Az MTA Judaisztikai Kutatóközpont Hungaria Judaica sorozatában az elmúlt évben megjelent kötetek bemutatója

 

A bemutató helye:
ELTE BTK, Múzeum krt. 4, F épület, 234.

Idõpontja:
2008. november 26, szerda, du. 3

  • Frojimovics Kinga: Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon 1869-tõl napjainkig. Archontológia (Az anyahitközségek rendjében) A Függelékben: Kónya Judit, „A neológus (kongresszusi) rabbik irodalmi munkássága”;
  • Barabás Györgyi: Magyar zsidó levéltári repertórium, II: Zsidó hitközségek, egyletek, társaságok alapszabályai, 1705-2005;
  • Frojimovics Kinga, Magyar zsidó levéltári repertórium, III: Magyarországi zsidó anyakönyvek, 1760-tól napjainkig (Hazai levéltárak és irattárak);
  • Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713-1793) döntvényei bõl: Magyarországi adatok (Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez, 18. század, I)

A köteteket bemutatják:
Komoróczy Géza, Szántóné Balázs Edit és Shlomo J. Spitzer

A bemutatott kötetek és a Kutatóközpont régebbi kiadványai a helyszínen jelentõs kedvezménnyel megvásárolhatók


Minden érdeklõdõt szívesen látunk.