Globális hierarchiák poszt-koloniális és poszt-szocialista percepciói. A Hollandiában élő indonézek és magyarok esetén keresztül

Vezető kutató: Hunyadi Márton

Időtartam: 2017 -

Kutatás célja:

A kutatás célja a Hollandiában élő magyar és indonéz bevándorlók kognitív hierarchiáinak vizsgálata, egyfelől diskurzív szinten, hogy 1) hogyan épülnek fel a kognitív hierarchiák a globális hierarchiákhoz viszonyítva, mint például a civilizációs lejtő, a fejlődési hierarchiák, a hatalom gyarmatosítása (coloniality of power) stb. Illetve, 2) hogyan rekonstruálódnak ezek hierarchikus kategóriák a bevándorlók társadalmi gyakorlatában.

Másfelől egyéni szinten a kutatás célja annak feltárása, hogy a hierarchiában elfoglalt, eltérő pozíciójuk alapján a bevándorlók hogyan érzékelik helyzetüket 1) a fogadó társadalomhoz, 2) a küldő társadalomhoz, 3) a többi bevándorlói csoporthoz és 4) a saját csoportjukhoz viszonyítva.

Alkalmazott módszerek:

A kutatás egyfelől a kritikai diskurzuselemzés (Critical Discours Analysis) és az online etnográfia módszerével vizsgálja a közösségi médiában megjelenő, Hollandiában élő releváns (indonéz és magyar) csoportokat, melyek lehetővé teszik a kognitív hierarchiák felépítésének és rekonstrukciójának, valamint a hierarchikus kategorizálásnak a megfigyelését, az eredeti szövegek és a hozzájuk fűzött válaszok és megjegyzések elemzésével.

Másfelől, egyéni szinten narratív-életrajzi interjúk készültek Hollandiában élő indonéz és magyar háttérrel rendelkező bevándorlókkal, hogy feltárják a kognitív hierarchián belüli egyéni ön-pozícionálás gyakorlatát, illetve hogy hogyan helyezi el a befogadó társadalom, a többi bevándorló csoport, valamint a küldő társadalom és a saját bevándorló csoport tagjait. Az interjúk minden esetben az adatközlők anyanyelvén készültek (indonézül/magyarul).

Publikációk:

Hunyadi, M: Hierarchical positioning of postcolonial and postsocialist migrants. In: Hans-Heinrich Nolte, Manuela Boatca, Andrea Komlosy Hg. (eds.): WORLDREGIONS, MIGRATIONS AND IDENTITIES (Political Economy of the World System Vol.2) = Zur Kritik der Geschichtsschreibung Bd. 13, Muster-Schmidt Verlag Gleichen Zürich 2016.