Álláshirdetés


Kutatási témakör

A magyarországi és kelet-közép-európai roma közösségek társadalmi integrációjának kérdései; kutatásszervezési feladatok.
 

Pályázati feltételek

 • szociológus és/vagy antropológus, történész egyetemi végzettség;
 • magas szintû angol nyelvtudás;
 • 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor.

Elõnyt jelent:

 • folyamatban lévõ doktori iskolai tanulmányok;
 • a meghirdetett témában végzett korábbi kutatási tapasztalat.


Jogállás, juttatások

A jogállásra, az illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvényben elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés maximum három évre szól, három hónapos próbaidõ kikötésével. A munkakör az elbírálást követõen 2010. szeptember 1-jén betölthetõ.

A munkavégzés helye: MTA ENKI Budapest, Országház u. 30.

A pályázatok beadásának határideje: 2010. július 20. (a postabélyegzõ dátuma)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajzát;
 • motivációs levelet;
 • a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát;
 • amennyiben doktori tanulmányait megkezdte, úgy a doktori iskolai jogviszonyt igazoló dokumentum másolatát;
 • eddigi kutatási, publikációs tevékenységének bemutatását;
 • a romakutatással kapcsolatos nézeteinek, elképzeléseinek rövid (3-5 oldalas) összefoglalását;

Felvétel esetén szükséges dokumentum:

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A pályázatoknak egy példányban 2010. július 20-i postabélyegzõvel kell beérkezniük az MTA Kisebbségkutató Intézet címére: 1250 Bp., Pf. 33. (A zárt borítékra kérjük ráírni: Pályázat fiatal kutatói állás betöltésére.) Továbbá elektronikusan 2010. július 22. éjfélig az alábbi e-mail címre: dobos@mtaki.hu

A pályázatok elbírálásának menete

A benyújtott pályázatok alapján 5–6 fõ kiválasztása személyes beszélgetésre. Az interjút követõen az intézet igazgatója dönt a kiválasztott kutató személyérõl.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 5.

A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dobos Balázs (tel.: 224-6700/474; e-mail: dobos@mtaki.hu)