Amire vágyunk, amitõl félünk, amit remélünk

 

A könyvben a szerzõ által az elmúlt mintegy harminc évben, leginkább a székelyföldi falusi környezetben tanulmányozott vallásos (a magyar népi kultúra kutatásában meghonosodott terminológia szerint: a népi vallásosság, a népi hiedelmek körébe tartozó) jelenségek leírásai, elemzései olvashatók. A jelenségek bemutatásán túl megkerülhetetlennek tartja, így tehát érinti a lényeges - univerzális - kérdéseket is.

A kötetben szó esik mai mágikus gyakorlatokról, a mágikus gyakorlatok aktorairól, a vallási mozgalmakról, a rituális gyakorlatok mai formáiról. Ezek által nem a múlt reminiszcenciáiról, egzotikus zárványviselkedésekrõl ad hírt, hanem a társadalom tagolódásának, a társadalmi másság képzõdésének egy alapvetõ, ma is érvényes gyakorlatáról.

 

 

 

  

Tartalomjegyzék

Bevezetõ

I. Értelmezési keretek

"Az egy szent testület..." A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a "próba kultúrája" társadalmi szerepérõl

 

"Elítélt, hogy én haljak meg..." Rontás, büntetés, betegség: egyéni és közösségi magyarázatokII. Mágikus gyakorlatok 1. Extázistechnika, boszorkányság, közösség

Rejtezés FenyõkútonIII. Mágikus gyakorlatok 2. Jóslás

Egy homoródalmási jósasszony és egy kászoni helyi divinációs hagyományIV. Mágikus gyakorlatok 3. Boszorkányság ma

Boszorkányság MáréfalvánV. Mágikus aktor. Próféta és tudós

A máréfalvi szentasszonyVI. Millenarista ideológia

A milienarista ideológia elemei mai székelyföldi közösségekbenVII. Millenarista mozgalom

Csodák, krízis, világvége 1949-benVIII. Vallási mozgalmak. Áttekintés

A millenarisztikus-messianisztikus mozgalmak kérdése a társadalomtudományokbanIX. Mai vallásos mozgalmak

Vallásos mozgalmak az erdélyi katolikus egyházban, 1980-2000X. Mai rítus, rituális átalakulás

Zöld fenyvesek között Kék Lagúna. Átmeneti rítusok, rituális kalandok

 

Az elsõ alkalom mai rítusairól+ 1. Világteremtés

A világ egy nyári kora reggelen. Ember és tanyája a Hargita keleti és nyugati lejtõinBIBLIOGRÁFIA
A tanulmányok elsõ közlései