Hasznos nyelvészet


"Hogy a társadalmilag hasznos kutatásnak mekkora a becsülete a tudósok között, az tudományonként változik: aligha van orvos kutató, akit egy sikeres gyógyszeripari alkalmazás lehetõsége ne motiválna, de például a nyelvészek között vannak, akik csak a fejüket vakarnák arra a kérdésre, hogy mi is az õ tudományuk társadalmi haszna. Ebbe a kötetbe olyan tanulmányokat válogattam, amelyek a nyelvészeti kutatások hasznosíthatóságának kérdéseit járják körbe.

Az egyes írások különféle alkalmakból születtek: van évfordulós tanulmány (a magyar lingvicizmusról, és az Értelmezõ Szótár szépirodalmi cenzúrázásáról), van olyan írás, amit a közszolgálati rádió egyik határon túli magyarokat gúnyoló mûsora váltott ki belõlem, s vannak konferencia elõadások is, melyeket Révkomáromban, Újvidéken, Csíkszeredában, Kolozsváron vagy Budapesten tartottam.

Az írások témái is sokfélék: több szól a Trianon utáni magyar nyelvváltozatok kérdéseirõl, a nyelvpolitikáról, az anyanyelvi nevelés gondjairól, a nyelvi jogokról. Van olyan írás is, amelybõl megtudhatja az Olvasó, hogy a nyelvhez, úgy mint a focihoz, akár a politikusok is értenek."

(A szerzõ)

Figyelem! Könyvbemutató

Kontra Miklós legújabb könyvének bemutatójára kerül sor a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár közös rendezésében Somorján a városi könyvtárban 2010. szeptember 10-én 17.30 órakor. A könyv megvásárolható a helyszínen, illetve megtalálható a www.foruminst.sk weboldalon. A kötetet bemutatja: Szabómihály Gizella (Gramma Nyelvi Iroda)
Részletek...

A kiadvány teljes terjedelemben letölthetõ a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapjáról.


 

Tartalomjegyzék

Hasznos nyelvészet? Mi fán terem, ha terem?

Szociolingvisztika

 • 1. Nyelvi emberi jogi polémiák
 • 1.1. Kultúra-, nyelv- és kontextus-specifikus jogok vagy egyetemes jogok?
 • 1.2. Hozzáadó vagy felcserélõ kétnyelvûség?
 • 1.3. A nyelvet kell megmenteni vagy a beszélõit?
 • 1.4. A nyelvet beszélõi akarata ellenére is meg kell menteni?
 • 1.5. Nyelv és identitás
 • 1.6. Liberális nyelvpolitika?
 • 1.7. Társadalmi mobilitás
 • 1.8. Nyelvhalál vagy nyelvgyilkosság?
 • 1.9. A politikusok józan paraszti esze
 • 1.10. A nyelvészek dolga
 • 2. Ki cenzúráz - A cenzúra nem (tört)?
 • 2.1. A lektori jelentések szerzõjérõl
 • 2.2. Az írókról s az irodalomról
 • 2.3. Irodalmi idézetek az ÉrtSz-ban, melyek valószínûleg vagy részben túlélték az ideológiai lektorálást
 • 2.4. Szócikkek, melyekbõl kimaradtak szépirodalmi idézetek
 • 3. A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása
 • 3.1. Zsuzsa kikosarazott
 • 3.2. Éva büszke adatközlõi
 • 3.3. Miért lenne jó titkos hangfelvételeket készíteni?
 • 3.4. A kisajátítás két fajtája: gyarmatosítás és plágium
 • 3.4.1. Gyarmatosítás
 • 3.4.2. Plágium

Magyar anyanyelvi nevelés

 • 4. Felcserélõ anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? (Papp István igaza)
 • 5. Van mit tennünk, bõven
 • 6. A magyar lingvicizmus és ami körülveszi
 • 6.1. Bevezetés
 • 6.2. A magyarok és a nyelvmûvelés
 • 6.3. Egy országos reprezentatív vizsgálat néhány eredménye
 • 6.4. Tanulhatóság
 • 6.5. Többgenerációs feladat
 • 6.6. Miként lehet legitimálni a társadalmi elõítéleteket?
 • 6.7. A lingvicizmus legrosszabb fajtája
 • 6.8. Konklúziók
 • 6.9. Félreértések a magyar lingvicizmus körül
 • 6.10. A lingvicizmust körülvevõ „jogos döbbenet”
 • 6.11. Mit lehet akkor tenni?

Trianon utáni magyar nyelvváltozatok

 • 7. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén
 • 8. Apropó „De azért egy értelmiséginek tudnia kell, hogy min ironizál”
 • 8.1. Az egynyelvû szemlélet utóbbi negyedszázada
 • 8.2. Emberi és szaktudományi vonatkozások
 • 8.3. A szótárak határtalanításáról
 • 9. A tankönyvek nyelve és a magyarigazolvány
 • 9.1. Miért különböznek a vajdasági magyar szaknyelvek a magyarországiaktól?
 • 9.2. Mit lehet tenni a szaknyelvi eltérések csökkentésére, netán kiküszöbölésére?
 • 10. Az anyanyelvû felsõoktatás elõnyei és hátrányai, ahogy „a nép” látja
 • 10.1. Óvodától az egyetemig magyarul
 • 10.2. Miért kell az államnyelven is tanulni?
 • 10.3. Társadalmi mobilitás, érvényesülés
 • 10.4. Félelem a politikusainktól
 • 10.5. Az informálás és az informálódás felelõssége
 • 11. Ankét a kisebbségkutatás helyzetérõl
 • 11.1. Válasz a Regio kérdéseire

Nyelvi jogok, nyelvpolitika

 • 12. Magyar nyelvtudomány, társadalmi felelõsség, politika
 • 12.1. Bevezetés
 • 12.2. Mire jó a nyelvészet?
 • 12.3. Két megjegyzés társadalmi felelõsségünkrõl
 • 12.4. Nincs explicit magyar nyelvpolitika
 • 13. Hasznos nyelvészet
 • 13.1. Három említés Szépe Györgyrõl: Kiefer (1991), Szilágyi (2001), Skutnabb-Kangas (2001)
 • 13.2. Milyen az a hasznos nyelvészet?
 • 13.3. „Modernista fordulat”
 • 13.4. Nyelv, politika, nyelvpolitika
 • 14. Globalizáció, magyar nyelvi kisebbségekés nyelvpolitika
 • 14.1. Elõzetes
 • 14.2. Néhány megjegyzés a globalizációról
 • 14.3. Néhány megjegyzés a magyar nyelvi kisebbségekrõl
 • 14.4. Megjegyzések a kárpát-medencei magyar nyelvpolitikáról
 • 15. Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében
 • 15.1. A nyelvi genocídium fogalma
 • 15.2. Nyelvi genocídium az oktatásban
 • 15.3. Három mai magyarországi példa
 • 15.4. Környezõ országbeli példák
 • 16. A focihoz és a pedagógiához mindenki ért, a nyelvhez még a politikus is
 • 16.1. A politikusok eleget tudnak a nyelvrõl, nem kérdeznek meg nyelvész szakértõket
 • 16.2. A nyelvi jogok kodifikálása Romániában és az RMDSZ
 • 16.3. Angoltanulás Magyarországon - alanyi jogon
 • 16.4. Egymást kioltó akciók
 • 16.5. Félelem a politikusainktól
 • 16.6. Nem hallatszik a nyelvészek szava

Összevont bibliográfia

Tárgymutató

Személynévmutató

Impressum