György Horváth

György Horváth
Download CV Junior Research Fellow (TK KI)
Research Interests

History (1945-1990) and present situation of Hungarians in Vojvodina

Migration, mobility

History of Yugoslavia (1945-1991) and of the Yugoslav Wars, and their aftermath

Western Balkan countries (Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Hercegovina)

National memory in Vojvodina

Interethnic relations in Vojvodina

Selected Publications

Nem tudták, hogy tudják: a vajdasági magyar szociográfia 1945 és 1989 között In: Losoncz, Márk; Rácz, Krisztina (szerk.) A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945–1989 Budapest, Magyarország : L’Harmattan Könyvkiadó, (2019) pp. 79-102 .

Játék az ünnepekkel, vagy csak kell egy kis együttlét?: Ünnep- és emlékezetpolitika a vajdasági magyaroknál. In: Filep, Tamás Gusztáv (szerk.) Ünnep és felejtés : Emlékezet, identitás, politika. Budapest, Magyarország : Kalligram Kiadó, (2018) pp. 141-180.

Visestruki identit i nacionalna indiferentnost kod vojvodjanskih Madjara. INTERKULTURALNOST / INTERCULTURALITY: pp. 23-35. Novi Sad, Srbija. Paper: COBISS.SR-ID 261430535 , (2018)

A délszláv háborúk emlékezete a vajdasági magyaroknál In: Losoncz, Márk; Rácz, Krisztina (szerk.) A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989-1999.  Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2018) pp. 119-142.

A Vajdaság - egy mítosz vége. In: Losoncz, Márk (szerk.) Ki vagy te, vajdasági magyar? Újvidék, Szerbia : Fórum, (2017) pp. 180-202.

Menekültek a faluban: Médiareprezentáció, helyi emlékezet, társadalmi viszonyok és a válság lokális értelmezései. REGIO, 105-156. , 52 p. (2016)

Serbian science and minority research. In: Fedinec, Csilla (szerk.) Hungary's Neighbors as Kin-. Budapest, Magyarország : Hungarian Science Abroad Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences, (2016) pp. 60-75.

Les funérailles de Tito, glas de la Yougoslavie. In: Jérémie, Foa - Élisabeth Malamut - Charles Zaremba (szerk.) La mort du prince, de l'Antiquité à nos jours. Marseille, Franciaország : Presses Universitaires de Provence, (2016) pp. 331-330.

Language politics and language rights in the territory of the former Yugoslavia and the today's Serbia/Vojvodina. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES - : 8 , 2 p. (2015)

A jugoszláviai holokauszt emlékezete Szerbiában: – irodalmi és tudományos igényű könyvek tükrében. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 23 : 1 pp. 152-166. , 15 p. (2015)

Who’s the Star of the Show? On the Advantages and Disadvantages of and the Relationships between Sociography, Sociology and Literature. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 1 : 2 pp. 100-112. , 13 p. (2015)

Háború, irodalom: Háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban. In: Fekete, Vince (szerk.) Hosszúfény : Határon túli magyar írók antológiája . Budapest, Magyarország : Magvető Kiadó, (2008) pp. 333-335.

Vajdasági lakoma: az Új Symposion történetéről. Pozsony, Szlovákia : Kalligram (2005)

Háborús szociológia vagy a háború szociológiája? In: Kovács, Éva (szerk.) Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? : a lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Budapest, Magyarország : Teleki László Alapítvány, (2002) pp. 160-173.

Suffering and legitimacy. CULTURAL STUDIES 16 : 1 pp. 127-144. , 18 p. (2002)

Research Projects

Solidarity as an answer to the crisis caused by the pandemic: actions and discourses

Self-image of Hungarians in Vojvodina, 1945-1990