A váci zsidó temetõk

 

ÚJ! A kötet bemutatója az MTA Kisebbségkutató Intézet szervezésében 2011. február 24-én


Vácon 1841-ben alakult meg a zsidó hitközség. Ma mûemléknek számító zsinagógáját Alois Cacciari olasz építész tervei alapján építették (1864). Az 1868/69. évi zsidó kongresszus után a többség nem csatlakozott a szétváló irányzatokhoz (status quo), de kivált belõle egy orthodox hitközség. Temetõik épen fennmaradtak. Kormos Szilvia könyve közzéteszi és feldolgozza a két váci hitközség temetõinekvalamennyi sírkövét. Bevezetésül ismerteti a váci zsidóság történetét, és alapos leírást ad a temetõkrõl, elrendezésükrõl. A bonyolultabb szövegezésû feliratokat fordításban is közli. Bemutatja "a váci Gáon", Jesaja Silberstei a és a tudós zsidó kiadó és nyomdász, Katzburg Dávid - és családjuk - sírjait. Az adattár analitikus mutatója kulcs a hitközségegykori tagjainak életrajzához. Külön mutatók veszik számba a temetõkben nyugvó kohanitákat és lévitákat, a Holocaust mártírjait. A kötet Magyarországon a legelsõ teljes kiadása egy nagyobb település zsidó sírfeliratainak.

  
 

Tartalomjegyzék

A váci zsidóság vázlatos története

A váci zsidó temetõk története

A váci zsidó temetõk elemzése

 • Bevezetés

 • A status quo temetõ

 • Az orthodox temetõ

 • A szövegközlésrõl

A status quo temetõ sírfeliratai

Az orthodox temetõ sírfeliratai

Bõvebb szövegezésû sírfeliratok fordítása

Adattárak

 • Az adattár leírása

 • A status quo temetõ adattára

 • Az orthodox temetõ adattára

Névjegyzékek

 • A Holocaust váci mártírjai

 • Névmutató

 • Kohaniták és léviták névsora

 • Zsidó (héber/jiddis) és polgári nevek egyeztetése

Függelék

 • A zsidó naptár hónapnevei

 • A temetõk térképei

 • Sírkövek

Utószó

Bibliográfia

Szilvia Kormos: Jewish cemeteries in Vác (Waitzen), Hungary. Abstract