Kisebbségkutatás hírei

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes két elvi állásfoglalása

A Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes december 11-én két elvi állásfoglalást tett közzé: az 5/2020. sz. elvi állásfoglalás a német nemzetiségi közösséget sértő kijelentésekről, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés szükségességéről és a videómegosztó platformokon megjelenő sérelmes tartalmak elleni fellépés lehetőségeiről szól. A dokumentum ITT olvasható. A másik, 6/2020. sz. elvi állásfoglalás a budapesti Roma Holokauszt Emlékmű megrongálásával kapcsolatos intézkedések  és a gyűlölet motiválta incidensek elleni fellépés szükségessége kapcsán született. Utóbbi dokumentum ITT olvasható.

Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi ombudsmanhelyettes 1/2020. számú elvi állásfoglalása

A zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) helyzetével összefüggésben rögzítette a nemzetiségi kulturális értékek megőrzésének szükségességét, feltárta az irányadó jogszabályi hátteret és javaslatot tett a magyarországi nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős temetőkről, sírhelyekről, sírjelekről szóló országos adatbázis elkészítésére.