Az esélyegyenlõségi törvény elvei és gyakorlata

Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30, Jakobinus-terem

  

Program

  

Június 11.

9:30
Megnyitó
Lamm Vanda
(MTA Jogtudományi Intézet)

9:40-11:00
Az egyenlõ bánásmódról szóló törvény koncepciója és vitás dogmatikai kérdései

Levezetõ elnök:
Pap András László (MTA Jogtudományi Intézet)

Elõadók:
Bitskey Botond (Köztársasági Elnöki Hivatal) – Gyulavári Tamás (PTE, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék):
A törvény koncepciójáról

Vita, hozzászólások

Felkért hozzászólók:
Majtényi Balázs (MTA Jogtudományi Intézet)
Tóth Judit (SZTE Alkotmányjogi Tanszék, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
Kardos Gábor (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék)

11:15-11:30
Kávészünet

11:30-12:30
A projekt keretében megjelent könyveket bemutatja:
Tóth Judit (SZTE Alkotmányjogi Tanszék, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet),
Bácskai István (Gondolat Kiadó)


A kötetek:

  • Kardos Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák. Budapest, Gondolat, 2007.
     
  • Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája (Multikulturalizmus Magyarországon). Budapest, Gondolat, 2007.
     
  • Pap András László: Identitás és reprezentáció (Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig). Budapest, Gondolat, 2007.


13:00-14:00
Ebédszünet


14:00-15:30
Esélyegyenlõségi törvény a gyakorlatban

Levezetõ elnök:
Kállai Ernõ (Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)

Elõadók:
Demeter Judit (Egyenlõ Bánásmód Hatóság)
Esélyegyenlõségi törvény és az EBH gyakorlata

Kádár András (Magyar Helsinki Bizottság)
A törvény a civil szervezetek szemszögébõl

Pánczél Márta - Zsigó Jenõ (Magyarországi Roma Parlament)
A törvény és a roma civil szervezetek

Kárpáti József (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda)
Közérdekû igényérvényesítés a gyakorlatban

Vita, hozzászólásokJúnius 12.

9.30-11:15
Közösségi és állami esélyegyenlõségi politikák

Levezetõ elnök:
Majtényi Balázs (MTA Jogtudományi Intézet)

Elõadók:
Sepsi Tibor (IRM Alkotmányjogi Fõosztály)
Kormányzati politikák, jogszabályi változások

Pap András László (MTA Jogtudományi Intézet) – Kõszeghy Lea (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
Az Európai Unió monitoring-tevékenysége

Ambrus Mónika (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék)
Az egyenlõ bánásmód érvényesítésére vonatkozó eljárások egyes bizonyítási kérdéseirõl

Kállai Ernõ (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
Romák és az esélyegyenlõség


11:15-11:30
Kávészünet


11:30 -12:30
Kisebbségi jogok és esélyegyenlõség

Elõadók:
Szajbély Katalin (SZTE Alkotmányjogi Tanszék, Országgyûlési Biztosok Hivatala)
A diszkrimináció tilalma a kisebbségi biztos tevékenységében

Boros Anita (BCE Államigazgatási Tanszék)
Esélyegyenlõségi tervek és eredmények

Vita, hozzászólások

12.30-13.00
Zárszó
Majtényi Balázs
(MTA Jogtudományi Intézet)

  

A konferencia támogatója:
Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák helyzetének javításában – elméleti és gyakorlati modellek címû B2-2006-0008 Jedlik Pályázat jogi alprogram
Információ: Majtényi Balázs, (06 20) 9554945, balazs.majtenyi@uni-corvinus.hu