Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában

 

A könyv arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a nyilvánosság irányításának ideológiai alapelveit és ezek gyakorlati végrehajtását, a hatalomgyakorlási doktrínák módosulásának függvényében. Szûkebb értelemben romániai kommunista cenzúra és propaganda intézményrendszerének mûködését vizsgálja, különös tekintettel annak magyarságot érintõ vonatkozásaira.
 
Megkülönbözteti a sztálini ideológia korszakát (1944–1953), az ezt követõ ideológiai válság periódusát (1953–1965), valamint a Ceauºescu-korszakban kialakuló személyi kultusz idõszakát (1965–1989). Az elemzés során láthatóvá válnak az ideológiai irányvonalak, amelyek az idõk során meghatározták a kommunizmus nyilvánosságfelfogását.

 

 

 

Tartalomjegyzék


Elõszó    

Cenzúra és propaganda


I. Cenzúra és propaganda a sztálini korszakban (1944-1953)


1. A sztálini ideológia
   

2. A kommunista sajtóellenõrzés intézményrendszerének kialakulása


3. A pártpropaganda eszközei Romániában

3. 1. A regionális sajtó    

3. 2. A központi pártsajtó    

3. 3. A könyvkiadás    


4. Sajtócenzúra   


5. A könyvek cenzúrája    

5. 1. A központosított kiadói rendszer kialakítása    

5. 2. A könyvtári hálózat ellenõrzése   


6. Propaganda a sztálini korszakban (1944-1953)    

6. 1. Agitációs propaganda a magyar nyelvû lapokban (1944-1953)

6. 1. 1. A fasizmusellenes harc    

6. 1. 2. A sovinizmusellenes propaganda    

6. 1. 3. A reakcióellenes sajtókampányok    

6. 1. 4. A magyar intézmények elleni sajtókampány 1947-ben    

6. 1. 5. Propaganda az imperializmus ügynökei ellen    

6. 1. 6. A kozmopolitizmus- és cionizmusellenes kampányok    

6. 1. 7. A kelet-európai koncepciós perek sajtóvisszhangjai    

6. 2. A kommunista integrációs sajtópropaganda    

6. 2. 1. Az integrációs sajtópropaganda alaptételei    

6. 3. A szocialista realizmus a propaganda szolgálatában    

6. 3. 1. Hagyomány és törésvonal    

6. 3. 2. A szocialista realizmus módszere    

6. 3. 3. Az intézményes keretek központosítása    

6. 3. 4. Író és irodalom a szocializmus építésének szolgálatában

6. 3. 5. Pártos mûbírálat és pártos irodalom   


II. Cenzúra és propaganda az ideológiai válság idõszakában (1953-1965)    


1. Az ideológia változásai


2. Sajtócenzúra    

2. 1. Cenzúra az 1956-os magyarországi forradalom idején

2. 2. A Korunk újraindulása

2. 3. Az 1957-1965 közötti idõszak    


3. A könyvek cenzúrája   


4. Propaganda

4. 1. A propaganda változó feladatai

4. 2. Sajtópropaganda a magyarországi forradalom idején    

4. 3 Az új ideológiai offenzívák    

4. 4. Irodalomirányítás a magyarországi forradalom elõtt és után (1953-1959)

4. 4. 1. A nyitás határai    

4. 4. 2. Szellemi pezsgés a magyar forradalom elõtt    

4. 4. 3. Leszámolások a magyarországi forradalom után    


III. Cenzúra és propaganda a Ceauceseu-korszakban (1965-1989)   


1. A nemzeti jellegû szocializmus és személyi kultusz ideológiája


2. Sajtócenzúra    

2. 1. Sajtócenzúra a látszólagos liberalizáció idõszakában (1965-1971)

2. 2. A júliusi tézisek utáni idõszak (1971-1977)    

2. 3. Cenzúra a Sajtófõigazgatóság megszüntetése után    

2. 4. Magyar nyelvû szamizdat-kiadványok Romániában    


3. A könyvek cenzúrája    

3. 1. Az 1969-es kiadói átszervezés és a Kriterion Könyvkiadó    

3. 2. Szûkülõlehetõségek a nyolcvanas években    

3. 3. A könyvtári hálózat ellenõrzése    


4. Propaganda a Ceau§escu-korszakban    

4. 1. A személyi kultusz sajtópropagandája    

4. 2. A könyvkiadás a propaganda szolgálatában    

4. 3. Irodalomirányítás a Ceausescu-korszakban    


Jegyzetek   

Felhasznált források    

Levéltári források    

Szakkönyvek   

Tanulmányok    

Pártdokumentumok, törvények    

Személyes beszélgetések

Folyóiratok, újságok    

Rövidítések jegyzéke