Határon túli magyarság a 21. században


"Sólyom László köztársasági elnök 2006 tavaszán „Határon túli magyarság a 21. században” címmel konferenciasorozatot indított a Sándor-palotában annak reményében, hogy kezdõdjön el egy közös gondolkodás a Kárpát-medencében szórványban és tömbben élõ határon túli magyarság léthelyzetérõl. A konferenciák célja a határon túli magyarok helyzetének és problémáinak pontos megismerése, majd egy megújult szemlélet alapjainak lerakása, mindenekelõtt a magyarországi közvélemény és a közélet számára. A konferenciák érintették az identitás, az autonómia és regionalizmus, a támogatáspolitika és befektetések, valamint a határon túli magyar nyelvû oktatás és nyelvhasználat témakörét.

A tanácskozás-sorozat lezárásaként az elnöki hivatal egy tanulmánykötetet adott ki. A témakörök mindegyike olyan területeket mutatott be, amelyben hosszú távú stratégiai döntéseket kell hozni. A kötetnek a konferenciákon elõadóként is szerepelt szerzõi tanulmányaikban összegzik a társadalomtudomány különbözõ területeinek legújabb kutatási eredményeit, társadalom- és nemzetpolitikai tanulságait. A kiadvány tartalmaz egy CD-mellékletet is, amelyen megtalálhatóak a konferenciasorozattal kapcsolatos dokumentumok, az ott elhangzott elõadások nagy része, az államfõ határon túli magyarsággal kapcsolatos beszédei és interjúi, valamint információk Sólyom Lászlónak a szomszédos országokban, a kisebbségi magyar közösségek körében tett látogatásairól."

(www.keh.hu)

A tanulmánykötet és a CD teljes tartalmának letöltése a Köztársasági Elnöki Hivatal oldaláról

A Sándor-palotában bemutatták a Határon túli magyarság a 21. században címû tanulmánykötetet. (2010. március 19.)

Határon túli magyarság a 21. században - konferenciasorozat.


  

Tartalomjegyzék

 

 • Elõszó (Sólyom László köztársasági elnök)

 • Ablonczy Balázs, Bárdi Nándor: Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövõ

 • Bakk Miklós, Öllös László: Politikai közösség és kulturális identitás Magyarország és a szomszédos országok magyar kisebbségeinek viszonyában

 • Gyurgyík László, Horváth István, Kiss Tamás: Demográfiai folyamatok, etno-kulturális és társadalmi reprodukció

 • Csete Örs, Papp Z. Attila, Setényi János: Kárpát-medencei magyar oktatás az ezredfordulón

 • Csernicskó István, Szabómihály Gizella: Hátrányból elõnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól

 • Bárdi Nándor, Misovicz Tibor: A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája

 • Horváth Gyula, Lelkes Gábor: Területi kohézió a Kárpát-medencében: trendek és teendõk

 • A kötet szerzõiA CD-MELLÉKLET TARTALMA

 • Információk a konferencia-sorozatról

 • A konferencia-sorozat elõadásai

 • Az államfõ a határon túli magyarságról (beszédek és interjúk)

 • sólyom László köztársasági elnök látogatásai a szomszédos országokban, a kisebbségi magyar közösségek körében (on-line térképmelléklettel)

 • A tanulmánykötet pdf formátumban