A zsidók története Magyarországon I-II.

A zsidók története Magyarországon I-II.

   "A Magyarország történelmét tárgyaló könyvekben nem sok szó esik a zsidókról. Ha említik õket, rendszerint, mint idegeneket: kereskedõket, gyárosokat, nagybirtokosokat, akik pénzért vásárolták meg a nemesi oklevelet. Többet írnak a teljes beilleszkedésre törekvõ asszimilánsokról vagy a régi rendet felforgató forradalmárokról, mint azokról, akik zsidóként élték le életüket, ragaszkodva hagyományaikhoz.

  Ez a könyv a zsidók magyarországi történelmének közel ezer évét próbálja áttekinteni. Csaknem ugyanolyan hosszú idõ ez, mint a Dél-Oroszország felõl a Kárpát-medencébe betelepülõ törzsökös magyarok története. Honfoglalás volt a zsidók megjelenése is; jóllehet, több hullámban történt.

   A Magyarországon élõ zsidók története - ez evidencia - a magyar állam és társadalom mindenkori keretei között játszódott le, Buda-Óbuda-Pest, Sopron mellett szerepel a könyvben Pozsony vagy Munkács, Gyulafehérvár, Rohonc, Kismarton, Magyar-Brod Morvaországban, valamint Brody Galíciában, ezek a helységek kijelölik a zsidók történetének tágabb magyarországi kereteit.

  A Magyarországon élõ zsidók mindig részei voltak az európai zsidó világnak, a zsidó tudat ezer szálával. Ami Magyarországon történt velük, az összefüggésben állt a zsidók történelmével Ausztriában, Németországban, Morvaországban, Lengyelországban, a Közel-Keleten - mert látóhatárukon mindig ott volt a Szentföld is.

 Az egész világon szétszóródott és meggyökeresedett zsidó népnek van magyarországi ága; a magyar társadalomban, a polgári nemzetben sok száz éve van félreismerhetetlen zsidó komponens. Ezt a kettõsséget írja le a könyv: a zsidók nemzetköziségét és részüket a magyar társadalomban. Az üldöztetéseket és a fennmaradás lehetõségeit, a rossz alkalmazkodást és a beilleszkedést, a téves döntéseket és a sikert."

(Idézet a kötet hátlapjáról)