Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi osztály iratai (MNL OL K 28) ügyiratszintű jegyzéke

Dobozszám Tételszám Tétel megnevezése Dokumentum jelzete Dokumentum tárgya Időintervallum Fóliók Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

1. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei

Dokumentum jelzete

1923-C-1845

Dokumentum tárgya

Kisebbségi nyelvek közigazgatásban valós használatát szabályozó rendelet és az ezzel kapcsolatos beadványok, értekezletek

Időintervallum

1923.04-1923.07

Fóliók

1-48

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

1. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei

Dokumentum jelzete

1924-G-6301

Dokumentum tárgya

Kimutatás a nemzetiségek által lakott települések vármegyei tisztviselőinek nyelvismeretéről

Időintervallum

1924. nov.–1925. márc.

Fóliók

1-63

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

1. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei

Dokumentum jelzete

1924-G-6926

Dokumentum tárgya

Minisztertanácsi jegyzőkönyvi kivonat Knaller Győző képviselő a nemzetiségi kisebbségek sorsára vonatkozó jogszabályok betartatására vonatkozó határozata javaslata tárgyában

Időintervallum

1925.nov.24

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

1. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei

Dokumentum jelzete

1930-G-6158

Dokumentum tárgya

Összefoglaló a magyarországi nyelvi kisebbségek helyzetéről

Időintervallum

1930. nov. 20

Fóliók

1-53

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1918-II-103

Dokumentum tárgya

Belgrádi fegyverszüneti tárgyalások anyaga

Időintervallum

1918. nov. 14

Fóliók

Megjegyzés

nyelve: magyar és francia

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1923-A-5425

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átirat az Erdélyben élők katonai nyugdíjának rendezése ügyében

Időintervallum

1923. aug. 16

Fóliók

1-20

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1925-K-4265

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átirat az Osztrák-Magyar Monarchia közös irattári anyagának elhelyezése, esetleges selejtezése ügyében

Időintervallum

1923. jan.–1925. júl.

Fóliók

41-58

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1925-K-8067

Dokumentum tárgya

Vilmos főherceg magyar állampolgársága ügyében

Időintervallum

1925. dec.

Fóliók

32-40

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1925-L-7405

Dokumentum tárgya

Haditemetők, hadisírok gondozása és a hősök emlékének törvénybe foglalásának ügye

Időintervallum

1916. márc.–1925. dec.

Fóliók

59-289

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1925-T-139

Dokumentum tárgya

A Népies Irodalmi Társaság beadványa a Friedrich Knoll cég által Erdélyben terjesztett, kötvények áruba bocsátása tárgyában kelt körlevele ügyében (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1925.febr.13.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1925-T-419

Dokumentum tárgya

Osztrákokkal történő közös vagyon elosztásához szakértők kirendelése

Időintervallum

1925. jún.–aug.

Fóliók

1-11

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1926-K-1944

Dokumentum tárgya

Utódállamokba került különböző alapítványok és testületek vagyonának felosztása ügyében folytatott tárgyalások anyaga

Időintervallum

1924. jún.–1926. márc.

Fóliók

290-472

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1927-A-7407

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átirat a bécsi kancellária leégésekor megsemmisült magyar levéltári anyagról

Időintervallum

1927. aug. 3-27

Fóliók

473-476

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1927-J-10876

Dokumentum tárgya

Boér Elek jelentése az Igény Megállapító Hármas Bizottságban végzett munkáról

Időintervallum

1926. máj.–1927. nov.

Fóliók

491-545

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1927-L-402

Dokumentum tárgya

Vármegyei feliratok Bocskai István koronájának visszaszerzése érdekében

Időintervallum

1920. szept.–1927. márc.

Fóliók

546-691

Megjegyzés

Dobozszám

1.

Tételszám

2. tétel

Tétel megnevezése

Magyar és osztrák közös ügyek rendezése

Dokumentum jelzete

1933-L-11817

Dokumentum tárgya

Bátaszéki uradalom alapítványának alapító oklevelének visszaküldése az Országos Levéltárnak

Időintervallum

1927. febr.–1933. júl.

Fóliók

692-695

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1926-K-615

Dokumentum tárgya

Csehszlovák-magyar határmegállapítással kapcsolatos ügyek

Időintervallum

1924. nov.–1926. aug.

Fóliók

1-342

Megjegyzés

Az iratok többsége francia nyelvű

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1930-K-5052

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átírat a csehszlovák-magyar határ IX. szakaszának módosítása tárgyában

Időintervallum

1930. jan.

Fóliók

1-9

Megjegyzés

Az iratok többsége francia nyelvű

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1937-K-15905

Dokumentum tárgya

Magyar-csehszlovák határszéli forgalomról szóló egyezmény tervezete

Időintervallum

1937. jún.–1937. nov.

Fóliók

1-118

Megjegyzés

Benne az egyezmény francia nyelvű szövege

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1937-K-16898

Dokumentum tárgya

Vámkezeléssel kapcsolatos magyar-csehszlovák egyezmény

Időintervallum

1937. dec. 3-15.

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Benne az egyezmény francia nyelvű szövege

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-15262

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átírat a határincidensek kivizsgálására ügyében kötendő megállapodás cseh változatával kapcsolatban

Időintervallum

1937. jún.–1938. febr.

Fóliók

2-19

Megjegyzés

Benne az egyezmény francia nyelvű szövege

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-15667

Dokumentum tárgya

Magyar-csehszlovák határegyezményben szereplő könnyítések életbeléptetése

Időintervallum

1938. ápr. 11-21

Fóliók

1-8

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-16174

Dokumentum tárgya

Magyar-csehszlovák kereskedelmi egyezmény életbeléptetése

Időintervallum

1938. máj.–jún.

Fóliók

1-32

Megjegyzés

Benne az egyezmény német nyelvű szövege

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-16379

Dokumentum tárgya

A Duna és Tisza magyar-csehszlovák határszakaszai műszaki és gazdasági rendezése tárgyában kelt egyezmény német szövege

Időintervallum

1938.júl.14

Fóliók

1-7

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17097

Dokumentum tárgya

Területátadással kapcsolatban Csehszlovákiával létesítendő egyezmény

Időintervallum

1938. okt.–nov.

Fóliók

1-25

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17183

Dokumentum tárgya

Teplansky Pál miniszter a csehszlovák delegáció tagjává történt kinevezését közli a csehszlovák követség

Időintervallum

1938.nov.8

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17311

Dokumentum tárgya

A Bereg Vármegyei Egyesület beadványa Csongor település visszacsatolása ügyében

Időintervallum

1938. nov. 15-22

Fóliók

1-5

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17353

Dokumentum tárgya

Főispáni beadványok egyes községek Magyarországhoz való visszacsatolása tárgyában

Időintervallum

1938. nov. 19-28

Fóliók

1-9

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17369

Dokumentum tárgya

Az új határból adódó közlekedési problémák megoldása

Időintervallum

1938. nov. 3-28

Fóliók

1-5

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17378

Dokumentum tárgya

Apponyi Terézia mindenes kérelme Vág község visszacsatolása érdekében

Időintervallum

1938. nov. 12-28

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17485

Dokumentum tárgya

Kérvény Magasmajtény és Csall községek visszacsatolása tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1938. dec.7

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17607

Dokumentum tárgya

Magyarlőd és Györke község lakosainak kérelme a község visszacsatolása tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1938. dec.16

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17725

Dokumentum tárgya

kalász község kérelme visszacsatolása tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1938.dec.27

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-17238

Dokumentum tárgya

A Magyar Turista Szövetség kérelme az Aggteleki csepkőbarlang cseh folytatására vonatkozó igénybejelentés tudomásulvétele tárgyában

Időintervallum

1938.nov.

Fóliók

1-5

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1938-T-17474

Dokumentum tárgya

Csehszlovák-magyar határmegállapító bizottság figyelése

Időintervallum

1938. dec. 1-7

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-15394

Dokumentum tárgya

Dr. Oszvald György miniszteri tanácsos kiküldetése Pozsonyba a magyar-szlovák határkijelölő bizottság tárgyalásaira

Időintervallum

1939. febr-dec.

Fóliók

1-5

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-15525

Dokumentum tárgya

Nagyszalánc község hovatartozása tárgyában

Időintervallum

1939.febr.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-15649

Dokumentum tárgya

Osgyán község határkiigazítása tárgyában

Időintervallum

1939.febr. 28

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-15868

Dokumentum tárgya

Magyar-csehszlovák határ végleges kijelölése kapcsán tett módosítások

Időintervallum

1939. márc. 9-17

Fóliók

1-33

Megjegyzés

az irat nyelve jórészt francia

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-15892

Dokumentum tárgya

Magyar-csehszlovák amnesztia egyezmény kiterjesztése az újonnan átkerülő településekre

Időintervallum

1939. márc. 14-29

Fóliók

1-12

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-15954

Dokumentum tárgya

Barancs község kérvénye Magyarországhoz csatolása érdekében

Időintervallum

1939. márc.–nov.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-16141

Dokumentum tárgya

A magyar-szlovák keleti határ módosítására vonatkozó, több társadalmi szervezet által aláírt kérvény (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1939.ápr.4

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-16455

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák határ Ung völgyére vonatkozó szakaszának kijelölése kapcsán megkötött egyezmény

Időintervallum

1939. április. 12-20

Fóliók

1-16

Megjegyzés

Benne az egyezmény francia nyelvű szövege

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-16617

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák határ mentén szükséges kisebb kiegészítések

Időintervallum

1939. ápr.–máj.

Fóliók

1-6

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-16790

Dokumentum tárgya

Szobráncz közelében lefolyt határincidensről felvett jegyzőkönyv

Időintervallum

1939. ápr.–máj.

Fóliók

1-6

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-17866

Dokumentum tárgya

A Határkijelölő Központi Bizottság és a Magyar-Szlovák Határmegállapító Bizottság magyar tagjainak külföldi kiküldetése tárgyában

Időintervallum

1939.júl-szept.

Fóliók

1-13

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-19604

Dokumentum tárgya

A budapesti szlovák követség szóbeli jegyzéke a Magyar-Szlovák Határkijelölő Bizottság tárgyában

Időintervallum

1939. dec.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-20247

Dokumentum tárgya

Balogpábár község memoranduma a határrendezéssel kapcsolatban (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1939. nov. 22

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-20889

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák határforgalmi egyezmény életbeléptetése

Időintervallum

1939. dec. 18

Fóliók

1-15

Megjegyzés

Benne: Résumé mensuel des travaux de la Société des nations c. kiadvány

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-16311

Dokumentum tárgya

A Központi Statisztikai Hivatal beadványa az ideiglenes ruthénföldi községi névjegyzék kiegészítő pótjegyzéke tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1939. ápr.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-L-16517

Dokumentum tárgya

A Központi Statisztikai Hivatal beadványa a kárpátaljai rutén helységnevek jegyzéke tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1939. ápr.

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-L-18514

Dokumentum tárgya

Nógrád vármegye alispánjának levele Dacsókeszi és Csáb községek ügyében

Időintervallum

1939. aug. 16-19

Fóliók

1-7

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-P-17381

Dokumentum tárgya

A M. Kir. Honvéd Vezérkar főnökének jelentése az újbarsi határsértés tárgyában

Időintervallum

1939. jún.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1939-P-20322

Dokumentum tárgya

A kisebb határszéli forgalom tárgyában Szlovákiával kötendő egyezmény és a szenci passage ügye

Időintervallum

1939. nov. 14-25

Fóliók

1-51

Megjegyzés

Benne a szlovák delegáció javaslata a szenci passage út használata tárgyában

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1941-P-16184

Dokumentum tárgya

Gömör-Kishont vármegyék alispánjának felterjesztése a magyar-szlovák határközi megbeszéléssel kapcsolatban felmerülő költségek kiutalására

Időintervallum

1941. febr.

Fóliók

2-5

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1941-P-17397

Dokumentum tárgya

Gr. Révay István tanulmánya a belvederi magyar-szlovák határról (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1941. ápr-máj.

Fóliók

2-3

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1941-P-22975

Dokumentum tárgya

Intzinger György cékei római katolikus plébános a Zemplén vármegye északi részében fekvő plébániák magyar vonatkozású történelmi adatai tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1940. szept-1941. nov.

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1942-L-18357

Dokumentum tárgya

A Belügyminisztérium átirata Ipolytarnóc és Tőrincs községek közötti határátcsatolás tárgyában

Időintervallum

1942.febr-márc.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

2.

Tételszám

3. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határügyek

Dokumentum jelzete

1942-P-20709

Dokumentum tárgya

Inczinger György cékei római katolikus plébános beadványa egyes megyék szlovákiai részének Magyarországhoz csatolása tárgyában

Időintervallum

1942. ápr.–máj.

Fóliók

1-6

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1923-T-142

Dokumentum tárgya

Népies Irodalmi Társaság beadványa Gagyhy Dénes szabadsága és érdemeinek elismerése tárgyában

Időintervallum

1921. okt.–1924. jan.

Fóliók

1-19

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1924-O-37

Dokumentum tárgya

A belügyminiszter átirata oláh tisztek Apátfalvára való átjárása tárgyában

Időintervallum

1923. dec-1924.jan.

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1925-T-95

Dokumentum tárgya

A belügyminiszter átirata Fehéri Arnaud ifj. Szatmáry Sándor határmegállapító bizottsági tagsága tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1925. febr.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1927-L-9236

Dokumentum tárgya

Hári Dezső orosházi magánszemély határőr általi lelövése tárgyában kelt értesítés

Időintervallum

1927. okt. 1938. márc.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1930-L-5374

Dokumentum tárgya

Magyar-román határincidensek kivizsgálása

Időintervallum

1928. márc.–1930. jún.

Fóliók

1-49

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-16312

Dokumentum tárgya

Feljegyzés a román-magyar határszéli forgalomban észlelt nehézségek kiküszöbölése tárgyában

Időintervallum

1938. júl.–aug.

Fóliók

1-38

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1939-K-18658

Dokumentum tárgya

A honvédelmi miniszter átirata az esetleges határsértésről szóló híradás tárgyában

Időintervallum

1939. aug.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1939-L-17243

Dokumentum tárgya

Hokky Károly megküldi a técsői kérdésben született beszédei szövegét

Időintervallum

1939. máj

Fóliók

1-9

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1939-O-18750

Dokumentum tárgya

Kisebb határszéli forgalomról szóló magyar-román egyezmény kiterjesztése a kárpátaljai határszakaszra is

Időintervallum

1939. aug.–nov.

Fóliók

104-113

Megjegyzés

Benne az egyezmény francia nyelvű szövege

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1940-K-16061

Dokumentum tárgya

Magyar-román határesemények kivizsgálása tárgyáben kötendő egyezmény

Időintervallum

1929. aug.–1940. febr.

Fóliók

117-173

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1940-K-16223

Dokumentum tárgya

Szabolcs vármegye alispánjának beadványa a határsáv megállapításának módosítása tárgyában

Időintervallum

1940. márc.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1942-O-15778

Dokumentum tárgya

Román határőrök által Kübekházánál elkövetett határsértés

Időintervallum

1941. dec.–1942. jan.

Fóliók

177-179

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1942-O-17158

Dokumentum tárgya

A Honvédelmi Minisztérium átirata a magyar-román demarkációs vonalon határszéli forgalom felvétele tárgyában

Időintervallum

1942. márc. 11.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1943-O-19037

Dokumentum tárgya

Bihar vármegye főispánjának beadványa a magyar-román határkövek eltávolítása tárgyában

Időintervallum

1941. dec.–1943. márc.

Fóliók

182-187

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1943-O-25070

Dokumentum tárgya

Bisztrapataki román határsértés kivizsgálása

Időintervallum

1943. máj.–jún.

Fóliók

188-192

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1943-O-25139

Dokumentum tárgya

Mezőbándi román határsértés kivizsgálása

Időintervallum

1943. jún. 17-25

Fóliók

193-195

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1943-O-25790

Dokumentum tárgya

Határincidens Bedecs és Kalotaszentkirály között

Időintervallum

1943. júl-nov.

Fóliók

1-11

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1943-O-25794

Dokumentum tárgya

A Kommandó községnél esett határsértés kivizsgálása

Időintervallum

1943. jún.–júl.

Fóliók

202-205

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

4. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-román határügyek

Dokumentum jelzete

1943-O-33404

Dokumentum tárgya

A magyar-román kishatárforgalmi gentlemen agreement meghosszabbítása az 1944. évre

Időintervallum

1943. nov.

Fóliók

206-208

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1938-K-16698

Dokumentum tárgya

Magyar-jugoszláv kisebb határforgalmi ügyek rendezése

Időintervallum

1937. ápr.- 1938. aug.

Fóliók

1-16

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1938-L-15375

Dokumentum tárgya

Szeged város beadványa a vízummentesség megadása tárgyában

Időintervallum

1927. okt. 1938. márc.

Fóliók

19-23

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1941-R-17984

Dokumentum tárgya

A Magyarország és Horvátország közötti Dráva és Duna-határ kérdése

Időintervallum

1941. ápr.24.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1941-R-19418

Dokumentum tárgya

Külügyminisztérium átirata a Horvátországhoz tarozó un. Répás kerület átcsatolása tárgyában

Időintervallum

1941. máj.–jún.

Fóliók

26-32

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1942-R-19005

Dokumentum tárgya

Magyar-horvát egyezmény a határkerület kibővítése tárgyában

Időintervallum

1942. ápr. 9-14

Fóliók

33-38

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1942-R-19705

Dokumentum tárgya

Magyar-horvát határszéli forgalom tárgyában

Időintervallum

1942. febr.–ápr.

Fóliók

59-63

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1942-R-20161

Dokumentum tárgya

Bánáti eseményekről készített bizalmi jelentés

Időintervallum

1942. máj.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1942-R-21998

Dokumentum tárgya

A honvédelmi miniszter jelentése a horvát határszéli forgalom tárgyában

Időintervallum

1942. június 15.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1942-R-23436

Dokumentum tárgya

Bácska és Bánát közötti áruforgalomról szóló megállapodás

Időintervallum

1942. júl. 18

Fóliók

68-70

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

5. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek

Dokumentum jelzete

1944-R-25598

Dokumentum tárgya

Zágrábi magyar követség átirata egyes határkérdések rendezése tárgyában

Időintervallum

1944. júl. 24

Fóliók

39-41

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

6. tétel

Tétel megnevezése

Baranyai és bajai ügyek

Dokumentum jelzete

1924-M-27

Dokumentum tárgya

Bajai tisztségviselők segélyezése

Időintervallum

1921 márc.–1924. jan.

Fóliók

1-73

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

6. tétel

Tétel megnevezése

Baranyai és bajai ügyek

Dokumentum jelzete

1925-M-1488

Dokumentum tárgya

Pécs város beadványa a szerb megszállás okozta károk megtérítése tárgyában

Időintervallum

1924. máj.–1925. jún.

Fóliók

76-91

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

6. tétel

Tétel megnevezése

Baranyai és bajai ügyek

Dokumentum jelzete

1925-K-1502

Dokumentum tárgya

Baranya vármegye alispánjának beadványa az ellenséges megszállás felszabadult községek telekkönyvi kivonatainak az SHS államtól történő visszaszállítása tárgyában

Időintervallum

1925. márc. 7.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

6. tétel

Tétel megnevezése

Baranyai és bajai ügyek

Dokumentum jelzete

1930-R-5418

Dokumentum tárgya

A Ráctőtösi szolgabíró jelentése a megszállt baranyai területek állapotáról

Időintervallum

1930. ápr.3.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

6. tétel

Tétel megnevezése

Baranyai és bajai ügyek

Dokumentum jelzete

1930-R-6119

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés a Baranyából kiztasított szerb optánsok hangulatáról

Időintervallum

1930.nov.10.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

6. tétel

Tétel megnevezése

Baranyai és bajai ügyek

Dokumentum jelzete

1933-R-11853

Dokumentum tárgya

Baranya vármegye főispánjának jelentése a jugoszláv kettősbirtokosok helyzetéről

Időintervallum

1933. júl-aug.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

7. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-osztrák határ megállapításra vonatkozó ügyek

Dokumentum jelzete

1927-K-948

Dokumentum tárgya

Magyar-osztrák határmegállapítási iratok

Időintervallum

1926. márc.–1927. máj.

Fóliók

1-128

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

7. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-osztrák határ megállapításra vonatkozó ügyek

Dokumentum jelzete

1937-K-15484

Dokumentum tárgya

Bambergri szénbányák kiaknázása tárgyában folytatott tárgyalások jegyzőkönyve

Időintervallum

1923. jan.–1937. jún.

Fóliók

1-310

Megjegyzés

Benne a petrozsényoi bánya kiaknázással kapcsolatos beadvány

Dobozszám

3.

Tételszám

7. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-osztrák határ megállapításra vonatkozó ügyek

Dokumentum jelzete

1937-K-15543

Dokumentum tárgya

Magyar-osztrák határ Moson megyei szakaszának kijelölése

Időintervallum

1922 szept.–1937. ápr.

Fóliók

1-72

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-L-495

Dokumentum tárgya

Hanus Ferenc beadványa fia holttestének hazahozatala ügyében

Időintervallum

1922. márc.–1923. jan.

Fóliók

2-17

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-E-6044

Dokumentum tárgya

A Miniszterelnökség átirata a Nyugdíjas Katonatisztek Országos Szövetségének érdeklődése tárgyában a Nyugat-magyarországi katonai nyugdíjasok jogállása felől

Időintervallum

1921.aug.17.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-L-6859

Dokumentum tárgya

Dr. Hans Kohl és Otto Besinger, német állampolgárok beadványa a nyugat-magyarországi felkeléskor keletkezett káraik megtérítése ügyében

Időintervallum

1921. dec.–1923. dec.

Fóliók

20-53

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-M-2166

Dokumentum tárgya

A Magyar-Osztrák Határmegállapító Bizottság magyar biztosának jelentése a Burgenlandische Zentralbankról (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1923. márc.25.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-S-190

Dokumentum tárgya

Papp Antal jelentése a nyugat-magyarországi kommunista szervezkedésről

Időintervallum

1923. máj.–júl.

Fóliók

58-63

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-S-190/a

Dokumentum tárgya

Magyar Nemzeti Szövetség nyugat-magyarországi osztályának lapszemléje

Időintervallum

1923. febr. 10-26

Fóliók

64-74

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-G-237

Dokumentum tárgya

A Honvédelmi Minisztérium átirata a visszacsatolt burgenlandi községekről

Időintervallum

1923.febr.14.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-G-379

Dokumentum tárgya

Jelentés a soproni lakosság körében felbukkanó átcsatolási szóbeszédről

Időintervallum

1923.márc.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-S-460

Dokumentum tárgya

Nyugat-magyarországi visszacsatol községekben lévő kocsmárosok ügye

Időintervallum

1923. ápr.–máj.

Fóliók

79-86

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-G-629

Dokumentum tárgya

Jelentés a felsőőri takarékszövetkezetekről, a Burgenlandische Zentral Bankkal való kapcsolatukról

Időintervallum

1923.máj.29.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-S-676

Dokumentum tárgya

Jelentés a Horváth György soproni kommunista egyén szerkesztésében Kismartonban megjelenő Neue Eisenstädter Zeitung Sopron esetleges átcsatolásáról szóló egyik cikkéről

Időintervallum

1923.jún.9.

Fóliók

90-94

Megjegyzés

Dobozszám

3.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1923-S-698

Dokumentum tárgya

A Landesverband Burgeland propaganda egyesület plakátjai

Időintervallum

1923. jún. 16

Fóliók

95-111

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1924-M-73

Dokumentum tárgya

Nyugat-Magyarország ügyeit is érintő osztrák rendeleteket tartalmazó kiadványok beszerzése

Időintervallum

1923. ápr.–1924. ápr.

Fóliók

112-128

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1924-M-855

Dokumentum tárgya

Szombathelyi Zoltán pinkamindszenti körjegyző a balatonfőkajári jegyzői állás betöltésére vonatkozó kérelme

Időintervallum

1923.febr-1924.jún.

Fóliók

129-137

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1924-M-1434

Dokumentum tárgya

Határsávban lakó munkások kitiltása Burgelandról

Időintervallum

1924. febr.–szept.

Fóliók

138-147

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1924-M-3710

Dokumentum tárgya

Jelentés a Nyugat-Magyarországon folytatott osztrák propagandáról

Időintervallum

1924. máj. 17-19

Fóliók

148-153

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1926-G-16

Dokumentum tárgya

Jelentés egy Bécsben tartott népgyűlésről Sopron hovatartozása tárgyában

Időintervallum

1926.jan.12.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1936-S-160

Dokumentum tárgya

Jelentés a Burgelandban folytatott nagynémet propagandáról

Időintervallum

1924. jún.–1926. okt.

Fóliók

157-191

Megjegyzés

Benne több német nyelvű propaganda kiadvány

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1926-S-250

Dokumentum tárgya

Sopron vármegye főispánjának jelentése a közállapotokról

Időintervallum

1926. jún.–okt.

Fóliók

191-202

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1927-C-1810

Dokumentum tárgya

Hat Vas vármegyei horvát község németajkú lakosságának folyamodványa néhány burgenlandi községben lakó építőiparos építés céljából való átjövetele tárgyában

Időintervallum

1927. márc.8.

Fóliók

203-204

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1927-L-4034

Dokumentum tárgya

Az elcsatolt Somfalván történt eseményekkel kapcsolatos alispáni beadvány

Időintervallum

1927.máj.2.

Fóliók

205

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1927-S-69

Dokumentum tárgya

Dr. Östör József országgyűlési képviselő beadványa a somfalvai eseményekkel kapcsolatban

Időintervallum

1927.febr.14.

Fóliók

206-209

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1927-S-279

Dokumentum tárgya

Adatok a burgelandi magyar kisebbségről

Időintervallum

1927. jún. 17-21

Fóliók

210-230

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1927-T-327

Dokumentum tárgya

Tattay beadványa Polány István nyugalmazott népiskolai igazgató segédtanfelügyelői kinevezése tárgyában

Időintervallum

1927.júl.

Fóliók

1-5

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1929-C-1178

Dokumentum tárgya

Magyarországi német ajkúak kormánybiztosának elterjesztése osztrák lapban Magyarországról megjelent cikk kapcsán

Időintervallum

1929. márc.–máj.

Fóliók

231-241

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1929-C-1192

Dokumentum tárgya

A pozsonyi Pressburger Zeitung című lap a magyarországi németek kulturális sérelmeiről összeállított cikkéhez kapcsolódó iratok

Időintervallum

1929.márc.

Fóliók

242-248

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1930-S-5030

Dokumentum tárgya

A Bécsben megjelenő Volksblatt a soproni lakosságról szóló cikke tárgyában

Időintervallum

1930.jan.

Fóliók

249-252

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1930-S-5820

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átirat a Burgelandból kiutasított magyar munkások tárgyában

Időintervallum

1930. júl.–okt.

Fóliók

253-259

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1933-L-11287

Dokumentum tárgya

Sopron vármegye főispánjának jelentése osztrák határszéli eseményekről

Időintervallum

193.márc.

Fóliók

260-263

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-L-16197

Dokumentum tárgya

Miniszterelnökség sajtóosztályának beadványa a Sopronvármegye c. újságban megjelenő propaganda cikkek tárgyában

Időintervallum

1934. okt. 8-12

Fóliók

264-270

Megjegyzés

Benne a Sopronvármegye c. napilap 1934 szept. számai

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1934-L-16618

Dokumentum tárgya

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium átirata községi orvosi állás szervezése tárgyában Fertőrákos határszáli községben

Időintervallum

1934.ápr.10.

Fóliók

271

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1935-C-16571

Dokumentum tárgya

A belügyminiszter átirata a Burgenland - Führer című külföldi sajtótermék kitíltása tárgyában

Időintervallum

1935.dec.

Fóliók

272-275

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1936-S-16250

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés egy Burgenlandban terjesztett nemzetiszocialista röpirat tárgyában

Időintervallum

1936.aug.

Fóliók

276-277

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-L-15715

Dokumentum tárgya

Dr. Gacs János pápai kamarás, kollégiumi igazgató jelentése Sopron közéleti hangulatáról

Időintervallum

1939.jan.10.

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-15328

Dokumentum tárgya

Különböző jelentések a burgelandi magyarok helyzetéről

Időintervallum

1939. febr.–aug.

Fóliók

280-310

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-15700

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés burgenlandi területek kisebbségi ügyeiről

Időintervallum

1938. jún. - 1939.febr.

Fóliók

311-315

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-16023

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés a burgenlandi német nemzetiszocialista párt Sopron-környéki agitációjáról

Időintervallum

1939.márc.

Fóliók

316

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-16584

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés Németjárfaluban tartott agitációs gyűlésről

Időintervallum

1939.márc-ápr.

Fóliók

317

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-16728

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés a fülesi (Burgenland) horvátok kérelméről kulturális egyesület alapítására

Időintervallum

1939.máj.

Fóliók

318

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-17077

Dokumentum tárgya

Bécsi követség jelentése az ott működő idegen nyelvű egyesületekről

Időintervallum

1939. máj. 11-26

Fóliók

319-323

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-17147

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés a Felsőpulyában tartott nemzetiszocialista pártnapról (napi program csatolva)

Időintervallum

1939.máj.

Fóliók

324-328

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-18825

Dokumentum tárgya

A Honvédelmi Minisztérium átirata jáki mezőgazdasági munkások határátlépéséről Buja-majornál (a csatolmány hiányzik)

Időintervallum

1939.szept.

Fóliók

332-333

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-18963

Dokumentum tárgya

Csendőrségi jelentés a burgelandi magyarok helyzete

Időintervallum

1939. nov. 16

Fóliók

334-336

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-19015

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés a magyar érzelmű Illés felsőőri főkönyvelő Dachauba szállításáról és Wagner kocsmáros veszélyeztetéséről

Időintervallum

1939.szept.

Fóliók

337

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-19083

Dokumentum tárgya

Bizalmi jelentés a burgenlandi közállapotokról

Időintervallum

1939.szept.

Fóliók

338-339

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-19285

Dokumentum tárgya

A Belügyminisztérium átirata a Pozsonyból és környékéről illegális határátlépési igazolványokkal történő határátlépések tárgyában

Időintervallum

1939.szept-okt.

Fóliók

340-343

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-19663

Dokumentum tárgya

Pozsonyi követség jelentése az ottani káptalan kéréséről

Időintervallum

1939. dec. 7-21

Fóliók

344-348

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1939-S-15639

Dokumentum tárgya

Belügyminisztériumi jelentés az ausztriai eseményekről

Időintervallum

1938. máj. 15-18

Fóliók

349-355

Megjegyzés

Dobozszám

4.

Tételszám

8. tétel

Tétel megnevezése

Nyugat-magyarországi ügyek

Dokumentum jelzete

1938 sz. n.

Dokumentum tárgya

Kézírásos jelentések Sopron és Moson megyei eseményekről

Időintervallum

1938. máj. _ 1939. jún.

Fóliók

Megjegyzés

Kézzel írt füzet

Dobozszám

4.

Tételszám

9.tétel

Tétel megnevezése

Magyar-német határ megállapítás iratai

Dokumentum jelzete

1941-C-17945

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi jelentés egyes községek Németországhoz történő csatolásáról

Időintervallum

1941. ápr. 25-30

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

9. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-német határ megállapítás iratai

Dokumentum jelzete

1941-C-19066

Dokumentum tárgya

Honvédelmi minisztérium jelentése a magyar-német határmegállapításról, Muraköz helyzetéről

Időintervallum

1941 jún. 10

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

9. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-német határ megállapítás iratai

Dokumentum jelzete

1941-L-19170

Dokumentum tárgya

Honvédelmi minisztérium jelentése a magyar-német határmegállapításról, Muraköz helyzetéről

Időintervallum

1941. jún. 11

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1923-L-781

Dokumentum tárgya

Honvédelmi Minisztérium jelentése a Németországban rendezett, Versailles-i békeszerződésről szóló kiállításról

Időintervallum

1922. aug.–1923. jan.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1923-L-1122

Dokumentum tárgya

Magyar Külügyi Társaság jelentés a Népközösség keretében a kisebbségek védelmében végzett akciójáról

Időintervallum

1923. febr.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1923-M-111

Dokumentum tárgya

Jelentés az elszakított területekén végrehajtandó népszavazás értelmében különböző helységekben megtartott népgyűlésekről

Időintervallum

1923. jan. 5

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1923-T-61

Dokumentum tárgya

Jelentés a Külügyminisztériumban a Románia elleni propaganda ügyében megtartott értekezletről

Időintervallum

1922. máj. –1923. jan.

Fóliók

1-41

Megjegyzés

Benne: Jelentés Papp Antal tevékenységéről

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1923-T-85

Dokumentum tárgya

Magyar követségek tájékoztatása a kisebbségi sérelmekről

Időintervallum

1922. máj.–1923. jún.

Fóliók

2-44

Megjegyzés

Benne: Népies irodalmi Társaság beszámolói a romániai magyarság sérelmeiről

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1923-T-585

Dokumentum tárgya

Jelentés az 1922 évben kiadandó naptárakban elhelyezendő propaganda anyagokról

Időintervallum

1921. máj.–1923. jún.

Fóliók

2-142

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1924-M-513

Dokumentum tárgya

Különböző vármegyék törvényhatósági bizottságának határozata a cseh határincidensek kapcsán

Időintervallum

1923. jún.–1924. febr.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1925-O-286

Dokumentum tárgya

Jelentés Boér Elen Seatton Watson Erdélyről szóló könyve kapcsán tett beadványáról

Időintervallum

1925. máj.1-3

Fóliók

Megjegyzés

Benne: Magyar Kisebbség 1925. máj. száma

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1925-P-136

Dokumentum tárgya

Pechány Adolf tót kormánybiztos előadása a tót kérdésről

Időintervallum

1925. febr.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1926-L-24

Dokumentum tárgya

Magyar Nemzeti Szövetség és különböző vármegyék határozata a békeszerződés revíziójáról

Időintervallum

1925. ápr.–1926. aug.

Fóliók

1-93

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1927-L-8246

Dokumentum tárgya

Baranya vármegye tiltakozás a békeszerződés ellen

Időintervallum

1927. szept.–dec.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1927-T-255

Dokumentum tárgya

Magyar Tudományos Társulatok belépése a Sajtóvállalatba

Időintervallum

1922. nov.–1927. júl.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1930-L-5085

Dokumentum tárgya

Mező Dániel budapesti lakos propagandisztikus írásainak idegen nyelvre való fordítása

Időintervallum

1939. dec.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1930-L-5721

Dokumentum tárgya

Végh Jenő kispesti lakos memoranduma a diákságnak a propagandáról szóló szerepéről

Időintervallum

1930. jún.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1930-L-6028

Dokumentum tárgya

Különb9ző települések határozata a Trianoni évforduló alkalmából

Időintervallum

1928. jún.–1930. nov.

Fóliók

1-177

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1930-T-5214

Dokumentum tárgya

Laboda Károly budapesti lakos kérése Trianonról szóló könyve tárgyában

Időintervallum

1929. dec.–1930. febr.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1930-T-5216

Dokumentum tárgya

Magyar Nemzeti Szövetség beadványa a hágai kiállításon való részvétele támogatása tárgyában

Időintervallum

1929. júl.–1930. máj.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1933-L-11625

Dokumentum tárgya

Hevesi Ferenc budapesti rabbi kérésre amerikai propagandaútja támogatása céljából

Időintervallum

1933. máj.–jún.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1933-L-12223

Dokumentum tárgya

Új Magyar Vetés c. újság támogatása

Időintervallum

1933. szept.–1934. jan.

Fóliók

1-130

Megjegyzés

Benne az újság 1933. jan.–szept. számai

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1934-L-15784

Dokumentum tárgya

Hunter Miller naplójának feldolgozása

Időintervallum

1933. máj.–1934. jún.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1934-L-15870

Dokumentum tárgya

Pócs László kereskedő beadványa Revíziós országos kongresszus megtartása céljából

Időintervallum

1934. jún.–júl.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1934-L-16280

Dokumentum tárgya

Szarvas község felterjesztése emlékmű felállítása céljából Magyarország földrajzi középpontjában

Időintervallum

1934. szept.–okt.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1935-L-

Dokumentum tárgya

Kováts Béla erdőtanácsos beadványa a revíziós indokokba erdészeti szempontok bevétele tárgyában

Időintervallum

1935. dec.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1936-L-

Dokumentum tárgya

Szabó Lajos monori lakos kérelme revíziós aláírások gyűjtésének engedélyezéséről

Időintervallum

1936. febr.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1936-L-15243

Dokumentum tárgya

Berlini magyar követ jelentése a Volk und Reich. C. német lapban megjelent magyar revizionista vonatkozású cikkről

Időintervallum

1936. febr.

Fóliók

Megjegyzés

Benne a lap 1936 száma

Dobozszám

5.

Tételszám

10. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása

Dokumentum jelzete

1939-P-15209

Dokumentum tárgya

Miklós József festőművész finn nyelven írt könyve Magyarország feldarabolásáról

Időintervallum

1938. dec.–1939. jan.

Fóliók

Megjegyzés

Benne a könyv egy példánya

Dobozszám

5.

Tételszám

11. tétel

Tétel megnevezése

Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések. 1937-1938.

Dokumentum jelzete

1937-G-15715

Dokumentum tárgya

Pécsi kisebbségi intézet kiadványának a beszerzése

Időintervallum

1937. ápr.–máj.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

11. tétel

Tétel megnevezése

Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések. 1937-1938.

Dokumentum jelzete

1937-G-16080

Dokumentum tárgya

Pécsi Kisebbségi Intézet folyóiratának a Kisebbségi Körlevélnek 1937. júl. száma

Időintervallum

42378

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

11. tétel

Tétel megnevezése

Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések. 1937-1938.

Dokumentum jelzete

1938-G-15650

Dokumentum tárgya

Jelentés a pécsi Kisebbségi Intézet különböző rendezvényeiről

Időintervallum

1937. okt.–1938. dec.

Fóliók

1-108

Megjegyzés

Benne az eseményeken elhangzott előadások szövege

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

16969/1941

Dokumentum tárgya

Belügyminiszter által küldött jelentés a román revíziós mozgalomról

Időintervallum

1941

Fóliók

37

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

1941-O-15811

Dokumentum tárgya

Bukaresti magyar követség jelentése a román sajtóban megnyilvánuló revízióról

Időintervallum

1941. jan.–ápr.

Fóliók

39-47

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

1941-O-20353

Dokumentum tárgya

Aradi magyar követség jelentése a temesvári revíziós tüntetésről

Időintervallum

1941. júl. 27.

Fóliók

50-51

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

1941-O-20525

Dokumentum tárgya

Belügyminisztériumi jelentés a visszacsatolt területeken folyó román revíziós propagandáról

Időintervallum

1941. aug. 7.

Fóliók

52

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

1941-O-25895

Dokumentum tárgya

Levél a román revízióról

Időintervallum

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

1942-O-15265

Dokumentum tárgya

Román propaganda

Időintervallum

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

12. tétel

Tétel megnevezése

A trianoni békeszerződés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követő román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, 1939-1943.

Dokumentum jelzete

1942-O-25268

Dokumentum tárgya

Erdélyi kérdés

Időintervallum

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

13. tétel

Tétel megnevezése

Anschluss (Ausztriának a Német Birodalommal történt egyesülése folytán felmerült kérdések rendezése: magyar-osztrák szerződések ügyei, Magyar állampolgárok Ausztria csatlakozásával valamint az új német zsidótörvényekkel kapcsolatos károsodási ügyei). 1938.

Dokumentum jelzete

1938-L-17294

Dokumentum tárgya

Ausztriával kötött szerződések ügye

Időintervallum

1938. okt.–nov.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

5.

Tételszám

13. tétel

Tétel megnevezése

Anschluss (Ausztriának a Német Birodalommal történt egyesülése folytán felmerült kérdések rendezése: magyar-osztrák szerződések ügyei, Magyar állampolgárok Ausztria csatlakozásával valamint az új német zsidótörvényekkel kapcsolatos károsodási ügyei). 1938.

Dokumentum jelzete

1938-L-17637

Dokumentum tárgya

Ausztriának Németországgal történt egyesülését követően felmerülő ügyek

Időintervallum

1938. júl.–nov.

Fóliók

1-132

Megjegyzés

Benne: magyar állampolgárok Németországban, többek között a zsidótörvények miatt elszenvedett sérelmeikről folytatott tárgyalás

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1923-T-286

Dokumentum tárgya

Külügyminisztérium jelentés a Kisebbségi Nemzetiségek Statisztikai Intézetének munkásságáról

Időintervallum

1923. febr.–márc.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1925-T-2882

Dokumentum tárgya

Magyar Külügyi Társaság jelentése a Magyar Egyetemközi Tájékoztató Hivatal megszervezéséről

Időintervallum

1935. márc.–ápr.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1925-L-6881

Dokumentum tárgya

Nemzetek Szövetsége által felállítandó nemzetközi egyetem ügye

Időintervallum

1925. szept.–nov.

Fóliók

20-27

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1925-T-13

Dokumentum tárgya

Jegyzőkönyv az Egyesületközi Értekezlet tanácskozásáról

Időintervallum

1924. dec.- 1925. jan.

Fóliók

29-41

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1925-T-435

Dokumentum tárgya

Budapesti német követ tájékoztatója az Interparlamentáris Unió washingtoni tanácskozásáról

Időintervallum

1925. júl.

Fóliók

43-49

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1926-L-3339

Dokumentum tárgya

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium átirata a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetsége Magyar Osztálya beadványa a szervezet alapszabálya tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1926.ápr.26.

Fóliók

52

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1926-T-436

Dokumentum tárgya

Beszámoló a World Alliance for Promoting International Friendschip through the Churches tanácskozásáról

Időintervallum

1926. szept. 20

Fóliók

55-64

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1927-T-82

Dokumentum tárgya

Washingtoni követség jelentése a nemzetközi szabadkőműves páholyokról

Időintervallum

1926. dec.–1927. márc.

Fóliók

67-75

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1927-T-498

Dokumentum tárgya

A Külügyminisztérium átirata hazai egyének nemzetközi egyesületekbe való delegálása tárgyában

Időintervallum

1927.aug-szept.

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1940-K-16975

Dokumentum tárgya

Magyarország képviselete a telepítési célzatú kivándorlás nemzetközi bizottságának ülésén

Időintervallum

1940. márc.–ápr.

Fóliók

77-83

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1940-T-19452

Dokumentum tárgya

Jelentés a Magyar Nemzeti Diákszövetség, illetve az Entr'Aide Universitaire Internationale magyar tagozatának különböző nemzetközi kongresszusokon való részvételéről

Időintervallum

1938. márc.–1940. aug.

Fóliók

84-139

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1941-L-18760

Dokumentum tárgya

Jelentés az agráralap működéséről

Időintervallum

1940. máj.–1941. szept.

Fóliók

140-176

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

14.tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

Dokumentum jelzete

1942-O-26460

Dokumentum tárgya

Jelentés az Európai Ifjúsági Szövetség megalakításáról

Időintervallum

1942.okt.

Fóliók

177-184

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

15. tétel

Tétel megnevezése

Az Interparlamentáris Unióra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1924-L-7658

Dokumentum tárgya

Jelentés az Interparlamentáris Unió magyar tagozatáról

Időintervallum

1924. nov.–dec.

Fóliók

10-16

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

15. tétel

Tétel megnevezése

Az Interparlamentáris Unióra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1938-L-15306

Dokumentum tárgya

Interparlamentáris Unió kérdéseinek megválaszolása

Időintervallum

1938. febr. 20-24

Fóliók

1-8

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

15. tétel

Tétel megnevezése

Az Interparlamentáris Unióra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1940-K-20258

Dokumentum tárgya

Jelentés az Interparlamentáris Unió oslói jubileumi tanácskozásáról

Időintervallum

1939. nov.–1940. jan.

Fóliók

1-22

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1923-L-6022

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi értekezlet a Népszövetségről

Időintervallum

1922. nov.–1924. jan.

Fóliók

1-14

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1924-M-803

Dokumentum tárgya

Jelentés Helmer Rosting kisebbségi jogokról szóló összeállításáról

Időintervallum

1924. jan. 20-25

Fóliók

15-18

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1824-O-58

Dokumentum tárgya

Jelentés a Nemzetek Szövetsége kiküldötteinek bukaresti útjáról

Időintervallum

1923. júl. 19-22

Fóliók

20-24

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1925-G-1345

Dokumentum tárgya

Hazai kisebbségek helyzetéről készített jelentés közlése a Népszövetség orgánumában

Időintervallum

1925. jan.–ápr.

Fóliók

27-34

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1925-L-5035

Dokumentum tárgya

A Népszövetséget Támogató Magyar Békeegyesület és a Feministák Egyesülete, mint a Nők Nemzetközi Békeligája magyar csoportjának álláspontja a kötelező döntőbíróság kérdésében

Időintervallum

1925.aug.26.

Fóliók

36-37

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1926-T-42

Dokumentum tárgya

Nemzetek Szövetsége havi szemléjének felterjesztése

Időintervallum

1926. jan.–aug.

Fóliók

39-42

Megjegyzés

Benne: Résume mensuel des travaux société des nations c. lap 1925. nov. és 1926. jún. számai

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1927-T-217

Dokumentum tárgya

Francia nyelvű népszövetségi statútumok

Időintervallum

1927

Fóliók

44-56

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1927-T-520

Dokumentum tárgya

Apponyi gróf beszéde a Nemzetek Szövetsége VII. közgyűlésén (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1927.szept.15.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1930-T-5376

Dokumentum tárgya

Jelentés Nagy Iván segédtanfelügyelő Németországi útjáról

Időintervallum

1929. dec.–1930. márc.

Fóliók

59-64

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1930-T-5887

Dokumentum tárgya

Jelentés az amerikai tót szervezetek magyar kormány elleni petíciójáról

Időintervallum

1930. aug.–dec.

Fóliók

66-70

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1930-T-5972

Dokumentum tárgya

Fordítói költségek kiutalása a tót petícióra adott válaszokkal kapcsolatban

Időintervallum

1930.szept.25.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1933-K-11113

Dokumentum tárgya

Nemzetek Szövetsége havi szemléjének felterjesztése

Időintervallum

1933. jan. 24.

Fóliók

73-74

Megjegyzés

Benne: Résume mensuel des travaux société des nations c. lap 1932. nov. száma

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1934-K-16032

Dokumentum tárgya

Jelentés a Nemzetek Szövetsége egységokmányának módosításáról

Időintervallum

1924. nov.–1934. júl.

Fóliók

76-206

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1937-N-16293

Dokumentum tárgya

A Nansen hivatal 1936 évi zárszámadása és 1938-as költségvetése

Időintervallum

1937. aug.–1938 júl.

Fóliók

209-217

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1940-A-19324

Dokumentum tárgya

Beszámoló a Népszövetség Menekültügyi Főbizottságának jelentéséről

Időintervallum

1939. aug.–1940. aug.

Fóliók

218-226

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

16. tétel

Tétel megnevezése

A Népszövetség, Nemzetek Szövetsége működésének ügyei

Dokumentum jelzete

1940-L-15292

Dokumentum tárgya

Nemzetek Szövetsége havi szemléjének felterjesztése

Időintervallum

1940. jan.–ápr.

Fóliók

2-44

Megjegyzés

Benne: Résume mensuel des travaux société des nations c. lap 1939. szept.–dec. száma

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1923-L-5209

Dokumentum tárgya

Jelentés a Nemzetközi Statisztikai Intézet Kongresszusáról

Időintervallum

1923. jún. 15-30

Fóliók

2-4

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1924-L-231

Dokumentum tárgya

Torday Emil főkormánytanácsos javaslata magyar résztvevők kiküldésére a British Association nagyggyűlésére

Időintervallum

1923.szept-dec.

Fóliók

6-8

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1926-T-570

Dokumentum tárgya

Seipel osztrák kancellár levele a Páneurópai Unió bécsi kongresszusa tárgyában (a program csatolva)

Időintervallum

1926. szept.–dec.

Fóliók

18-22

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1927-K-1759

Dokumentum tárgya

Jelentés a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének tevékenységéről

Időintervallum

1946. okt. - 1927. dec.

Fóliók

24-33

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1927-L-2393

Dokumentum tárgya

Jelentés a Bethánia Egylet működéséről

Időintervallum

1927. márc.–júl.

Fóliók

37-52

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1927-L-8681

Dokumentum tárgya

A European Christian Endeavour Union elnökének köszönete a miniszterelnöknek

Időintervallum

1927.aug.

Fóliók

54-56

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1939-T-17208

Dokumentum tárgya

Nemzetek Szövetsége XX. ülésének napirendi pontjai

Időintervallum

1939. máj. 16

Fóliók

60-62

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1940-1717

Dokumentum tárgya

A földművelésügyi miniszter átirata a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatal mellett szervezett telepítési célzatú kivándorlás állandó nemzetközi bizottsága júniusi ülése tárgyában

Időintervallum

1940.ápr.30.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1940-17882

Dokumentum tárgya

A Külügyminisztérium átirata Magyarország képviseltetése tárgyában a telepítési célzatú kivándorlás állandó nemzetközi bizottságának ülésén

Időintervallum

1940.máj.25.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1940-L-15599

Dokumentum tárgya

Jelentés az 1926-os útlevél konferencia ajánlásainak végrehajtásáról

Időintervallum

1939. máj. 1940. febr.

Fóliók

64-69

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

17. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi konferenciákra vonatkozó iratok

Dokumentum jelzete

1940-L-17103

Dokumentum tárgya

Az agráralap 1939 júl. értekezletének jegyzőkönyve

Időintervallum

1940. ápr. 16

Fóliók

70-78

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1923-A-2386

Dokumentum tárgya

Jelentés a baseli Népszövetségi Kisebbségi Bizottság üléséről

Időintervallum

1923. febr.–márc.

Fóliók

1-47

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1836-T-9

Dokumentum tárgya

E. Amande levele Jakabffyhoz kisebbségi kérdésben

Időintervallum

1925. dec.–1926. jan.

Fóliók

148-55

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1926-T-326

Dokumentum tárgya

Gündisch Guido levele a kisebbségek gazdasági egyenjogusításáról

Időintervallum

1926. jún. 24

Fóliók

56-87

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1926-T-551

Dokumentum tárgya

A szervezett nemzeti kisebbségek organizációjának 1926. évi tevékenységéről szóló jelentés tárgyában (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1926.dec.20.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1927-T-218

Dokumentum tárgya

Az európai államokban szervezett nemzetiségi csoportok kongresszusáról szóló jelentés (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1927.máj-júl.

Fóliók

91-93

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1937-G-16126

Dokumentum tárgya

Jelentés a német kisebbségek londoni útjáról

Időintervallum

1937. aug. 5-13

Fóliók

96-106

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1938-G-16471

Dokumentum tárgya

Jelentés a kisebbségek stockholni útjáról

Időintervallum

1938. júl. aug.

Fóliók

107-109

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1938-J-16113

Dokumentum tárgya

A külügyminiszter megküldia a Winniperg Free Press című sajtótermék a kisebbségek létszámát feltüntető térképét

Időintervallum

1938.jún.

Fóliók

111-113

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

18. tétel

Tétel megnevezése

Nemzetközi kisebbségi konferenciák

Dokumentum jelzete

1939-K-15393

Dokumentum tárgya

Dr. Flachbarth Ernő miniszteri osztálytanácsos kiküldetése Pozsonyba

Időintervallum

1939.febr.10.

Fóliók

115-116

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1923-Z-389

Dokumentum tárgya

Zemplén vármegye közgyűlésének jelentse a vám- és útlevélvizsgáló közegek magatartásáról

Időintervallum

1923. jan. 8–15.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

Dokumentum tárgya

Időintervallum

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1923-T-20

Dokumentum tárgya

Kugonfalvy Kiss István egyetemi tanár beadványa a magyar-steier kereskedelmi kapcsolatokról

Időintervallum

1922. nov.–dec.

Fóliók

Megjegyzés

Benne: német nyelvű iratok

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1923-T-279

Dokumentum tárgya

Szent Gellért társaság jelentése a kelebiai vasútállomás személyzetéről

Időintervallum

1923. jan.–jún.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1925-T-351

Dokumentum tárgya

Kimutatás a Hangya szövetkezet elcsatolt területeken maradt tagszövetkezeteiről

Időintervallum

1925. jún.–okt.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1926-M-2519

Dokumentum tárgya

Magyar-jugoszláv egyezmény tervezete a letétek felszabadításáról

Időintervallum

1926. ápr. 6-8

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1926-K-5770

Dokumentum tárgya

Belügyminisztérium átirata 22 határszéli rendőrkirendeltség felállításához szükséges anyagi fedezet biztosításáról

Időintervallum

1926. jún.–júl.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

Dokumentum tárgya

Igazságügy minisztérium átirata a Jugoszláviába optáltak ellen indított eljárásokról szóló adatgyűjtés tárgyában

Időintervallum

1925. okt.–nov.

Fóliók

Megjegyzés

Benne: francia nyelvű iratok

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1927-A-10179

Dokumentum tárgya

Külföldi nemzetközi kiállításokon való részvétel

Időintervallum

1926. okt.–1927. nov.

Fóliók

Megjegyzés

Benne: több nemzetközi kiállítás programja

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1930-K-5557

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi átírat a katolikus Tanulmányi Alap elszakított területeken maradt részeiről

Időintervallum

1930. máj.–jún.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1930-P-5015

Dokumentum tárgya

Csehszlovák-magyar tárgyalások az állampolgársági kérdés rendezéséről

Időintervallum

1928. dec. 1930. jún.

Fóliók

1-186

Megjegyzés

Benne: több német nyelvű egyezménytervezet

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1930-T-5124

Dokumentum tárgya

Ragályi Ferenc felsőkelecsényi levente egyesület elnökének letartóztatása Csehszlovákiában

Időintervallum

1930. an.–aug.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1930-T-5283

Dokumentum tárgya

Fazekas Mihály hollóházi levente oktató segélyügye

Időintervallum

1928. aug.–1930. febr.

Fóliók

1-38

Megjegyzés

Benne: több újságkivágat

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1930-T-5560

Dokumentum tárgya

Polhammer Sándor oroszvári tanító letartóztatási ügye

Időintervallum

1929. márc.–1930. máj.

Fóliók

1-42

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1933-K-11758

Dokumentum tárgya

Kisantant keretében működő döntőbíróságok ügye

Időintervallum

1925. ápr.–1933. máj.

Fóliók

1-75

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1934-K-15578

Dokumentum tárgya

Till János katymári lakos beadványa a magyar-jugoszláv döntőbíróság által megítélt 12 ezer aranykorona behajtásáról

Időintervallum

1933 márc.–1934. máj.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1934-K-15909

Dokumentum tárgya

Magyar Külügyi Társaság beadványa a Romániával kötött állampolgársági egyezmény ratifikálásáról

Időintervallum

1926. ápr.–1934. ápr.

Fóliók

1-56

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1934-L-16025

Dokumentum tárgya

Belügyminisztériumi átírat a határrendészet ügyében

Időintervallum

1934. jún.–aug.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1934-P-15118

Dokumentum tárgya

Belügyminisztériumi átirat Beregszász város Magyarországon maradt ingatlanának átvételéről

Időintervallum

1934. márc.–jún.

Fóliók

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1937-L-15238

Dokumentum tárgya

Bécsi követség jelentése Ausztria gazdaságpolitikájában bekövetkezett változásról

Időintervallum

1927. febr. 7

Fóliók

30-40

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1938-P-15690

Dokumentum tárgya

Berlini követség jelentése a készülő német történelemkönyvek megírásánál szükségesnek vélt magyar közreműködésről

Időintervallum

1938. ápr. 2-25

Fóliók

42373

Megjegyzés

Dobozszám

6.

Tételszám

19. tétel

Tétel megnevezése

Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei

Dokumentum jelzete

1939-C-15541

Dokumentum tárgya

Ipari minisztérium jelentése az ipari munkások külföldre való utazásának szabályozásáról

Időintervallum

1939 febr.–júl.

Fóliók

42387

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1937-P-15308

Dokumentum tárgya

Magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ügye

Időintervallum

1936. dec.–1937. ápr.

Fóliók

1-48

Megjegyzés

Benne: egyezmény francia nyelvű szövege

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1939-P-17111

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi feljegyzés Cernak szlovák követtel folytatott beszélgetésről

Időintervallum

1939. máj. 25

Fóliók

1-4

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1939-P-17263

Dokumentum tárgya

Szlovák-magyar nyersanyagcsere

Időintervallum

1939.máj.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1939-P-17710

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák iratcsere egyezmény előkészítése

Időintervallum

1939. nov. 10-13

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1939-P-18059

Dokumentum tárgya

Szlovák követségi átírat a szlovák-magyar állampolgársági egyezmény megindulása tárgyában

Időintervallum

1939. júl. 3-24

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1939-P-19449

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák állampolgársági egyezmény

Időintervallum

1939. szept.–nov.

Fóliók

1-10

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1939-P-20008

Dokumentum tárgya

Feljegyzés a Szlovákiával folytatott tárgyalásokról

Időintervallum

1939. nov. 4-29

Fóliók

1-7

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1940-E-15804

Dokumentum tárgya

Szlovák-magyar közkegyelmi egyezmény megkötése

Időintervallum

1940. febr.–okt.

Fóliók

1-133

Megjegyzés

Benne: az egyezmény több tervezete

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1940-L-20984

Dokumentum tárgya

Szlovák-magyar közkegyelmi egyezmény közzététele

Időintervallum

1940. okt.–nov.

Fóliók

1-11

Megjegyzés

Benne: Budapesti Közlöny 1940. okt. 10. száma

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1940-P-16026

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák viszonylatban javasolt mellékútvonalak megnyitása a somorjai járás területén

Időintervallum

1940.febr.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1940-P-16674

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák kereskedelmi szerződés megkötése

Időintervallum

1940. márc. 14-28

Fóliók

1-161

Megjegyzés

Benne az egyezmény szövege

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1940-P-17529

Dokumentum tárgya

Berlini követség jelentése a magyar külügyminiszternek tót kérdésben tett nyilatkozatának viszhangjáról

Időintervallum

1940. máj.–jún.

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1940-P-20984

Dokumentum tárgya

A két államban nyújtandó közkegyelem tárgyában kelt magyar-szlovák egyezmény közzététele (a melléklet hiányzik)

Időintervallum

1940.nov.

Fóliók

1

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1941-P-15931

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák állampolgársági egyezmény közzététele

Időintervallum

1941. jan.–márc.

Fóliók

1-18

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1941-P-17264

Dokumentum tárgya

A pozsonyi követség jelentése Tuka miniszterelnök budapesti meghívása tárgyában

Időintervallum

1941.márc.19.

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1941-P-25185

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák társadalombiztosítási egyezmény

Időintervallum

1941. nov. 4-11

Fóliók

1-3

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1941-P-26527

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák vegyesbizottsági egyezmény aláírása

Időintervallum

1941. dec. 5-12

Fóliók

1-2

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1942-P-22691

Dokumentum tárgya

Külügyminisztériumi feljegyzés a Mach szlovák belügyminiszter és Esterházy János beszélgetéséről készült feljegyzésről

Időintervallum

1942. júl.–aug.

Fóliók

1-17

Megjegyzés

Dobozszám

7.

Tételszám

20. tétel

Tétel megnevezése

Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony

Dokumentum jelzete

1942-P-28330

Dokumentum tárgya

Magyar-szlovák telepes egyezményről folytatott tárgyalások

Időintervallum

1942. okt.–nov.

Fóliók

1-16