A bunyevác népi kezdeményezés

A nemzeti és etnikai kisebbségekrõl szóló törvény vonatkozó paragrafusainak megfelelõen a bunyevác kisebbség nevében Muity Mihály és Iharos Ferenc 2006-ban népi aláírásgyûjtõ kezdeményezést indított annak érdekében, hogy a magyarországi kisebbségjogi szabályozást terjesszék ki a bunyevác kisebbségre is. A törvény értelmében amennyiben újabb kisebbség kíván bekerülni a honosnak tekintett 13 kisebbség mellé, legalább 1000, magát az adott kisebbséghez tartozónak valló állampolgárnak kell aláírnia a népi kezdeményezésre induló aláírásgyûjtõ íveket. Miután az OVB a benyújtott aláírásgyûjtõ ívet hitelesítette, a kezdeményezõk összegyûjtötték a szükséges számú aláírást.

Az OVB 2006. augusztus 3-án elrendelte, hogy az összegyûjtött aláírásokat az Országos Választási Iroda ellenõrizze. Az ellenõrzés megállapította, hogy a kezdeményezõk jelentõsen túlteljesítették az elvárt kritériumokat. 2007. szeptember 21-én benyújtásra került a „Népi kezdeményezés a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi csoporttal való kiegészítésérõl” címû javaslat.

Az OVB a törvényes elõírásoknak megfelelõen kikérte a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetében szakmai konzultációt rendeztek a kérdésrõl, ahol két vitaanyag (elemzés és statisztikai kimutatás) alapján rövid elõzetes vélemény készült. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását az OVB megküldte az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság december 6-i ülésére. Ezen az ülésen a meghívott kezdeményezõ, Muity Mihály többek között a Szerb Tudományos Akadémia állásfoglalására hivatkozott.

A Bizottság úgy határozott, hogy a benyújtott háttéranyagok, a Kormány és az MTA állásfoglalása alapján nem támogatja a népi kezdeményezést. Az országgyûlés 2006. december 12-én tárgyalta az önálló indítványt, és december 18-án 334:18 arányban az indítvány elutasítása mellett döntött. A népi kezdeményezés elindítói nem értenek egyet az Akadémia állásfoglalásával és az országgyûlés döntésével. Az MTA állásfoglalását hibásnak tartó Délvidéki S. Attila december 7-én levelet intézett az Akadémia elnökéhez, Muity Mihály pedig egy honlapon tárgyalja az elmúlt év eseményeit.