A Visegrádi Együttmûködés: pályázati lehetõségek

A rendezvény idõpontja: 2007. november 16., péntek, 9.30-12.00

Helyszíne: Külügyminisztérium, Bem téri fõépület (1027. Bp. Bem rkp. 47.) Konferencia terem.

Kérjük, hogy az érdeklõdõk november 14-ig e-mailen (kozkapcsolat@kum.hu) vagy telefonon (Titkárság: 061/458-1132) jelezzék vissza részvételi szándékukat.

A bejelentkezés - biztonsági okokból - feltétele az épületbe történõ belépésnek.

  

A 'Visegrádi Együttmûködés: pályázati lehetõségek' címû fórum elõzetes programja

  

09.30-10.00
Érkezés

Köszöntõ
10.00- 10.10
Horváth Dezsõ, a Külügyminisztérium EU Kül- és Biztonságpolitikai Fõosztályának helyettes vezetõje
Prezentáció a Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati lehetõségeirõl

10.10-10.50
Forrai Kristóf, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója

10.50-11.30
Kérdések és hozzászólások

11.30-
Kávézás

  

A visegrádi országok civil társadalmának fejlesztését és együttmûködését támogató pozsonyi székhelyû Nemzetközi Visegrádi Alap 2007-tõl, a miniszterelnökök döntése alapján összesen 5 millió euróra emelt költségvetéssel rendelkezik. Az Alap pénzügyi forrásai a kulturális együttmûködés, a tudományos eszmecserék és kutatások, az oktatás, a diákcsere, a határokon átnyúló együttmûködés területén létrehozott projektek, valamint a turizmus fejlesztését elõsegítõ projektek támogatására fordíthatók. Az Alap eddig több mint 1700 projektet támogatott és több mint 350 ösztöndíjat ítélt oda. (Részletesebb információk magyar nyelven a www.visegradfund.org honlapon találhatók.)

Forrai Kristóf, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója prezentációjában bemutatja a V4 pályázati lehetõségeket és tapasztalatokat. Megismerteti a résztvevõket a jelenleg elérhetõ, illetve a tervezett pályázati lehetõségekrõl, bemutatja a beérkezett pályázatok tapasztalatait, a leggyakoribb tartalmi és formai hibákat, illetve az elutasítások egyéb okait. Értékeli az Alap pályáztatással elért eddigi eredményeit, illetve orientálja az érdeklõdõ civil szervezeteket mire, mikor, miért és hogyan érdemes pályázniuk. Bemutatja továbbá a pályázók rendelkezésére álló információs forrásokat, illetve konzultációs lehetõségeket. A rendezvény magyar nyelvû.