Változás és változtatás: kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben. III. Ilyés Zoltán emlékkonferencia

   2020. november 20. 9:30 - 2020. november 20. 18:00

A változás, a normalitás menetének megszakadása a társadalmak, kultúrák és egyének életében is időről-időre természetszerűen előforduló és/vagy mesterségesen előidézett módon bekövetkező esemény(sorozat), egy olyan állapot, ami nem csak leírható és értelmezhető, hanem egyszersmind lehetővé teszi a hétköznapok, a megszokott összefüggések és rutinszerű cselekvések újrakeretezését, átformálását is - sőt, az átmeneti állapotot követően azt egyenesen meg is követeli. Egy-egy krízishelyzet ugyanis nem csak új vagy átstrukturált szociokulturális összefüggésrendszer (meg)születésének lehetőségét teremti meg, hanem ideális esetben az adott kontextusban a szerep- és felelősségi körök, valamint új célok végiggondolását is magával vonja.

A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékével és a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével közösen megrendezett III. Ilyés Zoltán emlékkonferencia a témát tárgyaló tudományközi párbeszéd kialakulását célozva lehetőséget biztosít mindazon kutatóknak, akik a változás és változtatás kérdéseivel foglalkozva a minket körbevevő tapasztalatokról újszerű megközelítésekkel rendelkeznek.

A konferencián Feischmidt Margit, Durst Judit, Neumann Eszter és Sütő Zsuzsanna 'A rászorultság narratívái a járvány-válság idején kialakult szolidaritási viszonyokban', valamint Kovács Nóra 'Szellemi örökség változásai a globális térben: hagyományos gyakorlatok, új formák és az autenticitás keresése a tangó világában' címmel tartanak előadást.

Az online konferencia részletes programját itt lehet letölteni: III_Ilyes_Zoltan_Emlekkonferencia_program.pdf

A konferenciához kapcsolódó absztraktkötet itt érhető el: Absztraktkotet_Valtozas_es_Valtoztatas_2020_11_20.pdf