A másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

Elõszó

I. Zsidók a háború utáni Magyarországon
1. A zsidókérdés a mai magyar társadalomban
2. Bibó István a „zsidókérdésrõl” – néhány gondolat 45 év után
3. Asszimiláció, antiszemitizmus, identitás
4. Magyar zsidó politika a háború végétõl a kommunista rendszer bukásáig
5. Zsidó csoportok és identitásstratégiák a mai Magyarországon
6. A szerzõdés elévült. A zsidók és az új Európa

II. Antiszemitizmus a Holokauszt után
1. Az antiszemitizmus és a fiatal elit az 1990 utáni Magyarországon
2. Vallás, vallásosság és antijudaizmus a mai magyar egyetemisták körében
3. A Másik szeme. Az antiszemitizmus percepciója a mai magyar zsidó társadalomban.
4. Van-e új (antiszemitizmus) a nap alatt?
5. Szégyenlõs antiszemiták-e a filoszemiták?
6. A holokausztmúzeum, és akiknek nem kell

III. Kutatás közben
1. Elõítéletes projekció-e a becslés?
2. Lehet-e elõítélet az elõítélet?
3. Identitások és lojalitások
4. A magyar holokauszt és a történészek

A kötet tanulmányainak forrása