Hazatértek. A németországi kitelepítésbõl visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete

 

Update: A könyv bemutatója 2009. február 4-én.

A könyv bemutatója 2008. december 3-án

 

A második világháborút követõ magyarországi kényszermigráció történetének sajátos fejezetét alkotják a visszaszököttek, vagyis azok a kitelepített németek, akik hosszabb-rövidebb németországi tartózkodás után, többnyire illegálisan visszatértek. A szerzõ e mindeddig feltáratlan történet megírására vállalkozik. Az alapvetõ történeti tények tisztázása mellett – milyen arányú volt, és mely idõszakra korlátozódott a visszatérés, melyek voltak az érintettekkel szembeni hatalmi-hivatali eljárások, illetve azok tágabb politikatörténeti kontextusa – foglalkozik a visszaszökött személyek egyéni motivációival is, illetve azzal a kérdéssel, hogy ezek milyen viszonyban állnak az adott személy és csoport identitásával. A szerzõ ennek megfelelõen nemcsak a témára vonatkozó írott forrásokat elemzi, hanem az érintettekkel készített interjúkat – az egyes élettörténeteket – is, melyek közül néhány a kötetben is olvasható.

 

 

TARTALOM 

Bevezetõ

1. Kitelepítettek – visszaszököttek – visszatérõk. Történelmi összefoglaló

2. Elemzések

2.1. A kutatás célja és módszere
2.1.1. A kutatás célja
2.1.2. Az interjúkészítés módszertana
2.1.3. A tartalomelemzés módszertana
2.2. Az interjúalanyok jellemzõi
2.2.1. Életkor
2.2.2. Születési helyés lakóhely
2.2.3. Iskolai végzettség
2.2.4. Foglalkozás
2.2.5. Vagyoni helyzet
2.2.6. Névváltoztatás
2.2.7. Vegyes házasság
2.2.8. Migráció
2.3. Tematikus elemzés
2.3.1. „Otthon büdös svábok, itt cigányok vagyunk! Most mik vagyunk?”
2.3.2. „Még el sem mentünk, már voltak itt mások”
2.3.3. „Nem fogadtak el minket”
2.3.4. „Hazavágytunk, ahol a bölcsõnk állt, és nem más országba”
2.3.5. „Nem volt semmink, csak az, ami rajtunk volt, az a ruha”
2.3.6. Következtetések

3. Egymás mellett létezõ valóságok. Válogatott interjúk
3.1. „A svábok jó helyet választottak maguknak”
3.2. „…mert volt mit elvenni tõlünk…”
3.3. „Batyuval jöttek, batyuval menjenek!”
3.4. „Bíró úr, álljon fel, maga is megy!”
3.5. „…hát biztos kellett a létszám…”
3.6. „…azok kezdték a cirkuszt”
3.7. „…csak alá kell írni a pártnak…”
3.8. „…fejsze volt a nõnél, és elvágta a stokkot…”
3.9. A németországi nyomor
3.10. Tudnak-e jósolni a magyar cigányok?
3.11. Születés és halál idegenben
3.12. „Gyalog jöttünk a határokon át”
3.13. „Nem tudtam beilleszkedni, hogyott maradjak”
3.14. „Itthon jobb volt akkor, mint ott”
3.15. „Nem vagytok idevalók!”
3.16. „Tunjetek el, vagyoda, vagyide!”
3.17. A visszaszerzett bútorok
3.18. Szabad-e az irodában németül beszélni?
3.19. „Van öt egyetemista unokám”

4. Függelék