A lovasberényi zsidó temetõ

A lovasberényi zsidó temetõ

  A 18. század elsõ harmadában telepedtek meg zsidó családok Lovasberényben, földesúri védelem alatt. Virágkorát a 19. század elsõ felében élte az akkor 1200 lelket számláló zsidó közösség, majd 1840 után fokozatos elvándorlás indult meg Budapest, Székesfehérvár és más városok felé. 1869-re már csak 446, 1941-re 32 tagja maradt az anyagilag megrendült, intézményeiben is zsugorodó közösségnek. A Holokauszt után senki sem tért vissza. Az egykori zsinagógát 1949-ben lebontották, a temetõ maradt az egyetlen hírmondója a község zsidóságának. Mint az ország egyik legrégebbi, eredeti helyén fennmaradt zsidó temetõje, mûemléki védelem alatt áll.

  A kötet mind a 737 sírkõ héber, jiddis, német és magyar nyelvû feliratát közzéteszi, valamint a sírkõ és az elhunyt ismert adatait, táblázatokba rendezve, mutatókkal ellátva, fényképekkel és rajzokkal illusztrálva. Az elsõ fejezet pedig egy hitközség-történeti sétára hívja az olvasót: a vállalkozó kedvûek a mellékelt térkép segítségével végig is látogathatják a bõ 200 év történetét felidézõ sírokat, megismerkedhetnek a közösség kiemelkedõ tagjaival, nyomon követhetik a feliratok nyelvhasználatának, a kövek formáinak és díszítésének változásait.