Német aktivitás 1924 és 1945 között

„A magyarországi német szervezetek helyi és regionális szintű aktivitása 1924 és 1945 között” című, az NKFIH-112448 ny. sz. projekt keretében megvalósuló kutatás eredményeként elérhetővé váltak a két világháború közötti országos hatókörű német szervezetek (Magyarországi Német Népművelődési Egyesület, Volksbund) helyi szintű aktivitását feldolgozó adatbázis, valamint az arra épülő aktivitástérképek. (Az oldal frissül.)

Település Időpont Esemény Wikipédia Népszámlálási adatok

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

10/28/1934

Esemény

Franz Basch megalakította az MNNE helyi csoportját. Elnök Josef Stabler, alelnök Johann Roth.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

3/4/1938

Esemény

Ludwig Leber felkereste az MNNE helyi csoportját. Előadásában az MNNE múltjáról és jelenéről, küzdelmeiről beszélt. Kitért a nemzetiségi oktatással foglalkozó rendelet végrehajtására is.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

1936.12.00

Esemény

Johann Faul-Farkas előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

9/28/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a községi vendéglőben. (Jakob Zumpft, Sebastian Lakner, Adam Schlitt jelenlétében.) Csoportvezető Josef Mink, helyettes Anton Zimmermann, titkár Karl Fink, pénztáros Matthias Lang, könyvtáros Josef Schneider, ellenőr Matthias Derr, Josef Wagner (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Franz Schneider, helyettes Helene Schreiber.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

11/16/1940

Esemény

A Volksbund országos vezetősége népdal és néptánc továbbképzést tartott november 16. és 18. között. A továbbképzés vezetői: Adam Schlitt, Hans Christ és Frigga Forfota. A záróünnepségen, a táncmulatság előtt beszédet mondott Jakob Zumpft, területi vezető.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

5/17/1942

Esemény

Florian Krämer területi vezető naggyűlést tartott a Volksbund tagjainak, s beszélt az új Európáról és a végső győzelemről is.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

11/23/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

6/3/1943

Esemény

Florian Krämer, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, és a tagság előtt beszédet tartott a hadi helyzetről és a népcsoport előtt álló feladatokról.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

3/14/1934

Esemény

Az MNNE vezetősége alapító ülést szeretett volna tartani a településen, de a főszolgabíró nem engedélyezte azt. Arra hivatkozott, hogy a beadványból nem derült ki, hány tagja van az egyesületnek, és különben is járvány van a környéken. Harmadszor akadályozta meg a főszolgabíró a helyi csoport megalakítását.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

6/28/1925

Esemény

Matthias Annabring, az MNNE titkára tagtoborzó gyűlést tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

1/8/1933

Esemény

Ludwig Leber tagtoborzó gyűlést tartott a településen. A főszolgabíró is jelen volt a rendezvényen. 1925-ben még csak 10-en léptek be a szervezetbe, a tagok száma 1933-ra jelentősen megnőtt.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

11/22/1933

Esemény

Az MNNE helyi tagjai meg akarták alakítani az egyesület helyi csoportját, de a főszolgabíró ezt nem engedélyezte, azzal az indokkal, hogy a falu lakosai népgyűlést akarnak tartani.
Letöltés Letöltés

Település

Abaliget (Magyarország)

Időpont

1932.11.00

Esemény

Johann Faul-Farkas tagtoborzó gyűlést akart tartani a településen, de a főszolgabíró a nehéz közlekedési viszonyokra való hivatkozással megtagadta az engedély kiadását.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

5/11/1941

Esemény

Ernst Kirchknopf kerületi vezető és helyettese, Karl Schuster megalakította Johann Paar udvarában a Volksbund helyi csoportját. Csoportvezető Heinrich Link, helyettes Stefan Schweighardt, titkár Michael Schweighardt, könyvtáros Josef Hungler, pénztáros Johann Welner, ellenőr Lorenz Hungler (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Johann Kerstner, helyettes Lorenz Schweighardt, titkár Michael Müller, könyvtáros Josef Link, pénztáros Johann Valler, ellenőr Stefan Hungler és Josef Sautner (+ választmányi és pottagok). Lányvezető Roza Paar, helyettes Anna Hüll, pénztáros Theresia Paar. Nővezető Rosalia Pintér, helyettes Maria Link, pénztáros Maria Schmidt.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

2/2/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

5/30/1942

Esemény

Franz Basch szemleútja keretében az országos vezetőség néhány tagjának kíséretében rövid látogatásra felkereste a Volksbund helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

1942.10.00

Esemény

A Volksbund helyi funkcionáriusainak továbbképzést tartottak.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

11/17/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Ácsteszér (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

Karl Müllner körzetvezető, néhány hivatali kollégája kíséretében a március 25. és április 14. között tartott területi gyűléssorozat keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a hátország gazdasági feladatai, az egység megőrzésének fontossága.
Letöltés Letöltés

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

7/7/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja Heinrich Neun udvarában. (Aegidius Faulstich és Matthias Vogl jelenlétében.) Csoportvezető Georg Hopp, helyettese Johann Hambuch, pénztáros Stefan Hopp, titkár Stefan Allrutz, ellenőr Johann Schön, Johann Pfeifer, könyvtáros Johann Derr (+ választmányi tagok). Ifjúsági vezető Konrad Till, helyettese Kathi Hartenstein.
Letöltés Letöltés

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

3/23/1941

Esemény

A Volksbund országos vezetősége népdal és néptánc továbbképzést tartott március 23. és 25. között, melyen környékbeli fiatalok vettek részt. A képzés vezetői Michael Sulzer, Sepp Erli és Lisl Röder voltak. A rendezvényt lezáró nyílt táncmulatság előtt Adam Schlitt tartott előadást a résztvevőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

1/17/1942

Esemény

Michael Schulzer, az országos vezetőség tagja előadást tartott a Volksbund helyi csoportjának a Téli Segélyről és a népközösségről.
Letöltés Letöltés

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

11/25/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

6/17/1934

Esemény

A Mágocson megtartott zenekari versenyen elnyert vándorzászlót elhelyezik a templomban.

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

1/27/1935

Esemény

Josef Herzog előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Ág (Magyarország)

Időpont

2/20/1938

Esemény

Georg Feule előadást tartott az MNNE helyi csoportjának. A gyűlésen beszélt az az összetartás fontosságáról, valamint arról, hogy a Népinémet Bajtársak megosztották a magyarországi németséget, s elárulták Bleyer örökségét. Hangsúlyozta, hogy a magyarországi németeknek nemcsak kötelességei, hanem jogai is vannak (anyanyelvi oktatás).
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

7/2/1939

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja. A rendezvényen felszólalt Franz Basch, Georg Goldschmidt, Max Albert. A megválasztott vezetőség: csoportvezető Michael Ziegler, helyettese Matthias Schelly, pénztáros Paul Bernecker, könyvtáros Johann Mödl, titkár Andreas Plöchl, ellenőr Leopold Losdorfer és Matthias Hackstock (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági csoport vezetője Andreas Grasl, helyettese Anna Böhm, pénztáros Andreas Plöchl, könyvtáros Hans Holzhofer, titkár Karl Böhm, ellenőr Matthias Kirchknopf és Karl Strammer (+ választmányi tagok és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/8/1940

Esemény

A helyi csoport a Winterhilfswerk keretében megtartotta első jótékonysági egytálételes étkezését, melyen több százan vettek részt - a környező településekről is. A bevétel 512 pengő volt. Este 30 szegény családot ajándékoztak meg vacsorával.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/22/1940

Esemény

A téli segély keretében a Volksbund a következő adományokat gyűjtötte össze: 1890 kg burgonya, 147 kg bab, 85 kg liszt, 7 kg disznózsír, 357 pengő (ezen élelmiszert vásároltak). Az adományokat ajándékozás keretében osztották szét a községi vendéglőben Paul Beyer evangélikus lelkész jelenlétében. 75 szegény, nagycsaládon segítettek így.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

10/26/1941

Esemény

A Volksbund helyi csoportja terményhálaadási ünnepet tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

1/31/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

1942.06.00

Esemény

A Volksbund és a DJ 168 tagja önkéntes munkát végzett, hogy kisegítse azokat, akiknek nem állt rendelkezésre munkaerő a betakarításnál.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

1942.10.00

Esemény

Sepp Schönborn, országos törzsvezető és Samuel Moderer területi törzsvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, s egy gyűlésen előadást tartottak a tagságnak a nemzetiszocialista világnézetről, valamint a hadi helyzetről.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/28/1942

Esemény

A Volksbund területi vezetősége háromnapos továbbképzést tartott a terület helyi csoportjainak földművesvezetői számára.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

4/18/1943

Esemény

A Volksbund helyi csoportja megünnepelte Hitler születésnapját.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

1943.11.00

Esemény

Ivor Nagy, területi propagandavezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a háború értelme.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

3/4/1934

Esemény

Franz Basch felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az érdeklődőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

2/10/1935

Esemény

Az MNNE helyi csoportja kultúrestet rendezett, amelyen megjelent a helyi értelmiség és a közigazgatás tisztviselői is. Árpád Török előadását és a 75 éves német férfi kórus fellépését 200 vendég hallgatta végig.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

1936.11.00

Esemény

Ludwig Leber felkereste az MNNE helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/26/1924

Esemény

Az ünnep a helyi csoport első rendezvénye volt. A tagokon és érdeklődőkön kívül megjelent Szóka István főszolgabíró, Vogl, a soproni polgári iskola igazgatója, és az MNNE képviseletében Guido Gündisch. A himnusz eléneklése után Edmund Scholtz elnök ismertette az egyesület céljait. A Liederkrantz férfi kórus dala után Guido Gündisch üdvözölte beszédében a megjelenteket. Ezután Mathilde Scholtz kisasszony két Uhland verset szavalt el. Vogl igazgató beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy a parasztságot óvni kell, és meg kell ismertetni az egyesület céljaival. Ezután az iskola igazgatója harmóniumon hegedű kísérettel Mozart Musikkonzert-jét adta elő. A zárszót a helyi lelkész tartotta, amelyben összetartásra szólította fel a jelenlévőket, valamint arra kérte őket, hogy látogassák rendszeresen az egyesületet, melynek létszáma a vezetőség agitációja hatására hamarosan eléri a 100 főt. Búcsúzóul a kórus elénekelte a "Vadász búcsúja" című kórusművet.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

11/28/1925

Esemény

Az evangélikus népiskola nagyterméban megtartotta az egyesület első ülését. Scholz úr egy órás előadást tartott telt ház előtt "Reiseeindrücke in Deutschland - Weltliches und Kirchliches" címmel. Kedd este az iskola termében 70 fiatal fiú és lány számára megtartották az első előadást, amelyet továbbiak követnek majd. A 6 és 8 közt tartott oktatáson Schulz úr Ágfalva történetéről mesélt, s bejelentette, hogy további 4 előadást tart még ebben a témában. A második órában Bugsch tanár olvasás-gyakorlatot tartott, Goethe "Hermann és Dorothea" című művéről. A továbbképzés programját egész télre összeállították.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/13/1925

Esemény

Több mint 200 fő jelenlétében du. 3-kor rendezvényt tartottak az evangélikus népiskola nagytermében. Alfred Romwalter, a soproni csoport alelnöke ismeretterjesztő előadást tartott a tejről, tejtermékekről, értékesítési lehetőségekről. Az előadás nagy sikert aratott a témában érdekelt lakosság körében. Előtte és utána a Liederstrauß férfikar német dalokat énekelt.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

1/16/1927

Esemény

Idei első ülését tartotta a helyi csoport, s ezen Sopronból is többen megjelentek. Egy zenei betét után a helyi elnök az MNNE és a helyi csoport tevékenységéről számolt be, majd a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a Sonntagsblattot. Ezután Dr. Romwalter tartott előadást a talajápolás fontosságáról, felhíva a figyelmet a szakirodalom ismeretének fontosságára. Végül a férfikar egy dalcsokrot nyújtott át a jelenlévőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

3/15/1927

Esemény

Lezárult a részben a helyi csoport által szervezett, 1926 novembere óta folyó téli kurzus, amelyet az iskolából kimaradt 15-21 éves fiataloknak tartottak. A résztvevők tanultak a keresztény értékekről, a történelemről, a nyelvekről, német helyesírásról, polgári jogról és mezőgazdaságról.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/18/1927

Esemény

Az MNNE helyi csoportja megtartotta a tél első ünnepi rendezvényét az evangélikus népiskola termében. Megjelent Johannes Huber is, 20 soproni egyesületi tag kíséretében. A kórus dalai után Johann Renbauer soproni tanár tartott előadást a hiencek történetéről, majd Johannes Huber az anyanyelv szeretetének és ápolásának fontosságáról.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

4/1/1928

Esemény

Az MNNE helyi csoportja megtartotta éves közgyűlését, kb. 250 ember részvételével.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

11/11/1928

Esemény

Franz Basch kulturális előadást tartott az MNNE helyi csoportja számára. Az evangélikus iskolában csaknem 300-an hallgatták az előadót, aki a magyarországi németség kulturális küldetéséről beszélt, majd 50 képet vetített a világ minden tájáról. Az esten a férfikórus dalcsokorral kedveskedett a jelenlévőknek. Ez a rendezvény volt a téli szezon első kulturális előadása.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

3/11/1929

Esemény

Az MNNE 110 főt számláló helyi csoportja az evangélikus népiskola nagytermében az éves közgyűléssel egybekötött kultúrprogramot szervezett 300 érdeklődőnek. A rendezvényen a férfikórus német népdalokat énekelt, fiatalok verseket szavaltak, majd Dr. Alfred Romwalter előadását hallgatták meg a tyúktojásról és eltarthatóságáról. Ezután meghallgatták a csoport elnökének beszámolóját az előző évről.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/18/1930

Esemény

Franz Basch felkereste az MNNE helyi csoportját, s előadást tartott az MNNE előtt álló feladatokról. Az előadást meghalgatta a jegyző, a bíró, és az iskola igazgatója is.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

2/1/1933

Esemény

Az MNNE helyi csoportja kultúrestet rendezett. A rendezvényen Franz Basch képviselte az egyesület budapesti központját. Basch a magyarországi németség múltjáról és jelenéről, valamint az MNNE tevékenységéről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Ágfalva (Magyarország)

Időpont

12/6/1933

Esemény

Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

7/7/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja Johann Eck házában. (Georg Goldschmidt és Josef Weisz jelenlétében.) Csoportvezető Johann Eck, helyettese Franz Eck, titkár Franz Antretter, pénztáros Josef Niederecker, ellenőr Anton Hajdu, Franz Fohner, könyvtáros Johann Goldschmidt (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Josef Hamburger, helyettese Maria Resser, titkár Katharina Bihacker, pénztáros Johann Hermann, ellenőr Johann Schweininger, Elisabeth Hamburger (+ választmányi tagok és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

4/19/1942

Esemény

Adolf Hitler születésnapja alkalmából az országos vezetőség naggyűlést tartott a településen, melyre a környék helyi csoportjaiból is érkeztek érdeklődők.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

11/14/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

Ivor Nagy, területi propagandavezető, néhány hivatali kollégája kíséretében a március 25. és április 14. között tartott területi gyűléssorozat keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a hátország gazdasági feladatai, az egység megőrzésének fontossága.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

1944.01.00

Esemény

A tanfolyamokkal foglalkozó stáb továbbképzést tartott a helyi csoport tisztségviselői számára. A továbbképzésen beszéltek történelemről, ideológiai harcról, a népközösségi gondolatról és az áldozathozatal fontosságáról.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

1/16/1926

Esemény

Johann Faul-Farkas megalakította a helyi csoportot. Elnök Johann Goldschmidt, II. elnök Franz Bräutigam, pénztáros Franz Antretter, ellenőr Georg Amburger, titkár Johann Eck, könyvtáros Josef Martini.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

1/24/1927

Esemény

Max Albert mezőgazdásági tárgyú előadást tartott a helyi csoportnak, majd vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott a Fekete Erdőről.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

11/6/1927

Esemény

Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott a helyi csoport tagjainak.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

12/21/1928

Esemény

Georg Goldschmidt jogi kérdésekről tartott az MNNE helyi csoportjának előadást, majd vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

3/1/1930

Esemény

Max Albert előadást tartott a gazdasági helyzetről, s arról, hogy a gazdák miként tudnák a nehéz helyzetet enyhíteni.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

10/19/1930

Esemény

Max Albert este 7-kor mezőgazdasági és kulturális előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Agostyán (Magyarország)

Időpont

1926.12.00

Esemény

Matthias Annabring előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Ajka (Magyarország)

Időpont

6/21/1942

Esemény

(Tósokberénd) Julius Joketz udvarán megalakult a Volksbund helyi csoportja.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

8/4/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a Cserháti-féle vendéglőben. (Johann Faul-Farkas és Karl Schuster jelenlétében.) Csoportvezető Johann Masszi, helyettes Paul Wurmbrandt, titkár Franz Albrecht, pénztáros Paul Felber, ellenőr Michael Blaskó, könyvtáros id. Johann Tötl (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Josef Schwartz, helyettes Johann Wurmbrandt, titkár Johann Rosta, könyvtáros Paul Mahr, pénztáros Josef Stallmeister, ellenőr Michael Salamon (+ választmányi tagok és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

11/29/1940

Esemény

A Volksbund országos vezetősége népdal és néptánc továbbképzést tartott november 29. és december 1. között. A továbbképzés vezetői: Adam Schlitt, Franz Zepezauer és Frigga Forfota. A képzést nyilvános táncmulatság zárta.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

4/3/1942

Esemény

A Volkbund helyi csoportja esti összejövetelt tartott, melyen a kerületi vezető is részt vett, s előadást tartott a parasztság feladatairól háborús körülmények között.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1939.04.00

Esemény

Anton König tagtoborzó gyűlést tartott a településen. Bár elfelejtették értesíteni a lakosságot az előadásról, mégis száz érdeklődő hallgatta meg az előadót.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1941.10.00

Esemény

A Volksbund helyi csoportja terményhálaadási ünnepet tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1942.11.00

Esemény

Hugo Binder, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és ünnepélyesen megnyitotta a Téli segély akciót.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

11/18/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1/21/1943

Esemény

Heinrich Reister, a Volksbund országos vezetőségének tagja felkereste a helyi csoportot, és beszélt a tagságnak a népcsoport helyzetéről és az előtte álló feladatokról.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1943.03.00

Esemény

Ivor Nagy, területi propagandavezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, és beszélt a tagságnak a népcsoport előtt álló feladatokról.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

Anton Gerschbacher területi ügyvezető, néhány hivatali kollégája kíséretében a március 25. és április 14. között tartott területi gyűléssorozat keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a hátország gazdasági feladatai, az egység megőrzésének fontossága.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1943.09.00

Esemény

Ivor Nagy, területi propagandavezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben.
Letöltés Letöltés

Település

Ajkarendek (Magyarország)

Időpont

1944.01.00

Esemény

A területvezetőség küldötte felkereste a Volksbund helyi csopportját és előadást tartott a tagságnak a kötelességtudat fontosságáról, a hátország szerepéről a háborúban, valamint a háborús helyzetről.
Letöltés Letöltés

Település

Aka (Magyarország)

Időpont

5/11/1941

Esemény

Ernst Kirchknopf kerületi vezető és helyettese, Karl Schuster megalakította Adam Zimmer udvarában a Volksbund helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Aka (Magyarország)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak.
Letöltés Letöltés

Település

Aka (Magyarország)

Időpont

1942.09.00

Esemény

Stephan Weber, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés Letöltés

Település

Aka (Magyarország)

Időpont

11/16/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Aka (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

Karl Müllner körzetvezető, néhány hivatali kollégája kíséretében a március 25. és április 14. között tartott területi gyűléssorozat keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a hátország gazdasági feladatai, az egység megőrzésének fontossága.
Letöltés Letöltés

Település

Albertfalu (Grabovac, Horvátország)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak a betakarításban.
Letöltés

Település

Albertfalu (Grabovac, Horvátország)

Időpont

11/22/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Aldorf (Unirea, Románia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Aldorf (Unirea, Románia)

Időpont

4/9/1943

Esemény

A munkaértekezletre Szászrégenbe érkezett Fritz Metzger, országos földművesvezető gyűlést tartott a Volksbund helyi csoportja számára.
Letöltés

Település

Aldorf (Unirea, Románia)

Időpont

1944.01.00

Esemény

Január első hetében Stefan Zepezauer, körzetvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, és az esti összejövetelen beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés

Település

Aldorf (Unirea, Románia)

Időpont

1/21/1944

Esemény

A környező településeken működő Volksbund csoportok tisztségviselői számára január 21. és 23. között továbbképzést tartottak.
Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

6/29/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a Jeckl-féle vendéglőben. (Jakob Zumpft és Adam Schlitt jelenlétében.) Csoportvezető Jakob Zumpft, helyettes Sebastian Scherzel, titkár Josef Herner, pénztáros Josef Jekel, könyvtáros Josef Scherzel (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető ifj. Sebastian Scherzel, helyettese Teresia Jekel, pénztáros Paul Emmert, titkár Josef Weisz, könyvtáros Matthiasz Andresz (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

11/29/1940

Esemény

A Volksbund országos vezetősége népdal és néptánc továbbképzést tartott november 29. és december 1. között 300 fiatalnak. A továbbképzés vezetői: Alois v. Sárközy és Gisela Vogel. A képzést nyilvános táncmulatság zárta.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

1/25/1941

Esemény

A Volksbund vezetősége kétnapos továbbképzést tartott a somogyi falvakban élő, 11 településről érkezett 36 nőnek. (Antalszállás, Bőszénfa, Horváthertelend, Ibafa, Margittapuszta, Hárságy, Magyarlukafa, Szentlászló, Boldogasszonyfa, Szulimán, Almamellék) Több témáról is előadásokat hallgathattak, főleg a csecsemőápolásról, gyermeknevelésről, egészségügyi kérdésekről.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

11/9/1941

Esemény

A Volksbund helyi csoportja megemlékezett az 1923. november 9-ei müncheni puccskísérletről, és a mozgalom halottairól. Egyúttal megemlékeztek a háborúban elesett katonákról is.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

4/7/1942

Esemény

A Volksbund kerületi tisztviselői számára a területi vezetőség továbbképzést tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

4/19/1942

Esemény

Adolf Hitler születésnapja alkalmából az országos vezetőség naggyűlést tartott a településen, melyre a környék helyi csoportjaiból is érkeztek érdeklődők.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

11/22/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

11/1/1942

Esemény

A helyi csoportok vezető tisztviselői számára 10 kétnapos továbbképzést tartottak. Ezek közül az egyik Almamelléken volt.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

10/17/1943

Esemény

A Volksbund helyi csoportja terményhálaadási ünnepet tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

1944.03.00

Esemény

Eta Prückler, az országos asszonyvezetőség osztályvezetője somogyi útja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és előadást tartott a hátország megerősítéséről.
Letöltés Letöltés

Település

Almamellék (Magyarország)

Időpont

2/14/1935

Esemény

Franz Basch meg akarta alapítani az MNNE 73 fős helyi csoportját. A szigetvári főszolgabíró nem adott engedélyt a gyűlésre, de erről Basch csak a helyszínre való megérkezésekor szerzett tudomást. Indok: a kérés mellé beterjesztett listán szereplő nevekről nem lehetett megállapítani, hogy valóban az MNNE tagjai-e, valamint hogy a biztonságért felelős személyek nem adták meg lakcímüket. Basch ekkor elment Adam Schlichter házába, ahová 10 személy is ellátogatott, hogy átbeszéljék a helyzetet. Bascht és a jelenlévőket ezért a csendőrség előállította és kihallgatta.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

10/20/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a templom melletti téren. (Franz Basch, Max Albert, Alois Sárközy jelenlétében.) Csoportvezető Anton Stifler, helyettes Sebastian Schneider, titkár Sebastian Bender, könyvtáros Josef Metz, pénztáros Lorenz Hammer, ellenőr Karl Tátonyi, Johann Churchich (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

6/7/1942

Esemény

Hugo Binder területvezető és Eta Prückler területi asszonyvezető a Tiszától keletre fekvő körzetben zajló körútja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

6/28/1942

Esemény

A területi ifjúsági vezető felkereste a DJ helyi csoportját és előadást tartott a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

11/22/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

11/27/1942

Esemény

Hugo Binder, területvezető továbbképzést tartott a Volksbund helyi csoportja tisztviselői számára.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

4/18/1943

Esemény

Josef Schulz körzetvezető Hitler születésnapja alkalmából felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszélt a győzelembevetett hit fontosságáról, a hátország gazdasági feladatairól, valamint az egység megőrzéséről.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

5/9/1943

Esemény

Hugo Binder területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, megbeszélést tartott a helyi csoport funkcionáriusaival, majd gyűlést tartott. Beszélt a "Haza gazdasági hadiszolgálatáról", a Katonasegély akcióról, a hátország s a népcsoport feladatairól.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

2/6/1944

Esemény

A területvezetés a körzetben aktív helyi csoportok funkcionáriusainak továbbképzést tartott február 6. és 9. között.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

1/8/1928

Esemény

Johann Faul-Farkas és Max Albert előadást tart az MNNE működéséről és céljairól a szervezet iránt érdeklődő lakosságnak.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskamarás (Magyarország)

Időpont

1/9/1933

Esemény

Max Albert tagtoborzó gyűlést akart tartani a településen, de ezt későbbre kellett halasztani. Jakob Bleyer és Albert azonban felkereste a települést és a Hangya Szövetkezet helyiségeiben előadást tartott a több száz fős tömegnek a magyarországi németek múltjáról és jelenéről. Az előadást követő banketten részt vett a teljes helyi értelmiség, valamint az egyházi és világi vezetők is.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskeresztúr (Magyarország)

Időpont

1941.01.00

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja. Csoportvezető Josef Spannenberger, helyettes Anton Gruslinger, titkár Anton Hilmer, könyvtáros Franz Romits, pénztáros Franz Heisler, ellenőr Georg Streitenberger, Josef Zimmer (+ választmányi tagok). Ifjúsági vezető Johann Sautner, helyettes Johann Messinger.
Letöltés Letöltés

Település

Almáskeresztúr (Magyarország)

Időpont

11/22/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

12/1/1940

Esemény

Georg Goldschmidt és Philipp Böss megalakították a Volksbund helyi csoportját a Hangya vendéglőjében.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

3/1/1941

Esemény

A Volksbund kétnapos képzést tartot a Nőszervezet környékbeli helyi vezetőinek Gerda Salzer vezetésével. A képzésen 100-150 nő vett részt Kecskédről, Tarjánból, Vértestolnáról, Felsőgalláról, Vértessomlóról, Pusztavámról, Baj, Vértesboglárról, Alsógalláról.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

5/31/1942

Esemény

Franz Basch szemleútja keretében az országos vezetőség néhány tagjának kíséretében rövid látogatásra felkereste a Volksbund helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

11/14/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1943.02.00

Esemény

Max Albert, a Volksbund országos felügyelője felkereste a helyi csoportot és előadást tartott a tagságnak.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

Ivor Nagy, területi propagandavezető, néhány hivatali kollégája kíséretében a március 25. és április 14. között tartott területi gyűléssorozat keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a hátország gazdasági feladatai, az egység megőrzésének fontossága.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

6/20/1943

Esemény

A Volksbund helyi csoportjainak 37 földművesvezetője számára egynapos tanfolyamot tartottak.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1944.01.00

Esemény

A tanfolyamokkal foglalkozó stáb továbbképzést tartott a helyi csoport tisztségviselői számára. A továbbképzésen beszéltek történelemről, ideológiai harcról, a népközösségi gondolatról és az áldozathozatal fontosságáról.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1/22/1934

Esemény

Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának. A rendezvényen több, mint 200 fő vett részt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

2/24/1935

Esemény

Josef Herzog előadást tartott az MNNE helyi csoportjának, majd megválasztották az új vezetőséget. Elnök Josef Berendi, alelnök Georg Schlegl, titkár Sebastian Heidinger, ellenőr Franz Pertl, Johann Schankhammer, pénztáros Johann Schneider.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1/11/1936

Esemény

Josef Herzog felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az érdeklődőknek az MNNE helyzetéről, s az egységet megbontó erők káros tevékenységéről.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

11/7/1937

Esemény

Anton König felkereste az MNNE helyi csoportját, s előadást tartott az érdeklődőknek az iskolában. A községi bíró megtiltotta, hogy kidobolják az eseményt, ennek ellenére több, mint 130 ember kíváncsi volt König mondanivalójára.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

12/6/1938

Esemény

Hans Rippel és Michael Schneemaier előadást tartottak az MNNE helyi csoportjának. A szervezet céljairól, s az egység megteremtésének fontosságáról beszéltek.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

11/15/1936

Esemény

Az MNNE vezetősége előadást kívánt tartani a helyi csoportnak, de a főszolgabíró nem engedélyezte a rendezvényt, mivel nem adták meg annak a helyiségnek a nevét, ahol az összejövetelt tartották volna.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

11/23/1927

Esemény

Ludwig Leber előadást tartott a településen, hogy megismertesse az érdeklődőkkel az MNNE-t és annak céljait.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

3/10/1928

Esemény

Johann Faul -Farkas megbeszélést tartott a helyi német közösség befolyásos személyiségeivel az MNNE helyi csoportjának megalakulásáról.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

3/25/1928

Esemény

Johann Faul-Farkas jelenlétében megalakult az MNNE helyi csoportja. Elnök Josef Franz, alelnök Johann Ising, pénztáros Andreas Kipprich, ellenőr Anton Hermann, titkár Johann Schamberger, könyvtáros Georg Ahndorfer.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

12/17/1928

Esemény

Georg Goldschmidt jogi kérdésekről tartott az MNNE helyi csoportjának előadást, majd vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

3/26/1929

Esemény

Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának Trianonról és az irredentizmusról. Ezután gramofonról német népdalokat játszott le a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

3/11/1930

Esemény

Johann Faul-Farkas és Peter Jekel este 7-kor előadást tartott az MNNE helyzetéről, feladatairól 150 fős hallgatóság előtt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1/14/1931

Esemény

Johann Faul-Farkas előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

1/26/1931

Esemény

Johann Faul-Farkas előadást tartott az MNNE helyi csoportjának a magyarországi németek helyzetéről.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

2/10/1932

Esemény

Franz Basch meglátogatta az MNNE helyi csoportját és előadást tartott a több, mint 100 érdeklődőnek a világválságról, az MNNE népiségi munkájának fontosságáról, valamint a nők szerepéről.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógalla (Magyarország)

Időpont

3/15/1933

Esemény

Franz Basch meglátogatta a helyi csoportot. Üdvözlő beszédében az elnök egyetemista fia hangsúlyozta, hogy a magyarországi németek és az MNNE harca jogos, és biztosan eléri majd célját. Basch a márciusi ünnepségek kapcsán a hazaszeretetről, és a németek Magyarország történelmében játszott szerepéről tartott előadást.
Letöltés Letöltés

Település

Alsógereben (Нижня Грабоница, Ukrajna)

Időpont

10/6/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja az egyházi iskolában. (Alois Sárközy jelenlétében.) Csoportvezető Rudolf Weigert, helyettes Josef Penzenstadler, titkár Margarethe Hartel, pénztáros ifj. Rudolf Hartel, ellenőr Ludwig Penzenstadler, Wilhelm Grill, könyvtáros Ludwig Strausz (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Josef Dreschler, helyettese Anna Eckert, titkár Veronika Hartel, könyvtáros Anna Plobner, pénztáros Leo Dreschler, ellenőr Johann Plobner, Elisabeth Penzenstadler (+ választmányi és póttagok).

Település

Alsóhomoród (Homorodul de Jos, Románia)

Időpont

11/8/1942

Esemény

Martin Jussli, a Volksbund területvezetője felkereste a szervezet helyi csoportját és a Téli segély akció nyitányaként áldozathozatalra szólította fel a tagságot.
Letöltés

Település

Alsóhomoród (Homorodul de Jos, Románia)

Időpont

11/14/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Alsóhomoród (Homorodul de Jos, Románia)

Időpont

12/29/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportja kívánság-koncertet rendezett.
Letöltés

Település

Alsóhomoród (Homorodul de Jos, Románia)

Időpont

1943.01.00

Esemény

Hétvégi továbbképzést tartottak a csoport leánytagjai számára.
Letöltés

Település

Alsóhomoród (Homorodul de Jos, Románia)

Időpont

4/4/1943

Esemény

Martin Jussli, területvezető Sepp Leili körzetvezető kíséretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és gyűlést tartott. Beszédjének témája: hadi helyzet, a hátország kötelessége, a népcsoport feladata, az álhírek elleni harc.
Letöltés

Település

Alsóhomoród (Homorodul de Jos, Románia)

Időpont

1943.07.00

Esemény

Bea Czucz-Lindner, a Volksbund területi asszonyvezetője felkereste a helyi csoportot, s megalakította az asszonycsoportot. Beszélt arról, hogy mi a nő feladata a totális háborúban.
Letöltés

Település

Alsóidecs (Ideciu de Jos, Románia)

Időpont

6/20/1942

Esemény

Franz Basch háromnapos erdélyi szemlekörútja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját. Elkísérte a Volksbund országos vezetőségéből Georg Goldschmidt, Sepp Schönborn, Philipp Böss, Sepp Spreitzer és Heinrich Reister.
Letöltés

Település

Alsóidecs (Ideciu de Jos, Románia)

Időpont

1944.01.00

Esemény

Január első hetében Stefan Horbas, körzeti hivatalvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, és az esti összejövetelen beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés

Település

Alsómocsolád (Magyarország)

Időpont

10/13/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja Anton Sandtner udvarán. (Heinrich Mühl és Matthias Vogl jelenlétében.) Csoportvezető Franz Mayler, helyettes Johann Sieber, titkár Michael Groll, könyvtáros Anton Jäger, pénztáros Josef Krum, ellenőr Johann Otto, Andreas Feuerstein, Anton Mayer (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Josef Mayler, helyettes Elisabeth Bayerle, titkár Anton Rausch, könyvtáros Maria Jauch, pénztáros Josef Roth, ellenőr Emmerich Sieber, Elisabeth Taller.
Letöltés Letöltés

Település

Alsómocsolád (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Alsómocsolád (Magyarország)

Időpont

11/21/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsómocsolád (Magyarország)

Időpont

11/4/1926

Esemény

Johann Faul-Farkas meg akarta alakítani az UDV helyi csoportját. A szervező tevékenységet hivatalos felszólításra elhalasztották.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

3/9/1939

Esemény

Georg Feule meglátogatta az MNNE helyi csoportját, s előadásában beszélt az egyesület teljesítményéről, céljairól, valamint a megosztottság veszélyeiről. Az eseményt nem dobolták ki, ennek ellenére sokan hallgatták meg az előadót.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

7/28/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a Jung-féle fogadóban. (Heinrich Mühl és Matthias Vogl jelenlétében.) Csoportvezető Jakob Wink, helyettes ifj. Jakob Wink, titkár Heinrich Wilt, pénztáros Johann Lehmann, ellenőr Johann Kümmer, könyvtáros Johann Reinhardt (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Johann Wink, helyettes Adam Bandl, titkár Heinrich Kah, pénztáros Heinrich Schom, könyvtáros Johann Menzinger, ellenőr Johann Stall, Jakob Paul (+ választmányi tagok és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

1/16/1942

Esemény

Eugen Schusteritsch, az országos vezetőség tagja előadást tartott a Volksbund helyi csoportjának a Téli Segélyről és a népközösségről.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

6/29/1942

Esemény

A körzeti leányvezető 16 bonyhádi fiatal kíséretében felkereste a helyi csoportok ifjúságát és naggyűlést tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

11/22/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

10/24/1943

Esemény

Florian Krämer területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és részt vett a terményhálaadási ünnepen.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

8/27/1939

Esemény

Meg akarták alakítani a Volksbund helyi csoportját, de először a feszült nemzetközi helyzet miatt, majd a háború kitörése, s az egyesületi jog korlátozása miatt ideiglenesen elhalasztották a gyűlés megtartását.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

10/31/1926

Esemény

Az MNNE titkárai Matthias Annabring és Max Albert vetítéssel egybekötött előadást tartottak a településen.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

12/15/1927

Esemény

Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott a helyi csoport tagjainak, utána pedig kulturális előadás keretében képeket vetített a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

1/29/1928

Esemény

Guido Gündisch az MNNE helyi csoportja előtt előadást tartott a szervezet előtt álló feladatokról. Ezután Max Albert beszélt a sikeres gyümölcstermelésről. Egyúttal újraválasztották a helyi csoport vezetőségét is. Elnök Jakob Turban, alelnök Johann Jung, pénztáros Johann Lehmann, ellenőr Jakob Kah és ifj. Daniel Kunz.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

1/16/1929

Esemény

Franz Basch vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott az MNNE helyi csoportja számára.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

1/9/1930

Esemény

Franz Basch vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott az MNNE helyi csoportja számára.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

2/17/1930

Esemény

Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott az MNNE helyi csoportjának. Ezt követően vetített a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

11/22/1930

Esemény

Franz Basch kulturális előadást tartott az MNNE helyi csoportja számára.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

1/20/1932

Esemény

Franz Basch meglátogatta az MNNE helyi csoportját és előadást tartott a magyarországi németek helyzetéről az egyesület helyiségében. A beszélgetés fő témája a gazdasági válság és következményei voltak.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

12/6/1932

Esemény

Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott az MNNE helyi csoportja szervezésében.
Letöltés Letöltés

Település

Alsónána (Magyarország)

Időpont

1925.11.00

Esemény

Johann Faul-Farkas felkereste az engedélyezett helyi csoportot és megbeszélést folytatott a vezetőséggel arról, hogy miként kezdjék meg a településen az egyesületi tevékenységet.
Letöltés Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

7/19/1942

Esemény

Josef Schradi, területi törzsvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és gyűlést tartott a tagságnak.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

1942.10.00

Esemény

A Volksbund területi vezetősége gyűlést tartott a településen, és a Téli segély akció nyitányaként áldozathozatalra szólította fel a tagságot.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

11/20/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

1943.01.00

Esemény

Sepp Schönborn országos törzsvezető, Martin Jussli területvezető kíséretében január 24. és 27. közötti körútja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

3/21/1943

Esemény

A területvezetőség zenekara nyílt énekórát tartott a Volksbund helyi csoportja számára. Jakob Brandt képviselő előszőleg szólt a megjelentekhez.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

1943.11.00

Esemény

A Volksbund helyi csoportja esti összejövetelt tartott, amelyen részt vett a területi asszonyvezető is.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

1943.12.00

Esemény

Robert Gassner, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, és részt vett az esti összejövetelen.
Letöltés

Település

Alsóschönborn (Шенборн, Ukrajna)

Időpont

7/16/1939

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja Anton Fehn udvarán. Franz Basch, Philipp Böss és Georg Goldschmidt tartott beszédet a gyűlésen. Csoportvezető Anton Fehn, helyettes Josef Fricker, titkár Michael Lieb és Martin Temling, könyvtáros Michael Lorenz Vogel, pénztáros Adam Fricker és Johann Fehn, ellenőr Johann Humpelstätter és Josef Fehn (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Johann Humpelstätter, helyettes Johann Tellinger, titkár Melchior Fehn és Anna Leis, könyvtáros Josef Fricker, pénztáros Josef Maurer, ellenőr Melchior Fricker és Maria Fehn (+ választmányi tagok és póttagok). A Volksbund tevékenységét Kárpátalján pár hét múlva betiltották.
Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

11/3/1940

Esemény

Ernst Kirchknopf, Hans Faul-Farkas és Karl Schuster megalakították a Volksbund helyi csoportját. Csoportvezető Karl Decker, helyettes Johann Grelics, titkár Oskar Perkhy, pénztáros Hugo Feitl, könyvtáros Michael Grelics, ellenőr Franz Hendler, Josef Lancsor, Michael Klettner (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Josef Kiverszki, helyettes Anton Császár, titkár Michael Bucher, pénztáros Josef Gaspar, ellenőr Josef Kahr, Franz Grebenar, könyvtáros Alois Feitl.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

6/8/1942

Esemény

A jégeső elverte a teljes termést. Heinrich Neun, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, és segítséget ígért a tagságnak.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

1942.06.00

Esemény

A Volksbund tagjai önkéntes munkát végeztek, hogy kisegítsék az SS-be, vagy a honvédségbe bevonultak családjait.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

1942.10.00

Esemény

Sepp Schönborn, országos törzsvezető és Samuel Moderer területi törzsvezető felkereste a Volksbund helyi vezetőségét.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

3/15/1943

Esemény

Samuel Moderer, területi törzsvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet tartott a tagság előtt.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

A Volksbund helyi csoportja megemlékezett a háborúban elesett tagjairól.
Letöltés Letöltés

Település

Alsószölnök (Magyarország)

Időpont

12/6/1932

Esemény

Johann Faul-Farkas tagtoborzó gyűlést tartott a településen.
Letöltés Letöltés

Település

Antalszállás (Boldogasszonyfa, Magyarország)

Időpont

1944.03.00

Esemény

Eta Prückler, az országos asszonyvezetőség osztályvezetője somogyi útja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és előadást tartott a hátország megerősítéséről.

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

6/29/1940

Esemény

(Hant) Megalakult a Volksbund helyi csoportja a Wirth-féle vendéglőben. (Heinrich Mühl és Matthias Vogl jelenlétében.) Csoportvezető Josef Hengl, helyettese Andreas Drüszler, titkár Andreas Kretzer, pénztáros Johann Breining, ellenőr Johann Haumann, Anton Ritter (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Adam Endeli, helyettese Johann Stoll, titkár Anton Stoll, pénztáros Peter Minker, ellenőr Johann Probsz, Josef Törő (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

12/21/1940

Esemény

(Hant) A Volksbund helyi csoportja a Rieger-féle vendéglőben megünnepelte, hogy hivatalosan is engedélyezték működését. Beszédet mondott Heinrich Mühl, területi vezető.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/17/1942

Esemény

(Apar) Adam Schlitt, az országos vezetőség tagja előadást tartott a Volksbund helyi csoportjának a Téli Segélyről és a népközösségről.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

7/5/1942

Esemény

(Hant) A helyi csoport ülést tartott, amelyen Heinrich Mühl beszédet tartott. A bonyhádi ifjúság dalokat adott elő.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

7/5/1942

Esemény

(Hant) Heinrich Mühl, területvezető és Ida Mühl, körzeti asszonyvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és gyűlést tartott a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/11/1934

Esemény

(Apar) Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/27/1934

Esemény

(Apar) Megtartották az MNNE helyi csoportjainak negyedig gyűlését, melyen Apar, Hant, Majos, Hidas, Püspöknádasd, Nagymányok, Kismányok, Nagyvejke, Mucsfa, Lengyel, Kisdorog, Závod, Mekényes, Nagyhajmás, Györe, Ráckozár, Bikal, Hegyhátmaróc, Köblény, Szalatnak és Mágócs csoportjai képviseltették magukat. A rendezvényen Johann Faul-Farkas, Franz Basch, Heinrich Mühl és Ludwig Leber vett részt a budapesti központ képviseletében. A 3 órás megbeszélésen minden szervezési és kulturális kérdéssel foglalkoztak, beszámoltak tevékenységükről, és kérdezhették az egyesület vezetőségét. Az esti ünnepségen a pesti vezetők rövid beszédeket mondtak, majd szavalatok hangoztak el. A rendezvényt eredetileg Izményben akarták tartani, de a bonyhádi főszolgabíróval történt egyeztetés után áthelyezték Aparra.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

11/30/1924

Esemény

(Apar) Johann Faul-Farkas és Heinrich Krassa, az MNNE főfelügyelője népgyűlésen ismertette az MNNE céljait és alapszabályát. A gyűlésre a gánti németek is elküldték képviselőiket. A jelenlévő apariak helyben elhatározták, hogy csatlakoznak az MNNE-hez.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

5/16/1925

Esemény

(Apar) Az MNNE helyi csoportjának megalakulása. A gyűlésen Gündisch Guido és Johann Faul-Farkas ismertette a szervezet céljait és alapszabályát, majd megválasztották a vezetőséget. Elnök Peter Heidecker, pénztáros Josef Schwarz, ellenőr Johann Faust, Johann Heidecker, póttagok Johann Dorn, Andreas Heidecker, Michael Faust, Stefan Bitter, Johann Eibeck bíró.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

5/17/1925

Esemény

(Hant) Matthias Annabring, az MNNE titkára tagtoborzó gyűlést tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

5/12/1926

Esemény

(Hant) Johann Faul-Farkas felkereste a település német lakosait.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

5/13/1926

Esemény

(Apar) Johann Faul-Farkas felkereste a település német lakosait.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

11/6/1926

Esemény

(Apar) Az MNNE titkárai, Matthias Annabring és Max Albert előadást tartottak a településen.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

11/9/1926

Esemény

(Hant) Az MNNE titkárai, Matthias Annabring és Max Albert mezőgazdasági és kulturális kérdésekről tartanak este előadást.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

12/7/1927

Esemény

(Hant) Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott a helyi csoport tagjainak a talajelőkészítés fontosságáról.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

12/7/1927

Esemény

(Apar) Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott a helyi csoport tagjainak az istállótrágyáról és a trágyázásról. Ezután vetítést tartott a Szász Svájcról.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

2/24/1928

Esemény

(Apar) Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának az MNNE céljairól és a paraszti kultúráról. Ezután vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott a jelenlévőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

2/24/1928

Esemény

(Hant) Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának az MNNE céljairól és a paraszti kultúráról. Ezután vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott a jelenlévőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/30/1929

Esemény

(Apar) Franz Basch az MNNE helyi csoportjának 170-180 tagja előtt kulturális előadást tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

12/26/1929

Esemény

(Apar) Heinrich Mühl előadást tartott az MNNE helyi csoportjának a tuberkulózisról.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

12/26/1929

Esemény

(Hant) Heinrich Mühl előadást tartott az MNNE helyi csoportjának a tuberkulózisról.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

2/5/1931

Esemény

(Apar) Franz Basch meglátogatta az MNNE helyi csoportját, s előadást tartott az MNNE jelentőségéről. Az előadás után újraválasztották a vezetőséget. Elnök Peter Heidecker, alelnök Adam Sieber, pénztáros Josef Schwarz, titkár Michael Faust, könyvtáros Adam Dorn, ellenőr Hans Eibeck és Johann Faust.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

2/6/1931

Esemény

(Hant) Franz Basch meglátogatta az MNNE helyi csoportját, s előadást tartott az MNNE jelentőségéről. Az előadás után 10 ember belépett az egyesületbe. Az új vezetőségben elnök Adam Schanzenbacher, alelnök Josef Ritter, pénztáros Josef Probst, titkár Anton Ritter, könyvtáros Josef Hügel, ellenőr Michael Stäubli és Anton Probst.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/28/1932

Esemény

(Hant) Franz Basch és Heinrich Mühl felkeresték az MNNE helyi csoportját, ahol Basch az olvasókör helyiségében a magyarországi németek helyzetéről, törekvéseiről, Mühl pedig a gyerekbetegségekről és járványokról beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/28/1932

Esemény

(Apar) Franz Basch és Heinrich Mühl felkeresték az MNNE helyi csoportját, ahol Basch az egyesület helyiségében a magyarországi németek helyzetéről, törekvéseiről, Mühl pedig a gyerekbetegségekről és járványokról beszélt. A rendezvényre Hantról és Nagymányokról is érkeztek érdeklődők.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/25/1933

Esemény

(Hant) Max Albert és Heinrich Mühl előadást tartottak az MNNE helyi csoportjában.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

1/25/1933

Esemény

(Apar) Max Albert és Heinrich Mühl előadást tartottak az MNNE helyi csoportjában.
Letöltés Letöltés

Település

Aparhant (Magyarország)

Időpont

11/5/1926

Esemény

(Hant) Az MNNE titkárai, Matthias Annabring és Max Albert előadást akartak tartani a településen. A szervező tevékenységet hivatalos felszólításra elhalasztották.
Letöltés Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

6/14/1942

Esemény

A Volksbund apatini és bácsszentiváni helyi csoportjai az apatin melletti erdőben naggyűlést tartott Sepp Schönborn törzsvezető jelenlétében. A gyűlést nagy népünnepély követte.
Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

1942.07.00

Esemény

Gerda Salzer, országos asszonyvezető bácskai körútja keretében felkereste a Volksbund helyi asszonyszervezetét. Előadást tartott az esti rendezvényen és beszélt az óvodákról, az egyke-kérdésről is.
Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

11/17/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

12/29/1942

Esemény

Georg Goldschmidt, Franz Basch helyettese Sepp Spreitzer területvezető kíséretében felkereste (bácskai körútja keretében) a Volksbund helyi csoportját, s beszédet tartott a tagság előtt.
Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

1943.05.00

Esemény

Franz Hamm, Josef Trischler és Eduard Keintzel képviselők május 7. és 9. közti bácskai körútjuk keretében felkeresték a Volksbund helyi csoportját.
Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

12/15/1941

Esemény

Franz Basch bácskai körútja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját, és beszédet tartott a megjelentek előtt.
Letöltés

Település

Apatin (Апатин, Szerbia)

Időpont

1942.05.00

Esemény

A Hitlejugenbe tartozó 100 fiatalt látott vendégül 6 hónapra a Volksbund helyi csoportja, családoknál elszállásolva őket.
Letöltés

Település

Apátvarasd (Magyarország)

Időpont

9/29/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja az olvasókör helyiségében. (Konrad Mischung, Viktor Guszmann, Georg Hornung, Philipp Böss jelenlétében.) Csoportvezető Johann Schunk, helyettes Emmerich Bayer, titkár Paul Müller, pénztáros Johann Merkl, ellenőr Josef Lahner, Johann Karl (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Matthias Hauer, helyettese Elisabeth Keszler, titkár Heinrich Hack, könyvtáros Josef Jung, pénztáros Andreas Seifert, ellenőr Josef Ritz, Georg Pentz (+ választmányi és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Apátvarasd (Magyarország)

Időpont

11/24/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Apátvarasd (Magyarország)

Időpont

5/16/1943

Esemény

Florian Krämer, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és előadást tartott a tagságnak az áldozatvállalás fontosságáról, a hátország szerepéről a háborúban.
Letöltés Letöltés

Település

Apátvarasd (Magyarország)

Időpont

12/13/1937

Esemény

Georg Feule tagtoborzó gyűlést tartott a településen. Előadása után 25-en beléptek a szervezetbe.
Letöltés Letöltés

Település

Aranyosmóric (Moruț, Románia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Árokalja (Arcalia, Románia)

Időpont

1941.00.00

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja. Csoportvezető Johann Gökler, helyettes Johann Schuster, titkár Michael Theisz, könyvtáros Johann Theisz, pénztáros Martin Gubesch, ellenőr Josef Gubesch és Johann Theisz (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Johann Gubesch, helyettes Martin Lochner, titkár Josef Krausz, könyvtáros Michael Gubesch, pénztáros Georg Roth, ellenőr Johann Gubesch. Lányvezető Katharina Theisz, helyettes Maria Lochner, titkár Sofia Bösz, könyvtáros Maria Anders, pénztáros Maria Schlacht, ellenőr Maria Gubesch.
Letöltés

Település

Árokalja (Arcalia, Románia)

Időpont

1942.12.00

Esemény

A Volksbund területi hivatalának munkatársa egy esti összejövetelen előadást tartott a helyi csoportnak.
Letöltés

Település

Aszúbeszterce (Dorolea, Románia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Aszúbeszterce (Dorolea, Románia)

Időpont

1941.00.00

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja. Csoportvezető Otto Leonhardt, helyettes Otto Engler, titkár Thomas Braedt, könyvtáros Andreas Bertleff, pénztáros Johann Baier, ellenőr Michael Hösch és Andreas Vassenetter (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Johann Schuster, helyettes Michael Ohler, titkár Johann Lochner, könyvtáros Johann Baier, pénztáros Thomas Schadner (+ választmányi tagok). Lányvezető Katharina Lochner, helyettese Sofia Ohler, titkár Katharina Ohler, könyvtáros Maria Kommerth, pénztáros Margarethe Mandt, ellenőr Margarethe Kunst (+ választmányi tagok).
Letöltés

Település

Áta (Magyarország)

Időpont

12/8/1940

Esemény

Karl Steiner és Georg Hornung megalakították a Volksbund helyi csoportját a községi vendéglőben. Csoportvezető Heinrich Faubl, helyettes ifj. Heinrich Niesle, titkár Anton Kupferschmidt, könyvtáros Georg Faubl, pénztáros Franz Beimel, ellenőr Jakob Merkl, Konrad Knoch (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Áta (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

9/29/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja az olvasókör helyiségében. (Aegidius Faulstich, Karl Steiner, Alois Sárközy jelenlétében.) Csoportvezető Konrad Ambach, helyettes Georg Trischler, titkár Franz Staub, könyvtáros Johann Gerner, pénztáros Anton Fischer, ellenőr Johann Maul, Franz Kaiser (+ választmányi tagok). Ifjúsági vezető Georg Fischer, helyettes Johann Maul, titkár Franz Pold, könyvtáros Josef Schiebelhut, pénztáros Adam Ritz, ellenőr Franz Rumsauer, Martin Brachmann (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

6/21/1942

Esemény

Florian Krämer, területi ügyvezető mohácsi körzetben tartott körútja keretében gyűlést tartott a Volksbund helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

7/12/1942

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített azoknak, akiknek családtagjai az SS-ben vagy a honvédségben szolgáltak.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

1944.02.00

Esemény

Sepp Spreitzer, területvezető a területi propagandavezető kíséretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

11/21/1937

Esemény

Josef Herzog és Georg Feule előadást tartott az MNNE helyi csoportjának az egyesület céljairól a községi vendéglőben, kiemelve az egység megteremtésének fontosságát. Beszéltek arról is, hogy a Népinémet Bajtársak megosztották a magyarországi németséget, s elárulták Bleyer örökségét.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

11/14/1938

Esemény

Az országos vezetőség által kiküldött Josef Herzog és Michael Schneemaier az MNNE céljairól és az összetartás fontosságáról beszéltek.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

1936.01.00

Esemény

Johann Faul-Farkas gyűlést tartott az MNNE helyi tagjainak. Vázolta az egyesület helyzetét, s óvott a megosztottságtól.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

6/21/1925

Esemény

Matthias Annabring, az MNNE titkára tagtoborzó gyűlést tartott.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

1/17/1928

Esemény

Johann Faul-Farkas és Franz Basch vetítéssel egybekötött kulturális előadásokat tartott baranyai körútja keretében, 200 ember előtt.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

11/26/1928

Esemény

Max Albert mezőgazdasági előadást tartott az MNNE helyi csoportja számára, majd fényképeket vetített egy kulturális előadás keretében.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

2/22/1929

Esemény

Franz Basch előadást tartott az MNNE helyi csoportjának az egyesület céljairól és tevékenységéről. Ezután gramofonról német népdalokat játszott le a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

3/16/1930

Esemény

Az MNNE helyi csoportja kulturális rendezvényt tartott, amelyen 400 vendég vett részt. Érdeklődők érkeztek Németbólyról, Nyomjáról, Károlyból és Hásságyról. A rendezvény előadást tartott Dr. Faulstich a fertőző betegségekről és a megelőzés lehetőségeiről, a hásságyi Ignaz Hosecker a németek betelepüléséről és a német-magyar sorsközösségről, majd szavalatok, énekszámok és zeneszámok hangzottak el. A rendezvényen jelen volt a mohácsi főszolgabíró, a babarci jegyző és a helyi plébános.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

3/9/1931

Esemény

Max Albert felkereste az MNNE helyi csoportját és mezőgazdasági tárgyú előadást tartott az érdeklődőknek. Beszélt a válság okairól, az értékesíthető terményekről, és a szövetkezés jelentőségéről.
Letöltés Letöltés

Település

Babarc (Magyarország)

Időpont

1927.06.00

Esemény

Megalakult az MNNE helyi csoportja. Elnök Aloisius Rausch, a vezetőség tagjai Johann Petermann, Anton Brachmann, Franz Trischler és Karl Maul.
Letöltés Letöltés

Település

Bács (Бач, Szerbia)

Időpont

1942.08.00

Esemény

Birodalmi német gyerekeket szállásoltak el a Volksbund helyi csoportjának tagjainál.
Letöltés

Település

Bács (Бач, Szerbia)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bács (Бач, Szerbia)

Időpont

1943.03.00

Esemény

A területvezetőség egy magas rangú tisztviselője felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés

Település

Bács (Бач, Szerbia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Bács (Бач, Szerbia)

Időpont

5/10/1942

Esemény

Franz Basch felkereste a Volksbund helyi csoportját az országos vezetőség néhány tagjával, 21 települést érintő dél-bácskai szemleútja keretében.
Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/18/1934

Esemény

Franz Rothen felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az érdeklődőknek. A helyi csoportba csaknem 700-an léptek már be.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

2/3/1934

Esemény

Az MNNE helyi csoportja színielőadással egybekötött svábbált rendezett. Mivel 600-an jelentek meg, sokan nem fértek be az épületbe, s haza kellett menniük. A bemutatott darabok: "Die Stiefmutter", "Der Taufgöt im Pech".
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

3/3/1935

Esemény

Franz Basch felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott a megjelenteknek.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

4/19/1936

Esemény

Johann Faul-Farkas és Anton König előadást tartottak a helyi csoportnak az egyesület helyiségében az MNNE céljairól.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/24/1937

Esemény

Az MNNE helyi csoportja közgyűlést tartott. A helyi elnök, s a Kunbajáról érkezett Jakob Brandt is a német kisebbségi oktatás megoldatlan problémájáról, valamint a tanítóképzés hiányosságairól beszélt
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

3/13/1937

Esemény

Anton König megbeszélést folytatott az MNNE helyi csoportjának vezetőségével.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1935.01.00

Esemény

Az MNNE helyi csoportja közgyűlést tartott, s újraválasztotta vezetőségét. Elnök Ernst Denzinger, alelnök Anton Grau, titkár Josef Wischer, pénztáros Stefan Schneider, könyvtáros Martin Hintersehr, ellenőr Lorenz Reisinger és Josef Peller.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1936.06.00

Esemény

A buda környéki svábok mezőgazdasági tanulmányútra utaztak a Bácskába, s ennek keretében felkeresték az MNNE helyi csoportját is. A körutazáson részt vett Johann Faul-Farkas és Ladislaus Pintér is.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

4/14/1936

Esemény

A kunbajai és a bácsalmási csoport 50-50 tagja levelet írt az MNNE budapesti központjának, melyben tiltakoztak a titkárok (Franz Basch, Max Albert) vezetőségből való eltávolítása ellen, s számon kérték, hogy az országos vezetőség eltávolodott a tagságtól.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

3/13/1938

Esemény

Az MNNE helyi csoportjának élete az elmúlt két évben viharos volt. Az egyesület tagjainak egy része (az elnök körül) a Népinémet Bajtársak mellett agitált, másik része kiállt az MNNE országos vezetősége mellett. A gyűlésen néhány személy botrányt okozott, ezért a jegyző a gyűlést, Ludwig Leber pedig a helyi csoportot oszlatta fel.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/13/1926

Esemény

Peter Jekel megalakította az MNNE helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/14/1926

Esemény

A 140 taggal rendelkező helyi csoport Peter Jekel jelenlétében megválasztotta vezetőségét. A kunbajai csoport vezetősége is képviseltette magát. Elnök ifj. Matthias Schoblocher, alelnök Kilian Majer, pénztáros Anton Baumhackl, könyvtáros Stefan Grünfelder, titkár Peter Nitsch, ellenőr ifj. Anton Welches, Georg Eckert, Josef Vorwald.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

2/20/1926

Esemény

Johann Faul-Farkas megbeszélést folytatott az egyület vezetőivel a csoport jövőjéről. Ezután találkozott az egyesület megjelent tagjaival is.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

6/6/1926

Esemény

Az MNNE budapesti központja versenyt hírdetett a bácskai zenekaroknak Bácsalmásra. A zászlóavatás után megrendezett versenyen (a beszámoló szerint 10ezer ember vett részt az ünnepségen) 2 garai 1 bácsalmási, 1 vaskúti, 1 kunbajai, 1 csávolyi, 1 katymári, 1 csátaljai és 1 rémi zenekar vett részt. Az ünnepségen beszédet tartott Jakob Bleyer, a zászlóanya pedig az MNNE ügyvezető elnökének felesége lett. Az ünnepségen az MNNE vezetőségének jelentős része is részt vett. A zászlót a kunbajai zenekar nyerte.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

12/20/1927

Esemény

Johann Faul-Farkas és Franz Basch vetítéssel egybekötött kulturális előadásokat tartott bácskai körútja keretében.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

11/18/1928

Esemény

Johann Faul-Farkas előadást tartott az MNNE helyi csoportjának tagjai előtt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/6/1930

Esemény

Az MNNE helyi csoportja megtartotta évi rendes közgyűlését, és elfogadta az elnök és a pénztáros beszámolóját. A rendezvényen részt vett Johann Faul-Farkas és Ludwig Leber is.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/25/1930

Esemény

Az MMNNE helyi csoportja svábbált rendezett.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

2/15/1930

Esemény

Az MNNE helyi csoportja színielőadást tartott, amelyre meghívta a környező települések egyesületi tagjait is. A két darabot több mint 400 személy tekintette meg.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

2/26/1930

Esemény

Az MNNE vaskúti csoportja az előző hetekben otthon bemutatott színdarabokat előadta a Bácsalmási érdeklődők előtt is.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/11/1931

Esemény

Az MNNE helyi csoportja közgyűlést tartott, amelyen meghallgatták a vezetőség beszámolóját és terveit. Idén is tartanak majd egy svábbált és rendeznek egy színielőadást. Megpróbálják elérni, hogy az iskolában legalább a tantárgyak felét németül tanítsák, mint Kunbaján.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/22/1931

Esemény

Max Albert mezőgazdasági előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/11/1932

Esemény

Johann Faul-Farkas előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/16/1932

Esemény

Az MNNE helyi csoportja színielőadással egybekötött svábbált rendezett. Három rövid darabot adtak elő, majd kezdődött a bál, amelyen 500-an vettek részt. A rendezvény 50 pengő tiszta hasznot hozott, amiért a csoport bevásárolt, s az árukat átadta a Stefánia Szövetségnek, hogy az ossza szét az ajándékokat a szegények között.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/31/1932

Esemény

Az MNNE helyi csoportja megtartotta közgyűlését és új vezetőséget választott. Elnök Georg Kungl, alelnök Ernst Danzinger, titkár Michael Hönigh, pénztáros Josef Baumgärtner, könyvtáros Josef Schoblocher, ellenőr Anton és Heinrich Harton.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/19/1933

Esemény

Franz Basch felkereste az MNNE helyi csoportját.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/21/1933

Esemény

Az MNNE helyi csoportja színielőadással egybekötött svábbált rendezett. Az előadott darab címe: "Wenn du noch eine Mutter hast".
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

8/13/1933

Esemény

Az MNNE helyi csoportja aratóünnepséget rendezett, amire a környező településekről is érkeztek vendégek. A rendezvény eredeti jelentőségén túlmutató kultúrpolitikai állásfoglalássá nőtte ki magát, mivel a szónokok beszédeikben foglalkoztak a Jakob Bleyert ért támadásokkal, és állást foglaltak az MNNE törekvései mellett.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1926.12.00

Esemény

Max Albert képek vetítésével egybekötött előadást tartott az MNNE helyi csoportjának a gyümölcsfák gondozásáról és a Fekete Erdőről.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1928.12.00

Esemény

Az MNNE helyi csoportja megtartotta rendes évi közgyűlését és újra választotta vezetőségét.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

8/15/1939

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a Gahl-féle vendéglőben. Csoportvezető Ernst Denzinger, helyettese Johann Bittner, titkár Anton Grau, pénztáros Josef Schmidt, Michael Gungl, ellenőr Adam Beck, Stefan Seibert, könyvtáros Martin Hinterseer (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Georg Knebelspies, helyettese Franz Parzen, titkár Johann Hahn, könyvtáros Adam Denzinger, pénztáros Anton Schoblocher, ellenőr Michael Onhaus és Johann Gardil (+ választmányi tagok és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/20/1940

Esemény

A Volksbund helyi csoportja svábbált rendezett, melyen az egyesület több, mint 400 tagja vett részt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/2/1941

Esemény

A Volksbund országos vezetősége népdal és néptánc továbbképzést tartott fiataloknak január 2. és 4. között. A továbbképzés vezetői: Adam Schlitt és Gisela Vogl. A képzést az utolsó napon nyilvános táncmulatság zárta.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

1/16/1941

Esemény

Az országos női vezető felkereste a frissen megalakult nőszervezetet, hogy a vezetőkkel átbeszélje a további teendőket. A megbeszélésen kb. 300 nő vett részt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

3/8/1941

Esemény

A Volksbund vezetősége kétnapos továbbképzést tartott a Bácsalmás környéki falvakban élő mintegy 300 Volksbund tag nőnek, főleg a csecsemőápolásról, gyermeknevelésről, egészségügyi kérdésekről.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

12/11/1941

Esemény

Eta Prückler felkereste a Volksbund helyi női csoportját. Az esten 268 nő vett részt. Eta Prückler a nő feladatairól és a Téli Segélyről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

2/15/1942

Esemény

A Volksbund helyi női szervezete megtartotta második egytálételes vasárnapi rendezvényét, amelyen 450-en vettek részt. A befolyt összeget a Téli Segély-re fordították.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

4/19/1942

Esemény

Adolf Hitler születésnapja alkalmából az országos vezetőség naggyűlést tartott a településen, melyre a környék helyi csoportjaiból is érkeztek érdeklődők.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

9/27/1942

Esemény

Franz Basch az országos és területvezetőség egy részével észak-bácskai körútján felkereste a Volksbund helyi csoportját, és beszédet mondott a tagságnak.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsalmás (Magyarország)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

2/4/1939

Esemény

Josef Herzog felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az érdeklődőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

8/4/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja Anton Faltum udvarán. (Jakob Brandt és Josef Weisz jelenlétében.) Csoportvezető ifj. Anton Faldum, helyettese Josef Karches, titkár Martin Feigl, pénztáros Johann Hohner, ellenőr Josef Koos, Georg Stehli, könyvtáros ifj. Johann Geringer (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Michael Karches, helyettes Josef Harbeit, Maria Dobler, titkár Anton Hellenbarth, könyvtáros Michael Karches, pénztáros Hans Merkler, ellenőr Adam Kling, Thomas Kunst (+ választmányi tagok és póttagok).
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1/5/1941

Esemény

A Volksbund helyi csoportja megtartotta első közgyűlését az egyesületi helyiségben. Ünnepi beszédet mondott Jakob Brandt, területi vezető.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

2/2/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1941.12.00

Esemény

Bácska új területi vezetője (Krämer) körutazása során felkereste a Volksbund helyi csoportját Jakob Brandt, korábbi területi vezető kíséretében, aki ebben a tisztségében elbúcsúzott a helyi tagságtól.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1941.12.00

Esemény

Marianne Wetzstein, a Volksbund nőszervezetének kerületi vezetője felkereste a helyi csoport nöszervezetét.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

2/11/1934

Esemény

Franz Basch felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az érdeklődőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

2/15/1936

Esemény

Az MNNE helyi csoportja svábbált rendezett.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

4/12/1936

Esemény

Az MNNE helyi csoportja évek óta először rendezett ismét színielőadást. Az előadott darabok: "Stiefkinder", "Der Waschtag", "Die Perle vom Lande", "Bös verschnappt".
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

4/25/1936

Esemény

Anton König és Wilhelm Bäuml előadást tartottak az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

11/11/1936

Esemény

Johann Faul-Farkas meglátogatta az MNNE helyi csoportját, és az egyesületi helyiségben előadást tartott az új iskola-rendeletről.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

2/28/1937

Esemény

Az MNNE helyi csoportja újraválasztotta vezetőségét. Elnök Josef Merkler, alelnök Jakob Karhesz, pénztáros Peter Schmadenberger, könyvtáros Franz Ostheimer, titkár Matthias Schön, ellenőr Josef Kósz és Sebastian Tuchardt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

12/28/1937

Esemény

Az MNNE országos vezetősége a bácskai születésű Rudolf Rieglert küldte ki a helyi csoporthoz, hogy előadást tartson az MNNE-ről, s a német kisebbség összetartásának fontosságáról.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1936.06.00

Esemény

A buda környéki svábok mezőgazdasági tanulmányútra utaztak a Bácskába, s ennek keretében felkeresték az MNNE helyi csoportját is. A körutazáson részt vett Johann Faul-Farkas és Ladislaus Pintér is.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1938.02.00

Esemény

Az MNNE helyi csoportja svábbált rendezett.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

10/25/1925

Esemény

Matthias Annabring, az MNNE titkára a nyári munkák miatt tartott szünet után előadást tart az MNNE-ről, népszerűsíteni kívánva az egyesületet.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

3/6/1927

Esemény

Franz Bonitz jelenlétében meagalakult az MNNE helyi csoportja. Elnök Anton Faltum, alelnök Georg Harbeit, pénztáros Anton Schnadenberger, titkár Michael Schadt és Thomas Egi, ellenőr Paul Feigl.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

12/16/1927

Esemény

Johann Faul-Farkas és Franz Basch vetítéssel egybekötött kulturális előadásokat tartott bácskai körútja keretében.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

9/9/1928

Esemény

Az MNNE helyi csoportja éves rendes közgyűlését tartotta, amelyen a vezetőséget is újra választották. Elnök Anton Faltum, alelnök Johann Schadt, titkár Josef Égi, pénztáros Sebastian Tuchardt, könyvtáros Franz Ternay, ellenőr Thomas Égi, Paul Feigl és Johann Weiszenberger.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

12/9/1928

Esemény

Georg Goldschmidt vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott az MNNE helyi csoportjának. Ezen kívül beszélt a magyar magánjog egyes kérdéseiről is.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1/19/1929

Esemény

Az MNNE helyi csoportja svábbált rendezett.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

12/11/1929

Esemény

Az MNNE országos vezetősége kétnapos továbbképzést tartott a helyi csoportok vezetőségeinek. A kurzusra 10 csoportot (Bácsbokod, Csátalja, Csávoly, Felsőszentiván, Gara, Vaskút, Bácsalmás, Katymár, Kunbaja, Rém) hívtak meg. Az előadásokat Johann Faul-Farkas, Franz Basch és Max Albert tartotta.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

3/9/1930

Esemény

Az MNNE helyi csoportja az éves közgyűlésen újraválasztotta vezetőségét. Elnök Josef Koosz, alelnök Stefan Henerari, titkár Michael Löfl, pénztáros Sebastian Fuchard, könyvtáros Josef Koosz, ellenőr Paul Feigl, Thomas Egi és Paul Karches.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1/20/1931

Esemény

Max Albert mezőgazdasági előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1/12/1932

Esemény

Johann Faul-Farkas előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

12/31/1933

Esemény

Az MNNE helyi csoportja közgyűlést tartott, és újraválasztotta vezetőségét. Elnök Anton Faltum, alelnök Josef Merkler, pénztáros Sebastian Tuchardt, titkár Sebastian Henerari, könyvtáros Franz Ostheimer, ellenőr Georg Schmidt, Thomas Égi.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsbokod (Magyarország)

Időpont

1932.12.00

Esemény

Johann Faul-Farkas felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az érdeklődőknek.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

8/4/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a Günder-féle vendéglőben. (Jakob Brandt és Josef Weisz jelenlétében.) Csoportvezető ifj. Klemens Puhl, helyettes Josef Stringel, titkár Hans Pahl, könyvtáros Jakob Schoblocher, ellenőr Stefan Rutterschmidt, Stefan Heffner, pénztáros Matthias Rutterschmidt (+ választmányi tagok és póttagok). Ifjúsági vezető Ferdinand Einwiller, helyettes Josef Gatti, titkár Elisabeth Schopper, könyvtáros Hans Seits, pénztáros Josef Seits, ellenőr Michael Stark, Maria Fabowitsch (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

3/2/1941

Esemény

A Volksbund helyi csoportja a hivatalos engedélyezés után Jakob Brandt területi vezető jelenlétében egy ünnepi gyűléssel megkezdte működését.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

1941.12.00

Esemény

(Cérnahát) Bácska új területi vezetője (Krämer) körutazása során felkereste a Volksbund helyi csoportját Jakob Brandt, korábbi területi vezető kíséretében, aki ebben a tisztségében elbúcsúzott a helyi tagságtól.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

1941.12.00

Esemény

Marianne Wetzstein, a Volksbund nőszervezetének kerületi vezetője felkereste a helyi csoport nőszervezetét.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsborsód (Magyarország)

Időpont

10/25/1925

Esemény

Matthias Annabring, az MNNE titkára a nyári munkák miatt tartott szünet után előadást tart az MNNE-ről, népszerűsíteni kívánva az egyesületet.
Letöltés Letöltés

Település

Bácsfeketehegy (Feketić, Szerbia)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak.
Letöltés

Település

Bácsfeketehegy (Feketić, Szerbia)

Időpont

11/18/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácsfeketehegy (Feketić, Szerbia)

Időpont

1943.03.00

Esemény

A területvezetőség egy magas rangú tisztviselője felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés

Település

Bácsgyulafalva (Телечка, Szerbia)

Időpont

1943.03.00

Esemény

A területvezetőség egy magas rangú tisztviselője felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt.
Letöltés

Település

Bácsgyulafalva (Телечка, Szerbia)

Időpont

11/20/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácsgyulafalva (Телечка, Szerbia)

Időpont

1/31/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Bácskörtés (Крушевље, Szerbia)

Időpont

11/14/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácskörtés (Крушевље, Szerbia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

(Körtés) A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Bácsordas (Karavukovo, Szerbia)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak.
Letöltés

Település

Bácsordas (Karavukovo, Szerbia)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácsordas (Karavukovo, Szerbia)

Időpont

1944.03.00

Esemény

A Volksbund helyi asszonycsoportja teadélutánt rendezett.
Letöltés

Település

Bácstóváros (Товаришево, Szerbia)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácstóváros (Товаришево, Szerbia)

Időpont

1944.01.00

Esemény

A terület magasrangú vezetői által január 15. és 16-án tartott csoportlátogatások keretében Sepp Spreitzer, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját, s a munkamegbeszélés mellett beszélt is a tagsághoz.
Letöltés

Település

Bácstóváros (Товаришево, Szerbia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Bácstóváros (Товаришево, Szerbia)

Időpont

5/10/1942

Esemény

Franz Basch felkereste a Volksbund helyi csoportját az országos vezetőség néhány tagjával, 21 települést érintő dél-bácskai szemleútja keretében.
Letöltés

Település

Bácsújfalu (Селенча, Szerbia)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Bácsújlak (Bačko Novo Selo, Szerbia)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácsújlak (Bačko Novo Selo, Szerbia)

Időpont

1942.11.00

Esemény

Sepp Spreitzer, területvezető felkereste a Volksbund helyi csoportját és egy esti rendezvényen beszélt a tagságnak az összefogás fontosságáról és a Téli Segély Akció fontosságáról.
Letöltés

Település

Bácsszentiván (Пригревица, Szerbia)

Időpont

11/19/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés

Település

Bácsszentiván (Пригревица, Szerbia)

Időpont

12/15/1941

Esemény

Franz Basch bácskai körútja keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját, és beszédet tartott a megjelentek előtt.
Letöltés

Település

Bácsszentiván (Пригревица, Szerbia)

Időpont

1/31/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

10/20/1940

Esemény

Megalakult a Volksbund helyi csoportja a községi vendéglőben. (Georg Goldschmidt és Philipp Böss jelenlétében.) Csoportvezető Georg Eisemann, helyettes Johann Neuberger, pénztáros Josef Weiszhorn, könyvtáros Johann Turi, titkár Anton Rischl, ellenőr Martin Neuberger, Franz Strobl (+ választmányi és póttagok). Ifjúsági vezető Franz Wenus, helyettes Friedrich Schunder, lányvezető Katharina Huzl, helyettes Maria Rischl, pénztáros Franz Zach, titkár Ladislaus Turi, könyvtáros Josef Weiszdorn, ellenőr Franz Moschl, Josef Baumgartner (+ választmányi tagok).
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

2/1/1942

Esemény

A Volksbund helyi csoportjának gyűlést tartottak, melyen egy országos akció keretében felhívták a figyelmet a Téli Segély fontosságára.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

1942.08.00

Esemény

A "Haza gazdasági hadiszolgálata" keretében a Volksbund helyi csoportja önkéntes munkában segített a rászoruló családoknak.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

10/4/1942

Esemény

A Szakmai Gazdálkodás Hivatala egynapos továbbképzést tartott, amelyre a baji csoport mellett a tatabányai, az agostyáni, a vértestolnai, a somorjai, dunaszerdahelyi, tarjáni és szomori is elküldte illetékes funkcionáriusait.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

11/15/1942

Esemény

Az Országos Földműveshivatal propagandagyűlést szervezett a Volksbund tagjai számára, ahol az előadó a termésnövelés lehetőségeiről beszélt.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

1943.04.00

Esemény

Ivor Nagy, területi propagandavezető, néhány hivatali kollégája kíséretében a március 25. és április 14. között tartott területi gyűléssorozat keretében felkereste a Volksbund helyi csoportját és beszédet mondott a tagság előtt. Tárgy: hit a győzelemben, a hátország gazdasági feladatai, az egység megőrzésének fontossága.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

1944.01.00

Esemény

A tanfolyamokkal foglalkozó stáb továbbképzést tartott a helyi csoport tisztségviselői számára. A továbbképzésen beszéltek történelemről, ideológiai harcról, a népközösségi gondolatról és az áldozathozatal fontosságáról.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

2/22/1935

Esemény

Josef Herzog előadást tartott az MNNE helyi csoportjának.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

11/14/1936

Esemény

Josef Herzog felkereste az MNNE helyi csoportját és előadást tartott az egyesület múltjáról és célkitűzéseiről. Kiemelte az összetartás fontosságát.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

12/8/1936

Esemény

Wilhelm Bäuml felkereste az MNNE helyi csoportját. Sajnálattal állapította meg, hogy a csoport két éve lényegében felfüggesztette tevékenységét. Felszólította a tagságot, hogy szervezzék újra az egyesületet és gyűjtsenek tagokat. Ezután újraválasztották a vezetőséget. A rendezvény végén 25-en beléptek az egyesületbe.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

11/6/1937

Esemény

Josef Herzog és Georg Feule a Hangya szövetkezet helyiségében előadást tartott az MNNE helyi csoportjának az egyesület céljairól, kiemelve az egység megteremtésének fontosságát. Az est végén többen beléptek a szervezetbe.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

12/5/1938

Esemény

Hans Rippel és Michael Schneemaier előadást tartottak az MNNE helyi csoportjának. A szervezet céljairól, s az egység megteremtésének fontosságáról beszéltek.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

1/15/1926

Esemény

Johann Faul-Farkas megalakította a helyi csoportot. Elnök Michael Sommer, alelnök Franz Moor, pénztáros Johann Pöltl, ellenőr Franz Nischl, titkár Franz Pöltl.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

1/23/1927

Esemény

Max Albert mezőgazdásági tárgyú előadást tartott a helyi csoportnak, majd vetítéssel egybekötött kulturális előadást tartott a Fekete Erdőről.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

11/8/1927

Esemény

Max Albert mezőgazdasági tárgyú előadást tartott a helyi csoport tagjainak.
Letöltés Letöltés

Település

Baj (Magyarország)

Időpont

2/10/1928

Esemény

Franz Basch vetítéssel egybekötött előadást tartott az MNNE helyi csoportja előtt. Előadásában az anyanyelvről és a népi kultúráról beszélt a megjelentek előtt. Az előadás után több jelenlévő is belépett az MNNE-be.
Letöltés