Bevándorlás és integráció

Bevándorlás és integráció

Az Európai Unió integrációs szakpolitikájában egyre hangsúlyosabban fogalmazódik meg az igény, hogy a társadalomtudományos kutatási adatok alapján objektív, többé-kevésbé standard társadalmi mérõszámokkal tudjuk jellemezni a bevándorlók társadalmi integrációját. Tanulmánykötetünk arra vállalkozik, hogy az elmúlt évek migrációs kutatásai alapján számba vegye, hogy milyen minõségû és mennyiségû adatunk van az integrációval kapcsolatos kérdések megválaszolásához.


A MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében, az Európai Integrációs Alap támogatásával folyó munkába igyekeztünk bevonni mindazokat a kutatókat, akik az elmúlt években az integrációs indikátorok szempontjából releváns területeken végeztek kutató-elemzõ munkát. Ennek az együttgondolkodásnak és közös elemzésnek az eredményeként jött létre ez a tanulmánykötet, amelyben két általános bevezetõ tanulmányt követõen tizenegy elemzés olvasható a Zaragozai Nyilatkozat által meghatározott szakpolitikai területekre és indikátorokra vonatkozóan. 

  << A TELJES  KÖTET 

 

  << BEVEZETÕ      

7

 << KOVÁTS ANDRÁS 

 

A bevándorlók társadalmi integrációja – koncepciók és indikátorok        

9

 << KOVÁTS ANDRÁS 

 

Bevándorlók integrációja Magyarországon korábbi kutatások adatai alapján      

25

 << HÁRS ÁGNES 

 

Harmadik országbeli migránsok munkaerõ-piaci helyzete            

42

 << HÁRS ÁGNES 

 

Túlképzettség és integráció a harmadik országbeli migránsok körében                 

70

 << VÁRHALMI ZOLTÁN 

 

Vállalkozó migránsok Magyarországon                  

89

 << SCHUMANN RÓBERT 

 

Magyarországi migránsok iskolázottsága              

101

 << VÁRHALMI ZOLTÁN 

 

 A magyar nyelvtudás integrációs vonatkozásai                 

118

 << GÖNCZ BORBÁLA – SZANYI-F. ELEONÓRA – LENGYEL GYÖRGY 

 

A bevándorlók jóléti helyzete Magyarországon                

129

 << SIMONOVITS BORI 

 

Bevándorlók diszkriminációja – kisebbségi és többségi szemmel            

157

 << ÖRKÉNY ANTAL – SZÉKELYI MÁRIA 

 

Honosítás és aktív állampolgárság a harmadik országbeli bevándorlók körében                

172

 << ÖRKÉNY ANTAL – SZÉKELYI MÁRIA 

 

A választójog gyakorlása a bevándorlók körében             

200

 << ÖRKÉNY ANTAL – SZÉKELYI MÁRIA 

 

A bizalom mint erõforrás a magyarországi bevándorlók körében              

212

 << VÁRHALMI ZOLTÁN 

 

Magyarországi migránsok identitása, kötõdései              

225

 

 << TARTALOM