Alkotmányos reform Olaszországban – regionalizmus és kisebbségek

 

Elõzmények, kérdések, módszertan

A kisebbségi autonómia jogi szabályozásának egyik mintapéldája a dél-tiroli német kisebbségi autonómia. Emellett azonban más, ùn. külön statútummal rendelkezõ olasz tartományban is (Frilui-Venezia-Giulia, Val D’Aosta, részben Szicília és Szardinia) jelentõs számban élnek olyan kisebbségek, amelyek a tartomány alkotmányjogi státusza miatt élveznek különjogokat. A létezõ kisebbségi autonómiák nem statikusak, alkotmányos garanciáik ellenére is, helyzetük változik, ezért érdemes a változásokat nyomon követni és elemezni.

A 2001-es nagy alkotmányreform után, amelyet sokan a föderalizmus felé tett elsõ lépésnek tekintenek Olaszországban, folyamatosan napirenden van az olaszországi tartományok (Regione) hatásköreinek bõvitése. Az Föderalizmus és Autonómiák Kutató Intézet (Istituto di Ricerca del Federalismo e Autonomie - ISSiRFA) régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, könyvtára teljeskörûen igyekszik gyûjteni a témában megjelenõ olasz és külföldi jogtudományi és politológiai szakirodalmat. A kutatás fõ kérdései: a 2001-es alkotmányreform végrehajtása mennyire halad elõre a jogalkotásban? Miként befolyásolja az autonóm tartományokat (különösen Val D’Aosta és Trento-Dél-Tirol tartományokat) az ún. „költségvetési föderalizmus” bevezetése? Megmaradnak-e a kisebbségi területi autonómiák eddigi széles hatáskörei?

  

Eredmények

  • Konferencia elõadás: Az alkotmányos reform hatása Valle dAosta tartomány autonómiájára, Hatékony központi és helyi jogalkotás TÁMOP konferencia, Budapest, Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 2011. 09. 30.
  • Publikáció: Vizi Balázs: Valle dAosta tartomány és az alkotmányos reform Olaszországban. In: Kisebbségkutatás, 2011/3. 361-377.

 

Kutatási értékelés

A kutatás rávilágított arra, hogy a decentralizáció és az etnikai alapú területi autonómia között is lehet feszültség, a területi közigazgatás olaszországi reformja Valle d’Aosta tartomány esetében korlátozhatja az eddigi hatásköröket. Egyértelmûvé vált, hogy a 2001-es alkotmányreform végrehajtása komoly aggályokat vet fel ezen a téren és ennek fényében különösen érdekes és kétes kimenetelû lehet minden újabb reformkísérlet.