A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében

 

 


 

  

 


 

Tartalomjegyzék

 • EPERJESSY ERNÕ: Dr. Bódi Zsuzsanna emlékezetére

 • PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: A gödöllõi konferencia köszöntése (2009. febr. 18.)

 • VOIGT VILMOS: Dankó Pista "dalainak" szövegei

 • KOVALCSIK KATALIN: Tolna megyei beások három nemzedékének lakodalmai

 • KÖNCZEI CSONGOR: A "nevenincs" muzsikusok. A kalotaszegi cigányzenészek 20. századi mûködésének történeti áttekintése

 • KATONA CSABA: Cigányzenekarok a 19. század derekán Balatonfüreden, különös tekintettel a gyõri zenészekre

 • HÁLA JÓZSEF: Herrmann Antal és a cigányság néprajzi kutatása

 • GÖRÖG-KARÁDY VERONIKA: Családi konfliktusok a mesékben: "A hûtlen anya"

 • AGÓCS ATTILA: Mesemondás a gömöri cigányoknál

 • GECSE ANNABELLA: Cigány identitás magyar-szlovák környezetben

 • PUSKO GÁBOR: A cigányok atyafi látogatása: a virrasztó

 • KINDA ISTVÁN: Hagyományos mesterségek vonzásában

 • DEÁKY ZITA: Cigány gyermekek a családon kívül (a 18. századtól a 20. század elsõ feléig)

 • PERGER GYULA: Elkülönülés és közeledés

 • PETI LEHEL: Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllõ menti településen

 • TÓTH PÉTER: A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig

 • KARDOS FERENC: Integrációs és asszimilációs kérdések a 18. századi Zalában - egy zalai forráskötet kapcsán

 • MÉSZÁROS ÁDÁM: A barcsi beások múltja a történeti adatok és a helyi hagyomány tükrében

 • KARACS ZSIGMOND: Földesi cigány családtörténetek

 • LANDAUER ATTILA: A ticsánokról - kutatás közben. Adalékok a beás cigányság poroszlói és tiszafüredi történetéhez

 • MÁRFI ATTILA: Pécsi cigánykolóniák felszámolása a szocialista korszakban (1950-1990)

 • NAGY PÁL: Szabolcs-Szatmár megye cigány népességének foglalkoztatási helyzete 1957-ben

 • BÉKÉSI ANDRÁS: Cigánypolitika és identitás 1961-1989., 1993.

 • BINDER MÁTYÁS: "Újraegyesülés"? A roma nemzeti gondolat kelet-európai történeti kontextusban

 • BAKÓ BOGLÁRKA: Botosok, Fagyosok, Szelesek, Szentek és a Ruzsák. Egy erdélyi romungro közösség lokális viszonyai

 • VÖRÖS T. BALÁZS: Határok mentén. Dokumentumfilm-készítés és szociálantropológiai kutatás az õrkõi cigánytelepen

 • TOLNAYNÉ JAKABFI EDINA: Beás cigányok (muncsánok) és magyarok a Baranya megyei Old községben