A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet?

Vezető kutató: Dobos Balázs

Résztvevő kutatók: Vizi Balázs, Beretka Katinka, Eiler Ferenc, Fedinec Csilla, M. Balázs Ágnes, Morauszki András, Pap András László, Székely István Gergő, Toró Tibor

Időtartam: 2022-2026

Támogatási forrás: NKFIH K143523

A kutatás céljai, kérdései: A 2022 végén, az NKFIH támogatásával elindult, nemzetközileg úttörő kutatás célja egyfelől a kisebbségi parlamenti képviselők jelenlététől a közösségek szempontjából fontos szakpolitikai hatásokig vezető kapcsolat meghatározása, és kvalitatív és kvantitatív mutatókból álló módszertan kidolgozása, amely lehetővé teszi az adott esetben különféle módokon megválasztott képviselők parlamenti munkájának szisztematikus és összehasonlító célzatú elemzését. A képviselet hatásának értékeléséhez azonosítja a kisebbségi szempontból releváns szakpolitikai területeket, illetve figyelembe veszi a politikai berendezkedés típusát, a parlamentarizmus és az etnopolitika helyi sajátosságait, a különböző képviseleti mechanizmusok (etnikai vagy más pártok képviselői, kisebbségek számára fenntartott vagy kedvezményes helyek) jogi-intézményi kialakítását, a képviselők hivatalos státusát, lehetőségeit, a tágabb politikai és társadalmi kontextust és az érintett kisebbségek jellemzőit. A projekt keretében felálló kutatócsoport további célja, hogy a módszertani alapok kidolgozását követően, komoly hiányokat betöltve feltárja és összehasonlító módon elemezze fő szabály szerint az elmúlt két parlamenti választás során parlamenti (adott esetben tagállami-tartományi szintű) mandátumot szerzett kisebbségi képviselők/szószólók tevékenységét 11 közép- és délkelet-európai országban, beleértve Magyarországot is. Két rendezvény mellett a kutatás magyar nyelvű tanulmánykötetet és rangos nemzetközi publikációkat jelentet meg. A jog- és közpolitika-alkotók számára hasznosítható gyakorlatok és modellek feltérképezése mellett a nemzetközi kapcsolatépítésével alapját kívánja képezni későbbi EU-s szintű kutatási együttműködéseknek és pályázatoknak.

A kutatás előzményei:

A kutatás módszerei:

A kutatás eredményei (publikációk):