A kisebbségi nyelvek helyzete Magyarországon és délkeleti szomszédainál

 

Szervezõk:
Szerb Fõvárosi Önkormányzat
MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
Ethnic Research Centre – Belgrade

 

Helyszín:
Budapest, MTA Jakobinus Terem, Budapest I. ker., Országház u. 30.

Védnökök:
Kiss Péter kancellária miniszter
Srðan Sreækoviæ szerb diaszpóra miniszter


2008. szeptember 18. (csütörtök)

14.00
A konferencia megnyitója, üdvözlõ beszédek

14.15
A kisebbségi nyelvek helyzete Európában - kitekintés

 • Prof. Dr. Várady Tibor (CEU – Budapest): Kisebbség – többség: nyelv és nyelvpolitika
 • Vizi Balázs (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet): Kisebbségi nyelvek és védelmük Európában
 • Dr. Kardos Gábor (ELTE ÁJTK, ET Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartája – Szakértõi Bizottság magyar tagja): A Nyelvi Charta és végrehajtásának ellenõrzése

Kérdések, hozzászólások, vita

15.30
Kávészünet

15.45
A kisebbségi nyelvek helyzete Magyarországon

 • Lásztity Péró (Srpski Forum Egyesület, elnök, SZFÖ): A kisebbségi nyelvek hivatalos használatának lehetõségei Magyarországon (szerb nyelven)
 • Földi Ervin (Földrajzi Névbizottság): Kisebbségi földrajzi nevek használatának lehetõségei Magyarországon
 • Dr. Aáry Tamás Lajos (oktatási jogok biztosa): Kisebbségi nyelvû információk a kormányzati és közszolgáltatásokat nyújtó intézmények internetes portáljain

Kérdések, hozzászólások, vita

16.45
Kávészünet

17.00
A kisebbségi nyelvek helyzete Magyarországon (folytatás)

 • Dr. Fórika László (OBH, fõosztályvezetõ): A kisebbségi nyelvek helyzete a közoktatásban, felsõoktatásban és felnõttoktatásban
 • Horváth Csaba (Croatica Kht., igazgató): A kisebbségi nyelvek helyzete a kultúrában és médiában (horvátul)

Kérdések, hozzászólások, vita

18.00
Fogadás a helyszínen

2008. szeptember 18. (péntek)

10.00
A kisebbségi nyelvek helyzete – nyelv és identitás, asszimiláció, nyelvi politika

 • Tóth Ágnes – Vékás János (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet): Nyelv és identitás. Az anyanyelv és a családi, baráti közösségben használt nyelv helye a magyarországi kisebbségek nemzeti-etnikai identitásának szerkezetében a 2001. évi népszámlálás adatai szerint
 • Hornokné Uhrin Erzsébet (Szlovák Kutató Intézet): Nyelv és identitás, nyelvi asszimiláció, kisebbségi nyelvi politika a magyarországi szlovákoknál
 • Dr. Gerner Zsuzsanna (Pécsi Egyetem, Német Nyelvi Tanszék, tanszékvezetõ): Nyelvjárás – irodalmi nyelv – nyelvi asszimiláció és disszimiláció a Magyarországi németeknél

Kérdések, hozzászólások, vita

11.15
Kávészünet

11.30
A kisebbségi nyelvek helyzete – nyelv és identitás, asszimiláció, nyelvi politika (folytatás)

 • Dr. Mladena Preliæ (SZTMA Néprajzi Intézet): Nyelv és identitás a magyarországi szerbeknél (szerb nyelven)
 • Marija Iliæ (SZTMA Balkanológiai Intézet): A szerb nyelv Magyarországon szociolingvisztikai megközelítésben: nyelvészeti kutatások és a nyelvi tervezés lehetõségei (szerb nyelven)
 • Dr. Jovanka Radiæ – Dr. Sofija Miloradoviæ  (SZTMA Szerb Nyelvi Intézet):  Szerbiai és határon túli szerb nyelvpolitika (szerb nyelven)

Kérdések, hozzászólások, felkért hozzászólók, vita

12.30
Büfé-ebéd a helyszínen

13.30
A kisebbségi nyelvek helyzete Magyarország dél-keleti szomszédjainál

 • Marta Zorko (Zágrábi Egyetem, Etnikai Viszonyok Központja): A kisebbségek és kisebbségi nyelvek helyzete Horvátországban (horvátul)
 • Maja Banovac (Zágrábi Egyetem, Etnikai Viszonyok Központja): A kisebbségi nyelvek hivatalos használata Horvátországban (horvátul)
 • Dr. Goran Bašiæ (Kisebbségkutató Központ, a szerbiai általános ombudsman kisebbségi tanácsadója): A kisebbségi nyelvek helyzete és védelme Szerbiában (szerb nyelven)
 • Orosz János (Vajdasági Tartományi Jogszabályi, Igazgatási és Kisebbségi Ügyek Titkársága, vezetõ): A kisebbségi nyelvek védelmének speciális gyakorlata a Vajdasági AT-ban

Kérdések, hozzászólások, vita

14.45
Kávészünet

15.00
A kisebbségi nyelvek helyzete Magyarország délkeleti szomszédjainál
(folytatás)

 • Aleksandra Vujiæ (Vajdasági Emberi Jogi Központ): A civil kontroll szerepe a Nyelvi Charta végrehajtásában (szerb nyelven)
 • Horváth István  - Bogdán Andrea (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Kolozsvár): A kisebbségi nyelvek helyzete és védelme Romániában, különös tekintettel a magyar nyelvre
 • Slavomir Gvozdenoviæ (parlamenti képviselõ, Romániai Szerbek Szövetsége - elnök): A szerb nyelv helyzete és védelme Romániában (szerb nyelven)
 • Dr. Bence Lajos (Mura-menti Magyar Tudományos Társaság elnöke, Lendva): A kisebbségi nyelvek helyzete és védelme Szlovéniában

Kérdések, hozzászólások, vita

16.30
Szünet

16.45
A konferencia zárása, összegzõ megállapítások


Szerb és magyar nyelvû szinkrontolmácsolás biztosított!