A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez

 

A kötet bemutatója 2007. október 16-án 17 órakor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM

 

Az alternatívától a kompromisszumig.
Pillanatkép a 20. század eleji politikai erdélyiség hangulatvilágáról

Kulturális kapcsolatok, regionalizmus,szövetkezési kompromisszum.
Szempontok a korai transzszilvanizmus vizsgálatához 1918–1928

Kós Károly és a Kalotaszeg 1912
A 20. századi transzszilvanizmus kezdeteihez

„Keleti Svájc” és Erdély 1918–1919.
A nagyromán állameszme magyar alternatíváinak történetéhez

Az elnapolt alternatíva.
Paál Árpád és az erdélyi magyar autonómia 1919–1920

A korai transzszilvanizmus Románia-képérõl 

Jászi Oszkár, Emil Isac és a dunai kultúrszövetség
Egy kudarcba fulladt kompromisszum anatómiájához

A hamis alternatíva.
A két világháború közötti Románia román–magyar–német kapcsolatainak Cultura-modelljéhez .

Kristóf György az erdélyiség és a romániaiság kereszttüzében.
Adalékok

A regionális öntudatosságtól a nemzeti öncélúságig – és vissza
Makkai Sándor transzszilvanizmusáról

A meghiúsult kompromisszum.
A transzszilvanizmus eredete és alakjai az 1920-as években

Betakarítás és kitekintés.
Utószó helyett – tallózás a transzszilvanizmus újabb szakirodalmában

Tájékoztató a kötet írásairól 
Könyvészet
Források
Szakirodalom
Mutató