Fábián Ernõ: Naplójegyzetek 1980-1990

 

ÚJ! A kötet bemutatója az MTA Kisebbségkutató Intézet szervezésében 2011. február 24-én

"Mik voltak a Ceausescu-féle diktatúra körülményei között publikálhatatlan, sõt szóban is elmondhatatlan gondolatai annak az embernek, akit a nyolcvanas évektõl a nemzeti és kisebbségi kérdés tekintetében mesterüknek tekintettek a következõ két évtizedben a nemzetpolitika frontvonalába kerülõ erdélyi és magyarországi fiatalok? Mi lehetett a titka, a kulcsa Fábián Ernõnek? Valószínûleg nem lényegtelen kérdés ez a közelmúlt magyar történelme, sõt jelenünk egyes vonatkozásainak megértéséhez.

Egy erre adott választ, ezzel kapcsolatos forrásmûvet tart kezében a tisztelt olvasó. Fábián Ernõ gondolkodása meghatározó befolyást gyakorolt azokra az Erdély-járó magyarországi fiatalokra, akik a rendszerváltás után aktív szerepet vállaltak Magyarország és a határon túli magyarság politikai kapcsolatainak alakításában, kritikus partnerként együttmûködve a nemzetpolitika intézményeit létrehozó, rendszerváltó kormánnyal, fönntartva a nemzetpolitikai aktivitás folytonosságát a visszarendezõdés idõszakaiban, majd kormányzati szinten is magukra vállalva az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítését. S hasonló befolyást gyakorolt azoknak a külhoni, mindenekelõtt erdélyi nemzedéktársak gondolkodására is, akik az anyaországi harcostársak szövetségeseivé, barátaivá váltak a lassan emberöltõnyi közös útkeresés során."

(Részlet az Ajánlás-ból)


Könyvajánló

Erdély-Online - Fábián Ernõ: Naplójegyzetek 1980-1990

Krónika - Bemutatták Fábián Ernõ Naplójegyzetek 1980–1990 címû kötetét Kolozsváron

Háromszék - Fábián Ernõ naplójegyzetei

 

Tartalomjegyzék


Ajánlás (Németh Zsolt)

Az ideológia és valósága - A példaadás lehetõsége (Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Az állambiztonsági dossziék Fábián-képe (Peti Emese)

Névmutató