Magyarországi németek - kapcsolatok, hálózatok (1920-2020)

   2022. november 15. 10:00 - 2022. november 15. 16:00

Magyarországi németek - kapcsolatok, hálózatok

(1920-2020)

 

2022. november 15., kedd, 10.00 – 16.00

 

Egy kisebbségi közösség identitás-megőrzésének sokféle feltétele és eleme van.

Megítélésünk szerint ezek közül az egyik legfontosabb, hogy hogyan alakulnak a közösségen belüli keresztkötődések, az egyes csoport-részek milyen kapcsolattartási módokat választanak. Fontos annak a vizsgálata is, hogy milyen tényezők és mennyiben befolyásolják a kifelé, más kisebbségi közösségekhez, a többségi társadalomhoz vagy az anyaországhoz való viszonyt.

A konferencia célja, hogy a magyarországi német kisebbség 1920 utáni közösségen belüli és kívüli kapcsolatait vizsgálja. A közösség hálózatépítésének különösen nagy szerepe volt a két világháború közötti időszakban, amikor a csoport politikai mobilizációja előtérbe került. A közösségen belüli csoportkohéziót erősítették a létrehozott országos (MNNE, Volksbund) szervezetek, amelyek helyben kifejtett (elért) hatása azonban nagyon különböző volt/ lehetett. Másrészt ebben az időszakban a magyarországi németeknek az anyaországról, illetve a német társadalomról való tudása igen töredékes volt, ezért a politikai és személyes síkokon kiépített kapcsolatok, (találkozások), hálózatok a másikról való alapvető tájékozódást szolgálták. Hasonlóan fontos volt a közösségnek a régió más német közösségeivel való kooperációja is.

A második világháború után a kitelepítés következtében szétszakított magyarországi német közösség kapcsolattartása mind személyes, mind családi, mind közösségi szinten egyaránt nehézségekbe ütközött. Bár a körülmények hatására az 1960-as évek végéig a kapcsolatok intenzitása csökkent, töredezetté vált, nem szűnt meg. E folyamatban fontos annak vizsgálata, hogy a tiltás ellenére mind az egyes személyek, mind a szétszakított (helyi) közösség-részek milyen módokon tartották fenn a másikról való tudást. Hogyan használták ki egyéni és közösségi, szervezeti szinten a kooperációs lehetőségeket.

A konferencia az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete és a PTE Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék közös rendezvénye.

 

Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K.0.11-12.

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/88267176775?pwd=Rm9CekFva1pJdjJZQXZCSVErUE1Ldz09

Passcode: 405384

PROGRAM

 

10.00 – 10.10

Megnyitó - Papp Z. Attila (TK KI intézetigazgató)

 

10.10 – 12.10

Moderátor: Tóth Ágnes (TK KI)

 

10.10 – 10.30  Eiler Ferenc (TK KI): Érdekképviselet a semmiből

A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület hálózatépítése

 

10.30 - 10.50  Somlai Péter (Madách Imre Gimnázium)

A főváros környéki németség kapcsolata az anyanemzettel 1920-1945

 

10.50 - 11.10  Vita

 

11.10 - 11.30  Marchut Réka (TK KI)

A katolikus egyház viszonyulása a német kisebbségi törekvésekhez a második bécsi döntést követően

 

11.30 - 11.50  Márkus Beáta (PTE)

A német-német kapcsolatok egy sajátos példája: Magyarországi németek a Waffen-SS-ben

 

11.50 - 12.10  Vita

 

12.10 - 13.00       Ebédszünet

 

13.00 – 15.20

Moderátor: Marchut Réka

 

13.00 – 13.20  Muka Viktória (Andrássy Egyetem)

Magyarországi német érdekképviseleti konfliktusok a „Heimatruf“ és az „Unsere Post“ című folyóiratok tükrében (1951–1953)

 

13.20 - 13.40  Tóth Ágnes (TK KI): A politika fogságában

A Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége és a Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn kapcsolatfölvételének kísérletei (1960-1970)

 

13.40 - 14.00  Vita

14.00 – 14.20      Szünet

 

14.20 - 14.40  Ritter György (MNL OL)

Német nemzetiségűek a magyar téeszekben, 1952-1970

 

14.40 - 15.00  Szilágyi Levente (BTK NTI)

Elszakított közösségek. Határon átívelő kapcsolattartási gyakorlatok a szatmári sváboknál

 

15.00 - 15.20 Vita

 

15.20 - 16.00 Kerekasztal beszélgetés

Eiler Ferenc (TK KI), Pfiszterer Angelika (MNOÖ), Tóth Ágnes (TK KI)

 

Célok – Lehetőségek - Korlátok

A magyarországi németek hálózat- és kapcsolatépítése a rendszerváltás után