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Weltschau

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Színes hírek a nagyvilágból

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

5

Szerző

Lassale, Lagarde

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Deutsche kulturelle Nachrichten

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

A pilisvörösvári kultúrházban múlt hónapban ünnepséget tartottak, mert a budapesti Gorkij Könyvtár 400 kötetet ajándékozott a német kulturális csoportnak. Az NDK – Magyarország kulturális egyezménynek köszönhetően 4 hetet tölt nálunk a híres német történelemkutató, Gerhard Schilfert. Budapesten, Pécsen és Szolnokon adott koncertet a Berlini Állami Operaház fúvósnégyese, akik a kultuális egyezmény keretében érkeztek hazánkba. A Népfront bizottságának megválasztása alkalmából a villányi kulturális csoport táncelőadással egybekötött ünnepi estet rendezett.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Neues aus der DDR

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Az október 17. NDK népi kamarai választások eredményei. Az NDK alapításának 5. évfordulója alkalmából ünnepségek voltak az NDK-ban, melyen részt vett a szovjet külügyminiszter, Molotov. Az NDK magyarországi nagykövete, Sepp Schwab fogadást adott Budapesten.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Dr. B. S.

Cím

Der "Vater" des ungarischen Bergbaus

Tartalom

A magyar bányászat első jelentős alakja Nikolaus Klingsor volt, aki II. András uralkodása alatt ért el jelentős eredményeket.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Die Friedensbewegung

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

A Le Mond és a The Daily Telegraph lapokban megjelent utalás Wyschinski leszerelési ajánlatára az ENSZ-ben.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

Futball: Magyarország – Svájc 3:0. Öttusa világbajnokság: Budapest: 3., 5. és 7. hely. Futball: Magyarország – Csehszlovákia: 4:1. Futball: Honvéd – West Bromwick Albion: 5:3.

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

Állatok etetése ősszel, a tehén tőgyének kezelése fejés után

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

6

Szerző

Cím

Strafe dein Kind- aber vernünftig

Tartalom

Gyermeknevelési tanácsok

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Lili B. Radó

Cím

Novemberlied

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

érdekességek

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

1

Szám

5

Dátum

1954. 11.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

L. K. Bp. Petőfi Füstbement terv c. versének német fordítása tetszett a lapnak, közlik is az utolsó két versszakot. R. Z. Bp. A Heltai versfordítása nem rossz, de túl hosszú. A filmrészlet sem közölhető. Heinroch Sch. Csikóstöttös. Továbbították kérelmét. Robert Z. Bp. Köszönik a könyvet, amit küldött.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Die Völker haben das Wort

Tartalom

Stockholmban ülésezett a Világbéketanács. A fő témák az európai biztonság, a világbéke, a Párizsi Egyezmény, az NSZK újrafelfegyverzése

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Wirtschaftsumstellung

Tartalom

A magyar gazdaság nehézségeinek fő okai, hogy túl nagy hangsúlyt fektettek a nehéziparra és az iparra, a mezőgazdaságot elhanyagolták. A mezőgazdaságban nagy a munkaerő- és eszközhiány. Idén június óta a kormány mindent megtesz, hogy a helyzetet megváltoztassa. A racionalizáció jegyében egyre több mezőgazdasági gépet és eszközt gyártanak. Megpróbálják visszaterelni a dolgozókat a nehéziparból a faluba. Ha a gazdák többet termelnek és több bevételük lesz, akkor beruháznak majd új eszközökbe. Így az ipar és a mezőgazdaság is szárnyra kap az új gazdaságpolitika megvalósulásával.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Geräte der Landwirtschaft: genügend vorhanden

Tartalom

Az új kormányprogramnak köszönhetően ma már nem kell hiányról beszélnünk a mezőgazdasági gépek és eszközök vonatkozásában. Több gyár is átállt ezek előállítására, így ma már képesek többé-kevésbé fedezni a keresletet. Sok árut importálunk az NDK-ból is.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Atheistische Propaganda und Religiosität in der Sowjetunion

Tartalom

A Pravda-ban megjelent, hogy a Szovjetunió Központi Bizottsága szerint az ateista propaganda nem sértheti a vallásos emberek érzéseit és a papságot.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Das Ereignis

Tartalom

Előző hónapban voltak a tanácsi választások, mindenhol közel 100%-os részvétellel.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Bevorstehender Ausbau der deutschen Büchereien

Tartalom

A Freies Leben a Népművelési Minisztérium Könyvtári Osztályához fordult tájékoztatásért a német anyanyelvű lakosság könyvekkel való ellátása kérdésében. Az 1949-es Alkotmány biztosítja a nemzetiségek jogait. A könyvtárakban országszerte 20000 német nyelvű könyv található, de még nem jutott minden német nyelvű településre könyv. A rendelkezésre álló könyvek nem tükrözik az olvasók igényeit, túl sok az ideológiai mű és a fordítás. Kevés az eredetileg németül íródott mű és a szórakoztató irodalom. A Hazafias Népfront helyi szervezetei is segítik könyvekkel a német nemzetiséget. A Pest megyei Szentmártonkáta község könyvtárának 50 kötetet ajándékoztak. A jövőben a Minisztérium arra törekszik, hogy minél több könyvvel lássa el a nemzetiségi lakosságot, ebbe bevonják a könyvtárosokat és a tanárokat is, mozgó könyvtárakat is terveznek. Az olvasók az igényeket a Freies Leben-hez is megküldhetik.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Eheleute als Arbeitspartner. Die Bestleistungen des Ehepaares Kolhanek

Tartalom

Josef Kolhanek és felesége a budapesti Gheorghiu Dej Hajógyár dolgozói, mindketten kitüntetést kaptak munkájukért. Kolhanek, aki kétszeres sztachanovista és a munka hőse, 2500 Ft-ot, neje 2300-at keres havonta.

Kép

Josef Kolhanek und seine Frau

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Zehntausend Landwirte in den "Silberne-Ähre" Kursen

Tartalom

Múlt hónap közepén kezdődtek meg az országban az Ezüst Kalász kurzusok, ahol a gazdák a különböző mezőgazdasági problémákról, állattenyésztésről, kertészkedésről stb. tanulnak. A tanfolyamokat ünnepi megnyitóval kezdték. Csak Komárom megyében 16 tanfolyam indult.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Herbst- und Winterkleidung aus der DDR

Tartalom

A cserekereskedelem keretében téli ruhákat hoznak be az NDK-ból a magyar piacokra.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Dr. Béla Semjén

Cím

"Unmögliches" Episode aus dem Leben eines ungarländischen deutschen Dichters

Tartalom

Epizód Nikolaus Lenau (Niembsch) életéből. Pozsony, 1822 május.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Péter Kuczka

Cím

Brot

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Cím

Deutscher Grosszirkus in Budapest

Tartalom

Az államosított Aeros Cirkusz az NDK-ból érkezett, és két hónapig marad Budapesten. 350 állat, számos kiváló artista és művész kápráztatja el a magyar közönséget.

Kép

Löwe, Sechs hübsche Zirkusgirls

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

3

Szerző

László Huba

Cím

Frischer Volksfront-Wind weht im Bakony. Zwei deutsche Ortschaften im Zeichen der Aktivität.

Tartalom

Bakonyszücs kis 900 lelkes község, német ajkú lakossággal. A frissen megválasztott Népfront-vezetőknek sok problémát kell megoldaniuk (orvosi ellátás, áruhiány a boltban, kőhíd felújítás, útépítés a vasútállomáshoz). A kultúrházat most sikerült felújítani. Fenyőfőn is elkezdte tevékenységét a Népfront. A konkurens Bakonygyiró példáján felbuzdulva baracktermesztésbe fogtak a gazdák. Magyar és német családok békében élnek együtt. Sikerült kibővíteni az iskolát. Bakonyszentlászlóval együttműködve összekötő utat terveznek. Szeretnék bevezetni az elektromos áramot. Magas a vadkár, ezt kerítéssel szeretnék lecsökkenteni.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

4

Szerző

L. Csányi

Cím

Weihnachtsprogramm der Kulturgruppe in Murga

Tartalom

A Tolna megyei Murga községben 12 tagú kulturális csoport népdalokkal és néptáncokkal készít karácsonyi műsort, mellyel a környékbeli falvakba is ellátogatnak majd.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

4

Szerző

F. L.

Cím

Zwei Stunden im Kohlenschacht. Kurzer Besuch in den Gruben in Sajószentpéter

Tartalom

A sajószentpéteri bányában Frieedrich Lojek kalauzolja a riportert.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Aus der Provinz fürd die Provinz

Oldal

4

Szerző

Cím

Tartalom

A Hortobágyon megkezdődött a vadlúdvadászat. 28 magyar vadásztrófeát vittek a düsseldorfi vadászati kiállításra. Karácsonyi képeslapokat ad ki az Iparművészeti Kiadó Több mint ezer traktort és mezőgazdasági gépet importálunk a Szovjetunióból, NDK-ból és Csehszlovákiából Jó eredményeket ígér az idei vadászszezon

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Deutsche kulturelle Nachrichten

Oldal

4

Szerző

Cím

Tartalom

November 14-én a csolnoki kultúrházban német kulturális ünnepséget tartottak. A résztvevők 4 faluból érkeztek. A Béke Bizottság és a bonyhádi MNDSZ megvendégelte a felszabadulás évében született gyermekeket. A Szekszárdon alakult 34 fős szimfónikus zenekar Mozart estre készül. A következő tanévben nyitnak meg a német felsőiskolák, gimnáziumok és kollégiumok.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Dr. H. Müller

Cím

Die Kennzeichen des guten Legehuhnes

Tartalom

A jó tojótyúkok ismertetőjegyei

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

4

Szerző

Hermann Seidel

Cím

Hymne der Arbeit

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Zu viel verlangt. Universitätsdozent Kirsch aus der DDR über den deutschen Unterricht in Ungarn

Tartalom

Edgar Kirsch, a Halle Egyetem docense az NDK-ból érkezett Magyarországra. Úgy véli, hogy a némettanárok túl sokat követelnek a diákoktól. Ellátogatott a Szilágyi Erzsébet Gyakorlógimnáziumba, a pilisvörösvári általános iskolába és a csolnoki kulturális csoporthoz.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Die Geburt eines deutschen Weihnachtsliedes

Tartalom

A Csendes éj című karácsonyi dal születésének története

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

A fák kártevői, kukorica, tehénistálló hőmérséklete

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Kép

Der weithin bekannte Gesangchor von Szulok

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Leistungen einer deutschsprachigen LPG-s

Tartalom

Dunavecse közelében, Harta községben a Dózsa Tsz az egyik legjobb termelőszövetkezet. Német nyelvű kisparasztok alapították, és 300 hold tartozik hozzá. Biztosításuknak köszönhetően a jégkárért kártérítést kaptak idén. A lakosok ősei Würtenbergből érkeztek.

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Weltschau

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

színes hírek a nagyvilágból

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

5

Szerző

Cím

Schulkinder sitzen schlecht. "Sauerkraut reisst alles 'raus". Winke für den Winter

Tartalom

Az iskolás gyerekeknek rossz a testtartása. A savanyúkáposzta felhasználása. Téli öltözködés

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

Unser Fussball-Triumph über Österreich

Tartalom

November 13-14-én Ausztria – Magyarország futballmérkőzésekre került sor, kivétel nélkül magyar győzelemmel

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

6

Szerző

Cím

Mit Schere, Bleistift und Papier

Tartalom

képkivágó, találós kérdés

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Die Friedensbewegung

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

Thomas Mann gondolatai

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

1

Szám

6

Dátum

1954. 12.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

Alfred Müller, Besenyőtelek: A békekölcsön kötelezvényeit a megfelelő helyre továbbították. A. Krug, Liptód, Jakob Ran, Mátételke-tanya: Írásukat átadták a megfelelő illetékeseknek, innentől rendszeresen megvásárolhatják a lapot. Robert Z. Bp: Nem tudják megjelentetni írását (János vitéz bemutatása az 1919-es hadifogság idején), ilyen anyagokkal jól el van látva a szerkesztőség. Georg K., Bp: Bár a némettudása nem túl jó, a beküldött verseiből tükröződik, hogy van érzéke az íráshoz

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Frankreichs schwere Stunden

Tartalom

Franciaországban Mendes-France elérte, hogy megtörténjen Nyugatnémetország újrafelfegyverzése az Atlanti Szerződésben.

Kép

Ausserordentliche Sitzung des Nationalrates in Berlin, in welcher Vertreter der Wissenschaft, des Sports und der Helden der Arbeit gegen die Pariser Ratifikation Stellung nahmen

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

1

Szerző

G. B.

Cím

Mehr für Stadt und Land

Tartalom

Az elmúlt év eseményei és intézkedései nyomán megkezdődött a mezőgazdaság regenerálódása. Az új év mottója: Több ipari terméket a falunak, több élelmiszert a városnak. Az új politika: az iparosítást a mezőgazdasági célok szolgálata felé terelni, egyre több mezőgazdasági gépet és háztartási gépet gyártani. Több termelés, jobb életszínvonal.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

1

Szerző

T. K.

Cím

1955 - das Jahr der Landwirte. Die Pläne des Ministeriums für Landwirtschaft

Tartalom

1955-ben a Hortobágyot rizstermesztő vidékké kívánja alakítani a Mezőgazdasági Minisztérium egy új öntözőcsatorna segítségével. Megnövelik a kukorica és burgonya mennyiségét is. Folytatódik a peronoszpóra elleni harc a szőlőben. Szabad kereskedelmet biztosítanak a műtrágya és a vegyszerek számára. Több mezőgazdasági gépet fognak gyártani.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Tartalom

A magyar teherhajó-közlekedésnek köszönhetően Ausztriából nagy mennyiségű műtrágyát hoztak be az országba, Regensburgba pedig több ezer tonna árut exportáltunk.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Dr. B. S.

Cím

Das "heroische Zeitalter" des Bergbaus. Die Aufgabe des Büssers

Tartalom

Rövid történet a bányászat hőskorából

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Bessere Landwirtschaft - erhöhter Import

Tartalom

Incze Jenő, a külkereskedelmi miniszter helyettese felhívja a gazdák figyelmét, hogy a fontos exportcikkeinket nagyobb mennyiségben termeljék (pl. bor, tojás, libamáj, paradicsompüré). Ezekért cserébe még több mezőgazdasági gépet és műtrágyát tudunk majd külföldről behozni.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Die Anfangserfolge der "Silbernen-Aehre" Kurse

Tartalom

Az Ezüst Kalász tanfolyamokon több ezer gazda és mezőgazdasági dolgozó vett részt. Gyula Bereczki sopronnémetiből nyilatkozik a kurzusról. Sajnos sokan csak feliratkoztak, de nem mentek el a tanfolyamra. Cserkeszőlőn egy tanár és két tanárnő is részt vett a kurzuson.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Ungarische Gäste im Burgenland

Tartalom

Az osztrák – magyar baráti kapcsolatok jegyében a burgenlandi Eisenstadtba és Oberwartba látogatott egy magyar népművészeti csoport a magyar Béketanács alelnöke, Nánásy vezetésével.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Winterwinke für den Imker

Tartalom

Ahhoz, hogy a méhek átvészeljék a téli időszakot, a méhésznek gondoskodnia kell a kaptár megfelelő szellőzéséről.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

2

Szerző

R. B.

Cím

Die uneinigen drei Könige

Tartalom

novella

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

3

Szerző

F. Ilosvay

Cím

Altes Gewerbe in neuer Blüte. Bei den Kalkbrennern in Pilisgebirge

Tartalom

Pilisborosjenőn Josef Hubert meséli a szénégetéssel kapcsolatos tapasztalatait.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Cím

"Wann i amol heirot"… Deutsche Volkslieder der Tolna und der Somodei

Tartalom

Tolnai és somogyi német népdalok lejegyzett szövege

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

3

Szerző

L. A.

Cím

Eine Neujahrsparole: Erhöhung der Geflügelzucht

Tartalom

A Mezőgazdasági Minisztérium döntése szerint a szárnyaskeltető állomások január 1-jétől megyei fennhatóság alá kerülnek. December közepén konferenciát tartottak a szárnyastenyésztés kérdéseiről. A mezőgazdasági miniszter, Rimmler Károly szerint növelni kell az exportra irányuló libamáj mennyiségét és minőségét is. Fontos a pulykakakasok tenyésztése is. A szárnyastenyésztés megfelelő oktatását tanfolyamokkal biztosítják, ilyen indult Beje községben. A szárnyastenyésztés ismeretei az iskolákban, egytemeken is tantárgy lesz. Támogatják a kacsa- és csirketenyésztést is. Fontos a kísérletezés is, az állatorvosok képzése, és elindul egy szárnyastenyésztési szaklap is.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Das geistige Erbe

Oldal

3

Szerző

La Bruyere

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

3

Szerző

Cím

Tartalom

Kép

Die Weihnachten sind vorbei, aber der Weihnachtsappetit ist geblieben

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Weltschau

Oldal

4

Szerző

Cím

Tartalom

színes hírek a nagyvilágból

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Georg Pécsi

Cím

Die Abschiedbesuche des deutschen Dozenten Edgar Kirsch

Tartalom

Az NDK-ból érkezett a Halle Egyetem docense, Edgar Kirsch. Látogatást tett a pilisvörösvári iskolában, részt vett egy németórán, ellátogatott a csolnoki kultúrházba.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Bisher: 25 Haupttreffer

Tartalom

December 30-án Szombathelyen sorsolták ki a békekölcsön nyerteseit.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

4

Szerző

István Simon

Cím

Deutschland Ost und West

Tartalom

vers

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

4

Szerző

S. Ják

Cím

Zwanzig deutsche im Gemeinderat. Kleiner Bericht aus Budakeszi

Tartalom

A Budakeszi Községi Tanács elnökhelyette Anton Martin. A tanácsban 20 német nyelvű tag dolgozik. 1949-ben alapították az Előre Tsz-t, most 130 tagja van. Gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak.

Kép

Der Altersvorsitzende, Károly Iván eröffnet die konstituierende Versammlung. Anton Martin vor seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Rates

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

4

Szerző

Cím

Tartalom

Bécsben nemzetközi ifjúsági találkozóra került sor, ahova 69 országból érkeztek a fiatalok. Szó volt a vidéki fiatalok problémáiról, Németország újraegyesítéséről, baráti kapcsolatok kiépítéséről.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Fater, Fetter, Fogel. Neue Vorschläge zur zukünftigen deutschen Rechtschreibung

Tartalom

H. Stanescu, a bukaresti egyetem oktatója levélben fogalmazta meg a német helyesírás megreformálásával kapcsolatos javaslatait. Májusban kerül megrendezésre Bécsben a nyelvtudósok konferenciája, ahol a német nyelv helyesírását nagy mértékben befolyásoló döntés születhet. Stanescu javaslatai.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Aus der Provinz fürd die Provinz

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Nő a rizstermesztés. Sertéstermesztési adatok. Villányi disznóölési adatok. Kétéves csecsemő- és gyermekápoló képzés indul Szombathelyen. Vadállatok telelése.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Die Friedensbewegung

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

idézet

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Deutsche kulturelle Nachrichten

Oldal

5

Szerző

Cím

Gemeinschaftlicher Kulturabend in Csolnok

Tartalom

A dorogi, pilisvörösvári, kesztölci és csolnoki kulturális csoportok közreműködésével kulturális estet rendeztek Csolnokon. Magyar, német és szlovák néptáncokat, népdalokat adtak elő.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Deutsche kulturelle Nachrichten

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Az eleki kulturális csoport karácsonyi műsorán polkatánc, karácsonyi és profán dalok szerepeltek. A tanács német tagjai fáradoznak a német nemzetiségű lakosok kulturális és gazdasági fejlődéséért.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Familienhäuser für Bergarbeiter

Tartalom

Közép-Dunántúlon ( pl. Dudáron és Ajkán) egyre nő az állami támogatással bányászok számára épített családi házak száma.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Oldal

5

Szerző

Cím

Erfolgreiches Alter

Tartalom

Példák híres emberekre, akik idős korukban vittek véghez valami nagyszerűt: Lamarck, Cato, Goethe, Tizian.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Haus und Hof

Oldal

5

Szerző

Cím

Tartalom

Harc a pajzstetű ellen. Vetés állapota a hó alatt. Sertések téli etetése. Kártevők a telelése.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

5

Szerző

Cím

Gegen rauhe Hände empfielt sich folgendes Mittel

Tartalom

Kézkrém receptje

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Die Welt der Frau

Oldal

5

Szerző

Cím

Vitamine helfen verjüngen

Tartalom

Vitaminok

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

5

Szerző

Cím

Wusstest du schon?

Tartalom

érdekességek

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

5

Szerző

Cím

Da zerbricht man die Zunge

Tartalom

Nyelvtörő

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Der kleine Pionier

Oldal

5

Szerző

Cím

Was ist das für ein gefährliches Tier?

Tartalom

Találós kérdés

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Sport

Oldal

6

Szerző

Cím

In der Höhle des britischen Löwen- Erfolge und Misserfolge

Tartalom

Futball: Magyarország – Skócia: 4:2. A múlt év sikerei: 12 győzelem, 1 döntetlen (SZU ellen), 1 vereség (Németország ellen). A klubjátékok kevésbé voltak sikeresek: a Honvéd kikapott 3:2-re, Vörös Lobogó-Chelsea: 2:2.

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Die heitere Ecke

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

viccek

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Kreuzworträtsel

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

rejtvény

Kép

Évfolyam

2

Szám

1

Dátum

1955. 01.

Rovat

Briefkasten

Oldal

6

Szerző

Cím

Tartalom

A Freies Leben megrendelése: Budapesten a Posta Központi Hírlapirodánál, vidéken a postahivatalokban, külföldön a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál történhet. Georg Sänger, Pula: Édesapja Bécsben írásban vagy szóban a magyar képviselethez fordulhat.

Kép

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Am Scheideweg

Tartalom

Joliot Curie, a Világbéketanács elnöke reagált az Atlanti Tanács atomháborús határozatára, és kijelentette, hogy az egész emberiség megsemmisítésével fenyeget az atomfegyver. Az angol Munkáspárt vezető politikusa, Bevin szerint egy háború kitörése esetén Angliát 32 óra alatt meg lehetne semmisíteni. Különbségek az amerikai és a szovjet atompolitika közt: az USA háborúval fenyeget, a SZU a békés felhasználás mellett köteleződött el.

Kép

Joliot-Curie, der vielgenannte President des Weltfriedensrates

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Gegen den Atomkrieg!

Tartalom

A Világbéketanács felhívást intézett a világ népeihez, hogy ítéljék el az atomfegyvereket és az atomháborút. Magyarországon többezer aláírást gyűjtöttek a béke megőrzéséért.

Kép

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Begleitmusik zum Schillerjahr

Tartalom

A nagy német költő, Friedrich Schiller Marbachban született és Weimarban halt meg. Mindkét település az NDK-ban található. Schiller halálának 150. évfordulója alkalmából, az emlékév kapcsán a nyugatnémet Tagesspiegel és Berliner Zeitung lapokból idéz a cikk írója. Az ünnepet beárnyékolja az NDK – NSZK szembenállás. A magyarországi németek már több ünnepséget tartottak, és még továbbiakra is sor kerül majd.

Kép

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Was sich die Bergleute wünschen

Tartalom

János Jelensky, bányász, a szocialista munka hőse nyilatkozott a lapnak. A bányászok Pécs környékén szeretnék, ha a Hazafias Népfront meghallgatná és teljesítené kéréseiket: Erzsébettelepen parkot és játszóteret szeretnének, és kis emeletes házak helyett kertes családi házakat.

Kép

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.

Rovat

Oldal

1

Szerző

Cím

Der IV. ungarische Friedenskongress

Tartalom

Február 26-27-én rendezik meg Budapesten a IV. Magyar Békekongresszust. Az egész ország készül az eseményre.

Kép

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.

Rovat

Oldal

2

Szerző

Cím

Wir plaudern über Brücken… Stein und Holz völlig verdrängt

Tartalom

A háborúban a hidak katasztrofálisan megrongálódtak, újjá kellett építeni őket. A 30-as években még világszenzációnak számított egy-egy híd összeomlása (pl. USA, Észak-Anglia). A modern technológiának köszönhetően ma már nem kell félni, ha át akarunk kelni egy hídon. A fa és kő után ma már betonból, acélbetonból készülnek a hídak.

Kép

Die neu erbaute Eisenbahnbrücke über die Donau zwischen Komárom und dem tschechoslowakischen Komarno

Évfolyam

2

Szám

2

Dátum

1955. 02.