Álláshirdetés

 

Pályázati felhívás
 

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete (MTA ENKI)
igazgatója pályázatot hirdet
„ ügyviteli alkalmazott ”
közalkalmazotti álláshelyre
 

Munkakör:

Igazgatói titkársági, adminisztrációs, kutatásszervezési feladatok.

Pályázati feltételek:

Felsõfokú végzettség, legalább középfokú angol nyelvtudás, MS Windows, MS Office, Internet kezelésében szerzett jártasság, legalább 1 éves munkatapasztalat

Elõnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Jogállás, juttatások:
A jogállásra, az illetményre és egyéb juttatásokra a közalkalmazottakra vonatkozó 1992. évi XXXIII. törvényben elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozott idõre (egy évre) szól, három hónapos próbaidõ kikötésével.  A munkakör az elbírálást követõen 2011. március 16-án betölthetõ.

A munkavégzés helye: MTA ENKI Budapest, Országház u. 30.

A pályázatok postán történõ beérkezésének határideje: 2011. március 1.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajzát;

- motivációs levelet;

- a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát.

Felvétel esetén szükséges dokumentum:
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázatoknak egy példányban 2011. március 1-ig kell postán beérkezniük
az MTA Kisebbségkutató Intézet címére: 1250 Bp., Pf. 33.

(A zárt borítékra kérjük ráírni: Pályázat ügyviteli alkalmazotti állás betöltésére.)

A pályázatok elbírálásának menete:

A benyújtott pályázatok alapján 5–6 fõ kiválasztása személyes beszélgetésre. Az interjút követõen az Intézet igazgatója dönt a kiválasztott alkalmazott személyérõl.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 10.

Az Intézetrõl további információ kapható a www.mtaki.hu honlapon.