Földosztók, Önellátók, Gyarapodók

'Ha a földet visszakapom, és az enyém lesz, akkor a fölötte az ég is az enyém…', mondta a szerzõnek egy idõs interjúalanya. Az iménti mondat is érzékelteti a föld és ember bonyolult emocionális, ugyanakkor mégis racionális kapcsolatát a székely mikrovilágban. Gagyi József legújabb könyvében a romániai rendszerváltozás után az ingatlanokra vonatkozó kárpótlási törvény következtében kialakult helyzetet elemzi, három település, Kisbacon, Csíkdelne, és Máréfalva példáján keresztül.

A szerzõ interjúalanyai egyrészt olyan, az idõsebb generációkhoz tartozó emberek, akik még személyes élményekkel is rendelkeznek a kollektivizáció elõtti idõkrõl. Másrészt Gagyi József kíváncsi volt arra is, hogy a fiatalabb nemzedékek, vajon miként élték meg a dekollektivizációt, vagyis a termõföldek visszajuttatását eredeti tulajdonosaiknak. A könyv, amely hangsúlyozottan nem interjúkötet, szociográfiai stílusban mutatja be a „székelyföldi falu” mindennapjait.


Gagyi József (1953) a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport társadalomkutatója, és a Sapientia Egyetem docense.