Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Évkönyve, 2009/2010


Egy "évkönyv" egy naptári év eseményeire tekint vissza. A Szabadegyetem esetében ez egy kicsit másképpen alakul: a mi Évkönyvünk feladata elsõsorban az elõzõ évi Akadémiai Napok anyagának összefoglalása, az elhangzott fõbb elõadások ismertetése.
Ez a kötet - a Szabadegyetem második Évkönyve - a 2009-es jubileumi találkozónk elõadásait, a konferencia értekelését, visszhangját tartalmazza. Újítás, hogy a résztvevõk német anyanyelvû hitvestársai és barátai számára közöljük Hetey László, a Berlini Magyar Egyesület elnökének kitûnõ, tömör beszámolóját jubileumi Akadémiai Napjainkról német nyelven. Emellett megtisztelõ feladatunknak tekintjük, hogy Borbándi Gyula "Magyarok Nyugat-Európában 1996-2008" címû készülõ nagyobb mûvébõl az elsõ Évkönyvünkben megjelent részek után további három fejezetet közöljünk. [...]

A Szabadegyetem elsõ ilyen kiadványának igen kedvezõ volt a fogadtatása. Ez biztatás számunkra, hogy folytassuk az évkönyvek kiadását. Célunk ezzel az, hogy Könyvbaráti Körünk tagjaival - akik az elõzõ években olykor 2-3 könyvet is kaptak tõlünk - tartsuk és ápoljuk a kapcsolatot, s így Európa különbözõ országaiban és a tengeren túl élõ számos barátunkat is tájékoztassuk az EPMSZ és társegyesületei mûködésérõl, terveirõl. Az Évkönyv maradandó, hasznos ajándék azok számára is, akik a Szabadegyetemet meg szeretnék ismerni és annak tevékenységérõl tájékozódni kívánnak.
 

/Varga Pál: Köszöntö (részlet)/

 

 

Tartalomjegyzék

 

 • VARGA PÁL: Köszöntõ

 • FRENKL RÓBERT: Az alapítók öröksége: egy független magyar szellemi mûhely

 • MIKLÓSI-VÁRI KATALIN: Belélegezni a történelmet (meditáció)

 • 1956 szellemi öröksége és a 40 éves Szabadegyetem - Gaál Enikõ kérdezi Szöllõsy Pált

 • KÁNTOR LAJOS: Cs. Szabóval, határokon át

 • GÖRÖMBEI ANDRÁS: Cs. Szabó László irodalomszemlélete

 • Szabó Zoltán Londonban, "Szentgyörgyhelyen" és a mai Magyarországon - kerekasztal-beszélgetés Szabó Zsuzsa, András Sándor és Tréfás Dávid részvételével

 • REUSS ANDRÁS: Vajta Vilmos (1918-1998) - Emigráció és haza a teológus életében

 • BALLA BÁLINT: Magyar ökumenikus élet Nyugat-Európában és a Protestáns Szabadegyetem

 • SZÖLLÕSY PÁL: Tóth János, az emberi méltóság szószólója

 • KARDOS GÁBOR: A nemzeti kisebbségek európai védelme

 • GÖDRI ZSOLT: Vallások egymás mellett a globalizálódó világban

 • ALLENDER FÉLIX: Távol Angyalostól - Domahidy Miklós emlékezete

 • BALLA BÁLINT: Molnár József (1918-2009)

 • BALLA BÁLINT: Frenkl Róbert (1934-2010)

 • VÁLYI-NAGY ÁGNES: Mire való az emlékezés? (Igehirdetés)

 • SOLYMÁR MÓNIKA: A sáfárok kötelessége (meditáció)

 • BORBÁNDI GYULA: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2008

 • NAGY TIBOR: A kreált délszláv állam pusztulása

 • TÁNCZOS VILMOS: A moldvai csángókról

 • FRENKL RÓBERT: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) 2009. évi mûködése

 • TONIC ISTVÁN: Beszámoló az EPMSZ Erdélyi Köre 2009. évi tevékenységérõl

 • BORDÁS LÁSZLÓ: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Délvidéki Körének 2009. évi tevékenysége - Macedóniai magyarok Szabadkán

 • FÁBIÁN MÁRTA: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Kárpátaljai Egyesülete

 • JÓKAI TIBOR: A Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közmûvelõdési Egyesület (a Szabadegyetem Felvidéki Köre)

 • NAGY ILDIKÓ: "Nem merni, amit merni kell, gyalázat" - A kassai Kazinczy Ferenc konferencia

 • Hívogató Nyíregyházára

 • A 2010. évi Akadémiai Napok mûsora

 • E kötet szerzõirõl

 • Címek, elérhetõség

 • LÁSZLÓ HETEY: 40 jahre ungarisch-europaische Evangelische Akademie

 • Képek a 2009. évi Akadémiai Napokról - Deák Péter, Hetey László és Pócsy György felvételei