A szlovákiai nyelvtörvény módosításáról készült elemzések áttekintése

Az 1995. évi  szlovákiai államnyelvtörvénynek a Szlovák Nemzeti Tanács által  2009. június 30-án elfogadott módosításáról (a törvény szlovák, magyar és angol nyelvû szövege itt) az elmúlt másfél hónapban több elemzés látott napvilágot.

A leginkább érintett szlovákiai magyar kisebbség részérõl a Központi Civil Kerekasztal adott közre elemzést.

A szlovák nyelvészek közül eddig Juraj Dolník értékelte a törvénymódosítást (elemzése magyarul itt érhetõ el, szlovákul itt).

Ugyancsak állást foglalt Ján Kaèala szlovák nyelvészprofesszor is.
 
Knut Vollebaek, az EBESZ kisebbségi fõbiztosa által jegyzett véleményt eredetileg a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma adta közre (szövegét ld. itt). Az MTA Nyelvtudományi Intézete által kezdeményezett szakmai állásfoglalást számos kutató támogatta aláírásával. A fõbiztosi véleményt magyarul részletesen ismerteti a Magyar Koalíció honlapján dr.Horony Ákos.  

Az MTA Kisebbségkutató Intézet kezdeményezésére Kardos Gábor, Majtényi Balázs és Vizi Balázs készített nemzetközi jogi elemzést.

A szlovákiai államnyelvtörvény nemzetközi visszhangjáról az MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján található részletes tájékoztatás.

Az MTA elnöke 2009. augusztus 19-én szimpóziumot rendez Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében címmel. A rendezvény programja itt található.