Az eltérített múlt. Oklevél és krónikahamisítványok a székelyek történetében

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Az eltérített múlt
(Kik? Miért? Hogyan?)

'VILLA NOSTRA OLACHALIS'
egy hamis oklevél utóéletérõl

'VILLA VALACHALIS BERECZKFALVA'
egy másik gyanús oklevél és utóélete

A CSÍKI KRÓNIKA ÉS A SZÉKELY 'VIRTUÁLIS MÚLT'
Egy 'nagy becsû manuscriptum' útjára indul...
A krónika példányai
A titokzatos „Kõzi Lajos krónika'
Szigethi Gyula Mihály és a csíki krónika
A figyelem kereszttüzében - értelmezési viták
A köztudat krónika-képe a XIX. század középsõ harmadában
Viták az Akadémián és tájékán
Szépirodalmi intermezzo - a hõseposztól a paródiáig
Új hangok a kritikában
Az ellenkritika támadása
A háborúk közti vitacsend
Vitán felül és szõnyeg alatt - a kommunizmus évei
A szabad sajtó és az ellenkritika feltámadása
'Õfelsége, az pohár' - tárgykultusz születése a második ezredfordulón
Számvetés-kísérlet, kritikán innen és túl

ORBÁN ELEK POSZTUMUSZ SZÁMÛZETÉSE
egy költött életút és históriai megfelelõje
Két vidéki lap történelmi kacsája
Gyermekkor és ifjúság
Ami a végrendeletbõl kimaradt
...És amirõl nem kívánt tudni a kései utód
Báró Orbán Elek
Lengyelfalvi Orbán Elek posztumusz számûzetése

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE