Egység a különbözõségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek

 

A kötet az Egység a különbözõségben. Az Európai Unió és a kisebbségek címmel 2005. október 11-én az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, az ELTE Germanisztikai Intézet, a Nemzeti-etnikai Kisebbségi Hivatal és a Friedrich Ebert Stiftung szervezésében megtartott konferencia anyagát tartalmazza.

A kötet ismertetése (Regio, 2006, 4. szám)

 

 

 

 

 

  

 

TARTALOM

 

Kaltenbach Jenõ
Jog és identitás: lehetséges-e európai szabályozás?

Bayer József
Az európai identitás és a nemzetállamok

Eiler Ferenc
A német külpolitika és az európai egységtörekvések (1918-2005)

Hideg Gergely
A nemzeti identitás és az európai identitás empirikus vizsgálata Európában

Bartha Csilla
Nyelv, identitás és kisebbségek. A nemzeti identitás fogalmának értelmezései egy országos kutatás tükrében

Borbély Anna
Nyelvválasztási szokások a 21. század elején hat magyarországi kisebbségi közösségben

Erb Mária
„[…] wail’s Lem es so procht hot […]”/ „[…] mert így hozta az élet […]” – A nyelvmegtartás és a nyelvcsere dimenziói a tarjáni német közösségben

Tóth Ágnes - Vékás János
Migráció és modernizáció. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági jellemzõi