Genealógia, heraldika és életrajz

Szerző Szerkesztő Tanulmány címe Alcím Cím Sorozatcím Kiadás éve Kiadó Kiadás helye Oldalszám Letölthető teljes szöveg (pdf)

Szerző

ÁVEDIK Lukács

Szerkesztő

Tanulmány címe

Kozocsa Tivadar

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/10

Kiadás éve

1896

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

37-40.
Letöltés

Szerző

DANKÓ Imre

Szerkesztő

Tanulmány címe

Emlékezés a 125 éve született és 60 éve elhunyt Szongott Kristófra

Alcím

Cím

Sorozatcím

Ethnographia, II/79

Kiadás éve

1968

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

260-263.
Letöltés

Szerző

ÉBLE Gábor

Szerkesztő

Tanulmány címe

A szamosújvári Verzár család

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1915

Kiadó

Franklin-Társulat

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

Szerző

GABÁNYI János

Szerkesztő

Tanulmány címe

Szongott Kristóf születésének 100. évfordulója

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1943

Kiadó

Turul

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

Szerző

GUDENUS János József

Szerkesztő

Tanulmány címe

Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2010

Kiadó

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

Szerző

HERMANN Antal, PAPP Gusztáv

Szerkesztő

Tanulmány címe

Szongott Kristóf (1803-1907) főgimn. tanár, író, szerkesztő, a magyar-örmény múlt fáradhatatlan kutatója

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1907

Kiadó

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

Szerző

ISSEKUTZ Viktor

Szerkesztő

Tanulmány címe

Gróf Karácsonyi Guidó

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VI/5

Kiadás éve

1891

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

161-165.
Letöltés

Szerző

KALLÓS Lajos, KEREKESHÁZY József

Szerkesztő

Tanulmány címe

Abedik gróf csodálatos élete: Iszpahántól a Mátráig

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1939

Kiadó

Fővárosi Könyvkiadó

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

Szerző

KEDVES Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1996

Kiadó

Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

Szerző

MÁRKI Sándor

Szerkesztő

Tanulmány címe

Aradvármegye örmény nemesei

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, V/16

Kiadás éve

1902

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

129-136.
Letöltés

Szerző

MÁRTON Dávid

Szerkesztő

Tanulmány címe

Markovich Jakab

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, III/6

Kiadás éve

1892

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

65-71.
Letöltés

Szerző

MERZA Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

(Za-la), Govrik főapát és a Govrik-család

Alcím

Cím

Sorozatcím

Szamosvölgye, XXXII/2

Kiadás éve

1909

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

Szerző

MERZA Gyula

Szerkesztő

Tanulmány címe

A csanádi Meskó-család

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VII/17

Kiadás éve

1903

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

193-199.
Letöltés

Szerző

PÁTRUBÁNY Lukács

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az erdélyi örmény családnevek kultur történeti szempontból

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, I/1

Kiadás éve

1887

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

9-11.
Letöltés

Szerző

PETRI Edit

Szerkesztő

EGEY Tibor, HORVÁTH M. Ferenc

Tanulmány címe

Egy elfeledett tábornok – Czetz János, 1822-1904

Alcím

Cím

Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik születésnapjára

Sorozatcím

Kiadás éve

2002

Kiadó

Pest Megyei Levéltár

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

93-112.
Letöltés

Szerző

POLYÁK Mariann

Szerkesztő

KOVÁCS Bálint, ŐZE Sándor

Tanulmány címe

Ávedik Lukács (1847-1909) Erzsébetváros történetírója

Alcím

Cím

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében

Sorozatcím

Kiadás éve

2006

Kiadó

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Kiadás helye

Piliscsaba

Oldalszám

83-125.
Letöltés

Szerző

POLYÁK Mariann

Szerkesztő

Tanulmány címe

Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség a XIX. század második felében

Alcím

Cím

Sorozatcím

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, CV-CVII/9-10

Kiadás éve

2005-2006

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

9-11., 23-24., 17-18.
Letöltés

Szerző

ROZSOS Tamás László

Szerkesztő

Tanulmány címe

Az erdélyi örmény eredetű nemes Lukács család genealógiája

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2012

Kiadó

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

Szerző

SZÁVA Tibor-Sándor

Szerkesztő

Tanulmány címe

Gyergyói és szépvízi magyarörmények nyomában

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2008

Kiadó

Alutus

Kiadás helye

Csíkszereda

Oldalszám

Szerző

SZÁVA Tibor-Sándor

Szerkesztő

Tanulmány címe

Szépvízi magyarörmények nyomában

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2003

Kiadó

Kiadás helye

Bécs

Oldalszám

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

A hazai örmények vezeték- és keresztnevei

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1884

Kiadó

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

A Korbuly család

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1906

Kiadó

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

A magyarhoni örmény családok genealógiája

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1898

Kiadó

Aurora

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

229
Letöltés

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Mály Mihály mérnökkari tábornok (1799-1858)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, V/6

Kiadás éve

1892

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

129-133.
Letöltés

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Czetz Gergely

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/8

Kiadás éve

1894

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

44-46.
Letöltés

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Lukácsi Kristóf életrajza

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

1876

Kiadó

Szamosújvári katholikus algymnásium tudósítványa

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

Szerző

SZONGOTT Kristóf

Szerkesztő

Tanulmány címe

Egy erzsébetvárosi volt polgármester: Lengyel Márton

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, XI/9

Kiadás éve

1895

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

307-309.
Letöltés

Szerző

TEMESVÁRY János

Szerkesztő

Tanulmány címe

A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

Kiadó

Armenia

Kiadás helye

Szamosújvár

Oldalszám

252
Letöltés

Szerző

TEMESVÁRY János

Szerkesztő

Tanulmány címe

A gróf Karátsonyi család őse és genealogusaink

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, II/6

Kiadás éve

1892

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

42-47.
Letöltés

Szerző

TEMESVÁRY János

Szerkesztő

Tanulmány címe

A gróf Karátsonyi család ősi nemessége és czimerbővítései

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, III/6

Kiadás éve

1892

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

72-77.
Letöltés

Szerző

TŐRÖS Tivadar

Szerkesztő

Tanulmány címe

Két örmény vértanú (Az aradi Golgothán)

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, XI/2

Kiadás éve

1888

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

321-326.
Letöltés

Szerző

TŐRÖS Tivadar

Szerkesztő

Tanulmány címe

Cetz tábornok

Alcím

Cím

Sorozatcím

Armenia: Magyar-örmény havi szemle, VI/3

Kiadás éve

1889

Kiadó

Kiadás helye

Oldalszám

161-167.
Letöltés

Szerző

Szerkesztő

DOBOSS Gyula

Tanulmány címe

A Merza-napló: egy örmény-magyar család a XX. században

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2014

Kiadó

Magyar Napló

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám

Szerző

Szerkesztő

Issekutz Sarolta

Tanulmány címe

Délvidéki örmény nemesek: Elemér – Écska – Nagybecskerek

Alcím

Cím

Sorozatcím

Kiadás éve

2010

Kiadó

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Kiadás helye

Budapest

Oldalszám