Egy rövid esztendõ krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban

 

"Az Egy rövid esztendõ krónikája egy olyan világot mutat be, amelyben az én generációm még nem élt, s amellyel a szüleim generációja is csak gyerekként találkozott. Nagyszüleim fiatalkorának a világa volt ez, de õk sajnos már magukkal vitték a sírba az emlékeiket. Az õ generációjuk az, amelyik ugyan még a Monarchiában született, de a felnõttkorba már a Csehszlovák Köztársaságban lépett – õk voltak a szlovákiai magyar kisebbség elsõ nemzedéke. Fiatalok voltak, elõttük az élet, s az elsõ Csehszlovák Köztársaság többnyire nem szabott gátakat a vágyaiknak. Nekik 1938 fiatalkoruk beteljesülése, egy utolsó boldog pillanat volt az akkor még nem sejtett világégés elõtt."

(Részlet az Elõszóból)

 

 

 

Tartalomjegyzék

Elõszó     

1. Húsz év után. A szlovákiai magyarok 1938-as társadalmi, politikai rajza    

 • 1.1. A szlovákiai magyar társadalom népesedési, statisztikai mutatói    
 • 1.1.1. A szlovákiai magyarok népességszáma a két világháború között    
 • 1.1.2. A magyar lakosság területi elhelyezkedése Szlovákiában     
 • 1.1.3. Gazdasági és társadalmi rétegzõdés     
 • 1.2. A szlovákiai magyarok politikai és kulturális pozíciói    
 • 1.2.1. A szlovákiai magyarok politikai rétegzõdése    
 • 1.2.2. Egyesületi élet, kultúra és sajtó a harmincas évek második felében     
 • 1.2.3. A magyar nyelvû iskolahálózat     
 • 1.2.4. A szlovákiai magyarok vallási rétegzõdése    
 • 1.2.5. A szlovákiai magyarok kapcsolatrendszere    
 • 1.2.6. A mindennapok életmódja
 • 1.3. A nemzetileg elfogult demokrácia valósága. A csehszlovák kormányzatok nemzetiségi politikája 1938 elõtt
 • 1.4. Összegzés


2. A jubileumi év

 • 2.1. A veszélyeztetett köztársaság
 • 2.2. A neoaktivizmus kísérlete
 • 2.3. A szlovák- és a németkérdés a jubileumi évben
 • 2.4. Magyar politika 1938 tavaszán
 • 2.4.1. Az aktivizmus felemás "gyõzelme" a magyar nyelvû feliratok és az állampolgárság ügyében    
 • 2.4.2. Az EMP politikai eszköztára 1938 elején     


3. "Egy Isten, egy sors, egy akarat, egy tábor!" - a magyar egység megteremtésének kísérlete a községi választások során

 • 3.1 .A választások kiírása     
 • 3.2. A kampány    
 • 3.3. A választások végeredménye    


4. Nemzetállamból nemzetiségi állam, avagy a nemzetiségi statútum megkésett kísérlete

 • 4.1. A statútum megalkotásának elsõ szakasza    
 • 4.2. Az EMP mozgósító technikái 1938 koranyarán
 • 4.3. A szudétanémet-kérdés farvizén. Az EMP magatartása a statútumról folyó tárgyalások kapcsán
 • 4.4. A Runciman-misszió és a szudétanémet-kérdés kiélezõdése    
 • 4.5. Az egyenlõ bánásmód elvéért     
 • 4.6. A nemzeti érzelmek konjunktúrája


5. Berchtesgadentõl Münchenig

 • 5.1. A müncheni egyezmény
 • 5.2. Arccal a revízió felé - fordulat a szlovákiai magyar politikában
 • 5.3. A müncheni válság napjai Dél-Szlovákiában


6. A várakozás hetei. 1938 októbere

 • 6.1. A centralista Csehszlovákiából az autonóm Szlovákiába     
 • 6.2. Nemzetiszínû zászlók Dél-Szlovákiában     
 • 6.3. Egy határincidens tanulságai    
 • 6.4. A Magyar Nemzeti Tanács és a magyar politika a komáromi tárgyalások alatt és után     
 • 6.5. A készülõdés napjai    
 • 6.6. Az elsõ bécsi döntés kihirdetését követõen


7. Összegzés helyett     

8. Egy rövid esztendõ kronológiája (1938. január 1.-1938. november 5.)

Források és szakirodalom    

Függelék

Személynévmutató

Helynévmutató

Zhmutie

Zusammenfassung