A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Helyi közösségek és nemzetiségpolitika.

   2018. október 16. 9:00 - 2018. október 16. 17:15

A magyarországi németek elmúlt 100 éve

Helyi közösségek és nemzetiségpolitika

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézet és a PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék

közös konferenciája

Időpont: 2018. október 16., kedd

Helyszín:

MTA HTK (K. ép. fszt. 11-12.)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

PROGRAM

9.00 ‑ 9.30      Regisztráció

9.30     Megnyitó – Papp Z. Attila

I. szekció

Levezető elnök: Tóth Ágnes

  9.40 – 10.05  Eiler Ferenc (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)

A magyar nemzetiségpolitika és a német kisebbség az elmúlt 100 évben

10.05 – 10.30  Spannenberger Norbert (Universität Leipzig, Historisches Seminar)

A magyarországi németség politikai mobilizációja „apolitikus“ szervezeti keretekben. A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület és a Volksbund

10.30 – 10.55  Marchut Réka (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)

A helyi közigazgatás viszonya a német kisebbségi törekvésekhez 1920–1944

10.55 – 11.15 Vita

11.15 – 11.35 Kávészünet

II. szekció

Levezető elnök: Eiler Ferenc

11.35 – 12.00  Grósz András

Pásztorok és nyájak. Egyház és helyi szint 1945 előtt

12.00 – 12.25  Somlai Péter Ferenc (VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium)

Az anyanyelvi oktatás kérdése 1918–1945 – tendenciák és nézőpontok a főváros környéki német településeken

12.25 – 12.50  Vitári Zsolt (PTE BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék)

Generációs szocializáció és/vagy etnikai mobilizáció. Magyarországi német gyerekek és fiatalok a Volksbundban és a Német Ifjúságban

12.50 – 13.10 Vita

13.10 – 14.00 Büféebéd

III. szekció

Levezető elnök: Marchut Réka

14.00 – 14.25  Márkus Beáta (PTE BTK Német Alapítványi Tanszék)

A magyarországi németek Szovjetunióba deportálásának regionális jellegzetességei 1944–1945

14.25 – 14.50  Bednárik János (MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, MTA BTK Néprajztudományi Intézet)

A sváb kitelepítés és a katolikus alsópapság. Buda környéki példák

14.50 – 15.15  Slachta Krisztina

„Megindult a népvándorlás." A magyarországi és kitelepített németek állambiztonsági megfigyelése vidéken

15.15 – 15.35 Vita

15.35 – 15.55 Kávészünet

IV. szekció

Levezető elnök: Bárdi Nándor

15.55 – 16.20  Tóth Ágnes (MTA TK Kisebbségkutató Intézet, PTE BTK Német Alapítványi Tanszék)

Németek – Német Szövetség – politikai hatalom. Közösségi igények és politikai elvárások

16.20 – 16.45  Dobos Balázs (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)

Német kisebbségi önkormányzatiság Magyarországon

16.45–17.15 Vita