Cigány világok Európában

 

A Cigány világok Európában a résztvevõ megfigyeléses módszerrel végzett cigánykutatások legújabb hazai és külföldi eredményeivel ismerteti meg az olvasókat.
A kötetben található magyarországi, erdélyi és kárpátaljai tanulmányok mellett, spanyolországi, franciaországi, olaszországi és görögországi terepmunkák nyomán született tanulmányfordítások és recenziók teszik gazdagabbá az európai körképet.


'A cigányság olyan sokféle, hogy hozzá képest a mi tapasztalatunk, ennélfogva a tudásunk is, provinciálisnak tûnik. Egy újabb különleges vonás bármelyik pillanatban kérdésessé teheti legmegalapozottabb bizonyosságainkat is.
A cigányság teljességével szembesülni folyamatos agytornára kötelez, mivel a megfigyelõnek minden egyes szituációnál, amelyet megközelít, kész kell lennie arra, hogy újraformálja vizsgálati módszereit. Az összetettség és a sokféleség szellemének a megõrzése esély a cigánykutató számára, és megvédi bármifajta dogmatizmustól.'

Patrick Williams

 

 

Tartalomjegyzék

 

Prónai Csaba: Elõszó

Elsõ rész: 'TEREPHELYZETEK'

 • Boross Balázs–Domokos Vera: Beköltözés elõtt – avagy hol húzódnak a határok?
 • Horváth Henriett: 'Meg vagyunk mi áldva velük…'
 • Horváth Kata–Hajnal László Endre: Erdélyi képek
 • Morvai Orsolya: "Lõrincen egészen más a helyzet"

Második rész: NAPLÓK

 • Boross Balázs: Feljegyzések a terepen
 • Nagy Péter: 'Egy kalap alá vesznek'. Parti terepmunka-napló (részletek)
 • Pálos Dóra: 'Megeszitek az életemet!'

Harmadik rész: ANTROPOLÓGIA ÉS MÉDIA

 • Horváth Kata: Éhség-szövegek. A szociológia, a média és egy cigány közösség éhség-interpretációi
 • Járóka Lívia: Cigányok 'Fókuszban', avagy média és antropológia 'akcióban'

Negyedik rész: GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

 • Marc Bordigoni: Zsitanok és évszakok Calavonban
 • Orsetta Bechelloni: Lajos-aranyak a sárban. Emberek, tárgyak és röppályák
 • Alain Reyniers: 'Vigyáznak magukra', avagy egy cigány közösség állandósága
 • Elisabeth Tauber: A 'másik asszony' kéregetni megy. A mangapen értelme az esztráiháró szintók körében

Ötödik rész: SZOCIÁLANTROPOLÓGIA

 • Bakó Boglárka: Romlott nõk és tiszta lányok. Egy dél-erdélyi cigány közösség nõi normái
 • Kovai Cecília: Nemek határain. Pár gondolat a nemekrõl és a hatalomról
 • Anna Lydaki: Cigány nõk
 • David Lagunas Arias: A katalán kálók helye a világban. Házasságkötés és társadalmi továbbélés

Hatodik rész: KOZMOLÓGIA

 • Paloma Gay y Blasco: Cubo bueno – cubo malo
 • Francesca Manna: Az abruzzói rom cigányok és halotti szertartásaik
 • Puskás Balázs: Cigányok és halottaik Edelényben
 • Tesfay Sába: Halottak napja és vallási tér gábor közösségben
 • Végh Anna: 'Ez itt élõ egyház, nem halott'

Hetedik rész: NYELV

 • Deme János−Horváth Kata: Elmerülés a szavakba. Írásbeliség és szóbeliség mint elméleti csomópont a kulturális antropológiai cigánykutatásokban
 • Jean-Luc Pouyeto: Mánus graffitik
 • Patrick Williams: A tökéletes nyelv keresése a kelderásoknál
 • Leonardo Piasere: Cigány jelek
 • Jane Dick Zatta: Szóbeli kultúra és írásbeli kultúra

Nyolcadik rész: RECENZIÓK

 • Prónai Csaba: Európa cigányai (Leonardo Piasere: I rom d’Europa)
 • Kónya Gáspár–Pataky Zsófia: A portugáliai kulturális antropológiai cigánykutatások kezdete? (Olímpio Nunes: O povo cigano)
 • Andorka Eszter: Etnicitás és iskola (Maria José Casa-Nova: Etnicidade, género e escolaridade. Estudo em torno das socializaçoes familiares de género numa comunidade cigana da cidade do Porto)
 • Prónai Csaba: Hitánók Spanyolországban (Teresa San Román: La diferencia inquietante. Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos)
 • Prónai Csaba: Kasztíliai hitánók egy madridi külvárosban (Paloma Gay y Blasco: Gypsies in Madrid)
 • Torbágyi Péter: Cigányok Andalúziában (Juan F. Gamella: La población gitana en Andalucía. Un estudio exploratorio de sus condiciones de vida)
 • Horváth Kata: 'Mi azért nem vagyunk ugyanolyanok, mint õk, testvérem, mert mi hitánók vagyunk!' (Nancy Thede: Gitans et flamenco. Les rythmes de l’identité)
 • Kemény Márton: A flamenkó és a cigányok (Maria Papapavlou: Der Flamenco als Präsentation von Differenz, Gitanos und Mehrheitsbevölkerung Westandalusiens in ethnologischer Perspektive)
 • Torbágyi Péter: A katalán cigányok sajátos válasza a modern világ változásaira (David Lagunas: Los tres cromosomas. Modernidad, identidad y parentesco entre los gitanos catalanes)
 • Prónai Csaba: Az olaszországi kulturális antropológiai cigánykutatások elsõ elõfutára (Sigismondo Caccini: La lingua degli Shinte rosengre e altri scritti)
 • Bolla Mária: Olaszország cigányai (Leonardo Piasere, szerk.: Italia Romaní 1; Leonardo Piasere, szerk.: Italia Romaní 2; Stefania Pontrandolfo–Leonardo Piasere, szerk.: Italia Romaní 3; Carlotta Salezzi Salza–Leonardo Piasere, szerk.: Italia Romaní 4.).
 • Prónai Csaba: Christian Jakob Kraus és John Clare nyomdokain (Elisabeth Tauber, szerk.: Sinti und Roma. Eine Spurensuche. Schlanders/Bozen: Arunda 67/Löwenzahn)
 • Angyalosy Eszter: A kisebbségi helyzetben élõk iskolai teljesítményének problémái és megoldási lehetõségei egy cigány példán keresztül (Ana Maria Gomes: „Vegna che ta fago scriver”. Etnografia della scolarizzazione in una comunità di Sinti)
 • Angyalosy Eszter: Boszniai cigány menekültként felnõni Torinóban (Carlotta Saletti Salza: Bambini del „campo nomadi”. Romá bosniaci a Torino)
 • Németi Tamás: Cigányok és iskolák egy dél-olasz kisvárosban (Stefania Pontrandolfo: Un secolo di scuola. I rom de Melfi)
 • Bakó Boglárka: A brit szociálantropológiai cigánykutatások elsõ monográfiája (Judith Okely: The Traveller-Gypsies).
 • Károlyi Júlia: Cigányok, trevellerek és gádzsók Európa keleti és nyugati peremén (Jane Helleiner: Irish Travellers. Racism and the politics of culture; Alaina Lemon: Between two fires. Gypsy performance and Romani memory from Pushkin to postsocialism).
 • Csepregi Márta: A finnországi cigányok identitása az 1980-as évek elején (Tuula Kopsa-Schön: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identieetistä 1980-luvun alussa)
 • Szabó Orsolya: Kaj o aligatoris?/Hol van az aligátor? (Marek Jakoubek–Ondøej Poduška, szerk.: Romské osady v kulturologické perpektivì)
 • Károlyi Júlia: A kelet-szlovákiai mundugumorok (David Z. Scheffel: Svinia in black and white. Slovak Roma and their neighbours)
 • Horváth Kata: Cigányzene – cigány zenék (Patrick Williams: Les Tsiganes et leurs musiques)
 • Romani music in a Hungarian pentecostal church)
 • Károlyi Júlia: Egy dél-magyarországi pünkösdista cigány közösség etnomuzikológiai vizsgálata (Barbara Rose Lange: Holy brotherhood. Civilisation and its discontents in a Serbian town)
 • Nagy Krisztina: A görögországi szociálantropológiai cigánykutatások elsõ monográfiája (Anna Lydaki: Balame ke roma. I cingani ton Ano Liosion)
 • Károlyi Júlia: A virtuális cigánnyal történõ azonosulás béke és háború idején egy vajdasági városban (Mattijs van de Port: Gypsies, wars and other instances of the wild. Civilisation and its discontents in a Serbian town)
 • Nagy Krisztina: Cigányként felnõni Agia Varvarában (Anna Lydaki: I cingani stin poli. Megalonondas stin Agia Varvara)
 • Nagy Krisztina–Prónai Csaba: A görögországi kulturális antropológiai cigánykutatások kezdetei (Andromachi Ikonomou szerk.: I roma stin Ellada)
 • Prónai Csaba: Jogi antropológia és cigánykutatás (Walter O. Weyrauch szerk.: Gypsy Law)