Egyén és közösség

Egyén és közösség

"Napjainkban a biográfia új virágkorát éli. Az individuum, amely a korábbi évtizedekben a tudományos kutatás tárgyaként elveszni látszott, a társadalomtörténet és társadalomtudomány felé orientálódó történetírásban mint történelemformáló személy tér vissza. Vitathatatlan, hogy az elmúlt évszázadban a történettudományban jelentõs deficit halmozódott fel azáltal, hogy a vizsgálatok központi kérdése szinte kizárólagosan a struktúrák és folyamatok elemzése volt eltakarva vagy figyelmen kívül hagyva az egyes embernek, a személyiségnek a társadalmi folyamatokban játszott szerepét. A megszületett biográfiák pedig elsõsorban „nagy emberek” – állami vezetõk, hadvezérek – politikai pályaképei voltak."

 

(Részlet a kötet elõszavából)