Az MTA Kisebbségkutató Intézete legújabb kiadványainak bemutatója, 2011. február 24.

Az Európai Utas Alapítvány Közép-európai Kulturális Intézete és az MTA Kisebbségkutató Intézete tisztelettel meghív minden érdeklõdõt az MTA Kisebbségkutató Intézete kiadványainak bemutatójára.

Idõpont: 2011. február 24., 17.00 óra

Helyszín: Közép-európai Kulturális Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)

FEDINEC CSILLA – VEHES MIKOLA (fõszerk.): Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010.
A könyvet bemutatja: Halász Iván

VÉKÁS JÁNOS: Utak. Életinterjúk 1980–1990. CD-melléklettel. Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, Zenta, 2010.
A könyvet bemutatja: Csorba Béla

FÁBIÁN ERNÕ: Naplójegyzetek 1980-1990. Közzétette, bevezetõvel és jegyzetekkel ellátta: Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010.
A könyvet bemutatja: Zelei Miklós

FEISCHMIDT MARGIT (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtõ társadalom. Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010.
A könyvet bemutatja: Örkény Antal

SZARKA LÁSZLÓ – TÓTH KÁROLY (szerk.): Alsó- és Felsõszeli a 20. században. Társadalomrajz két magyarlakta településrõl Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja – Komárom, 2010.
A könyvet bemutatja: Liszka József

KORMOS SZILVIA: A váci zsidó temetõk.  MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest, 2010. (Hungaria Judaica, 24.)
A könyvet bemutatja: Bányai Viktória

ÖRKÉNY ANTAL–SZÉKELYI MÁRIA (szerk.): Az idegen Magyarország. Bevándorlók társadalmi integrációja. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet–ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.
A könyvet bemutatja: Tóth Judit

A rendezvény meghívójának letöltése