Elitek a válság korában

Elitek a válság korában

  

 A kötet már elérhetõ a

Magyar Elektronikus Könyvtárban!

 

http://mek.oszk.hu/11400/11407/

 

  A tanulmánykötet az MTA Politikatudományi Intézet és MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet elitkutatásának eredményeit ismerteti. A felmérés során 2009-ben és 2010-ben 3568 elithez tartozó személyt kerestünk meg a magyarországi gazdasági, kulturális, politikai és kisebbségi elit valamint a romániai és szlovákiai magyar kisebbség gazdasági és kulturális elitje körébõl. Kutatási eredményeink a válság miatt különös hangsúlyt kapnak. A kötet tanulmányai különbözõ megközelítésekbõl, de mind arra keresik a választ, vajon a különbözõ elit csoportok alkalmasak-e a politikai, társadalmi tevékenységükkel a válságból való kilábalás útjainak megtalálására és minták nyújtására.